Skip to content

Hieroglyfy Mystery Cache

Hidden : 05/18/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hiero - posvátný , Glifo - vyrezávaný

  Ve 3. tis. pr. Kr. se zde zacíná objevovat piktografické písmo, které pozdeji postupne prechází na písmo znakové.
  Kolem roku 2000 pr. Kr. vznikla abeceda o 23 písmenech, ale Egyptané, prestože toto písmo znali, používali své vlastní. Vyvynulo se kolem roku 3000 pr. n. l. v Egypte. Pozdeji vyjadrovalo slabiky, z cehož se vyvynula staroegyptská abeceda.
  Vznikl také nový typ písma- HIERATICKÉ (knežské) písmo = zjednodušené hieroglify. Melo 600 znaku.   Kolem roku 700 pr. n. l. vzniklo písmo DÉMONICKÉ (lidové). Podobalo se tesnopisu. Vzniklo vzájemným propojením znaku- vznikaly slova. Hieroglifické písmo.

Egyptština

  Egyptština patrí do afroasijských jazyku, které se dríve oznacovaly jako semitohamitské. Tento jazyk mel nekolik fází podle toho, jak se vyvíjel: Stará egyptština (jazyk z Archaické doby a období Staré ríše), klasická egyptština (jazyk používaný od Prvního prechodného období pres Strední ríši až po Druhé prechodné období), novoegyptština (používaná až do období sajské dynastie kolem roku 660 pr.n.l.), démotština (jazyk používaný do prelomu letopoctu) a nakonec koptština (používaná do 7. stol.).

  Vety se skládají podobne jako je tomu u ostatních jazyku...vetný celek tvoril subjekt a predikát. Napr.: Tento strom je starý...Tento strom - subjekt, ...je starý - predikát.

Písmo

  Vetšina lidí si pod pojmem egyptského písma predstaví hieroglyfy, což je chyba. Faraonská cicilizace existovala pres tri století a proto prošla rec i písmo ruznými zmenami. Krome hieroglyfického písma, jehož zmínky jsou od let 3000pr.n.l.-5.stol..n.l., se objevilo písmo hieratické. Bylo zjednodušením hieroglyfu a používalo se pro administrativní úcely a denní záznamy. Písari se ucili toto písmo jako první, protože hieroglyfy znala jen elita mezi knežími.V 7. stol. pr.n.l. se objevila další forma písma - démotické. Toto písmo nemelo nic spolecného s hieroglyfy ani hieratickým písmem. Šlo o zvláštní jazyk i písmo v jednom .

Ctení

  Ctení hieratického a démotického písma byl vetšinou zprava doleva. Zatímco u hieroglyfu, které byly znak od znaku od sebe oddeleny, se tato de písma casto spojovala, jako to známe v naší latince. Hieroglyfy se psaly také zprava doleva, ale záleželo na autorovi textu. Mohlo se tak císt i zleva doprava nebo zhora dolu, nikdy však zdola nahoru.

Významný clovek v historii Hieroglifu

  Jean-François Champollion 22. zárí 1822 rozluštil Hieroglyfy pomocí Rosettské desky. Kouzelník s hieroglyfy

Additional Hints (Decrypt)

švsen: ar xnžqá Ebfrggfxn qrfxn wr gn fceáiaá, aámri gé anší mnpíaá an Tne.... uyrqrw :anuber fv zhmrf frqabhg , araí mr qerin ,ircerqh fcvpngl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)