Skip to content

Hrad Ledec nad Sazavou / Ledec nad Sazavou Castle Mystery Cache

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu keše

More
Hidden : 07/02/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ: Jednoducha mysterka

EN: Simple mystery cache

Ceské hrady

CZ: Na vápencovém ostrohu nad rekou Sázavou se majestátne vypíná složitý komplex hradu Ledec. Behem staletí se zde vystrídala rada majitelu, kterí svými zámery upravovali puvodne rane gotický hrad z poloviny 13. století pozdne goticky, renesancne a barokne. Od pocátku 13. století se zde setkáváme s blíže neznámými majiteli panství – vladyky, mající predikát „z Ledce“ (Zikmund z Ledce, Slávek z Ledce, Lipold z Ledce ...). Teprve v druhé polovine 15. stol. existují podrobnejší zmínky o rodu pánu z Rícan, jejichž erb s drobnými úpravami prevzalo mesto do svého znaku. V roce 1509 zde došlo k velkému neštestí, kdy se pri oslave propadl strop východního paláce a zahynula manželka Jana Buriana Ledecského z Rícan - Žofka ze Sovince, jejich dva synové a jejich družky. Panství pak prešlo nacas pod vládu Mezirícských z Lomnice. Následovaly další významné rody – Trckové z Lípy, Adrian z Enkefurtu, Thunové, Vežníkové, Lichtenšteinové a další. V roce 1753 odkoupila zadlužené ledecské panství císarovna Marie Terezie od Ignáce, svobodného pána z Kochu za 240 000 rýnských zlatých a darovala ho Rádu zchudlých šlechticen v Praze na Hradcanech, který založila. V roce 1879 vypukl na hrade jeden z nejvetších požáru, který se podarilo uhasit až po trech dnech. Hrad už nebyl nikdy uveden do puvodní podoby. Po první pozemkové reforme prešlo panství pod státní správu. V roce 1951 byl hrad predán do užívání státním lesum. Nyní je jeho správcem spolecnost Hrad Ledec nad Sázavou, s.r.o.

Kontakt: ing. Marie Znojemská, E-mail: ic.marie.znojemska@ledecns.cz, tel.: 731 612 457 Návštevní doba:duben a ríjen St–Ne 9:00–12:00, 13:00–16:00, kveten až zárí Út–Ne 9:00–12:00, 13:00–16:00

Pro odhalení souradnic musíte vylustit napovedu z hintu. K vylusteni spravnych souradnic pouzijete jednoduchou tabulku, kterou vetsinou pouzivate pri hledani ostatnich kešek, pouze ji drobne obmenite. ...Preji vsem hodne stesti...

EN:The limestone promontory above the river Sázava the majestic complex complex off Castle Ledec. Throughout the centuries, are here replaced by the Board of owners who modify their intentions originally early Gothic castle from the middle of the 13th century late Gothic, Renaissance and Baroque. Since the beginning of the 13th century, here we encounter more unknown owners - Vladyka, having the predicate "of Ledec" (Zikmund from Ledec, Slávek from Ledec, Lipold from Ledec ...) Only in the second half of the 15th century. There are detailed references to the lord of the Ricany family whose coat of arms, with minor modifications to the city took its character. In 1509 there was a large disaster, when the ceiling fell during celebrations Eastern Palace and Jan Burian Ledecsky of Rícany´s wife Žofka from Sovinec died, their two sons and their companion died too. Followed other major clans - Trckové from Lípa, Adrian from Enkefurt, Thuns Vežníkové, Lichtensteins and others. In 1753 bought indebted Ledec estate Empress Maria Theresa from Ignatius, free lord of the Koch 240 000 Rhine gold and gave him the Council of nunnish in Prague at Prague Castle, which she founded. In 1879 broke out of the castle one of the largest fire, which is to burn out after three days. Castle it was never put into its original form. After the first land reform go estate under state administration. In 1951 the castle was transmitted to the use of national forest. It is now the manager of Castle Ledec nad Sázavou, Ltd.

Contact: ing. Marie Znojemská, E-mail: ic.marie.znojemska@ledecns.cz, tel.: 731 612 457 Opening hours:April and October Wed–Sun 9:00–12:00, 13:00–16:00, Mai-September Thu–Sun 9:00–12:00, 13:00–16:00

To detect the coordinates you must puzzle out the hint. To puzzle out the right coordinates using a simple table, which typically used in the search for other caches, only with small alternation. Another hints later do not, I think is not needed. If they were during puzzling frequent problems, hints will be completed. Good luck to all ...

AKTUALITY: Keska uz by mela byt bez problemu pristupna...

Additional Hints (Decrypt)

[A 94°96.365

R 560°61.322]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)