Skip to content

Battle Strandlykkja Traditional Geocache

Hidden : 12/05/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cachen er rett ved E6, men du må ta avkjøring mot Strandlykkja og inn på lokalveiene.
Da det var hærverk på området i sommer, ber vi for naboenes skyld om ikke altfor mye mistenkelig lommelyktvirksomhet...

  Cachen er lokalisert ved et minnesmerke fra den andre verdenkrig.

Den tyske invasjonen i Norge ble under krigens første dager effektivt forsinket ved at brua ved Minnesund ble sprengt natten mellom 13. og 14. april 1940. Deretter ble den norske stillingen ved  Strandlykkja etablert. Dette var en improvisert styrke på 74 mann med blant annet en mitraljøsetropp med 5 mitraljøser og 4 maskingeværer. Værforholdene var ikke gode, snødybden var omtrent en meter og det kom mer våt nysnø.  Det norske utstyret var ikke det beste, kamuflasjedrakter ble laget ved at en lokal kjøpmann skaffet en bunke lakenlerret. Proviantforsyningen fungerte heller ikke, men det lokale meieriet, bakeren og slakteren bidro etter hvert med det de hadde. Til gjengjeld hadde mange av de norske soldatene erfaring fra vinterarbeid og jakt i skogen. 
Ved 7-tia den 15. april ba kapteinen om forsterkning eller avløsning. 1. Gardekompani lå i stillinger øst for Tangen, og fikk ved 9-tiden ordrer om straks å rykke fram til Strandlykkja. Dette kompaniet var et rekruttkompani med 143 mann med 4 tropper med 3 mitraljøselag hver. De startet sin utdannelse 1. mars på Jørstadmoen, og ankom Terningmoen 6.april etter en skimarsj over fjellet. Etter planen skulle de skyte med skarpt på pappfigurer første gang den 9.april. Istedet for øvelse, ble det virkelige kamper mot tyske elitetropper. Denne gruppen hadde imidlertid førsteklasses vinterutstyr, stålhjelmer, ski, kjelker og hvite forsvinningsdrakter.

Kampene varte til den 17.april og resultatet var fem falne norske soldater og en sivil. De tyske tapene er ukjent. 


The cache is located at a memorial site from World War II. During the start of WWII, the German invasion of Norway was delayed the night between April 13. and 14. 1940, while the bridge at Minnesund was blown up. The Germans met 74 Norwegians who stood up against large German forces.

The weather was not good, it was about one meter of snow, and it was still snowing. The Norwegians did not have proper equipment. White suites was made of sheets from one of the local stores. Not even their food supplies was arranged, but the local dairy, bakery and butcher gave what they had. Luckily many of the soldiers had experience from hunting and working in the woods.

On April 15th the captain requested for support, and the Guards 1st  company who was stationed east of Tangen was ordered to come. This company contained  143 recruits who started their education on Jørstadmoen March 1st . They had arrived Terningmoen on April 6th after crossing the mountains by ski. The plan set up told they should try shooting with real ammunition for the first time at cardboard figures on April 9th. Instead of practice, they had to fight German troops for real. Luckily this group had the best of winter equipments; steal helmets, skis, sledges and white camouflage suits.

The battle lasted until April 17th, and Norway lost five soldiers and one civilian. The German losses are unknown


Additional Hints (Decrypt)

twreqr / srapr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)