Skip to content

Sint Anthonisbos Multi-cache

Hidden : 06/04/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sint Anthonisbos
Het Sint Anthonisbos is een natuurgebied van 937 ha ten westen van Sint Anthonis.

Het gebied bestaat uit een jong ontginningsbos dat in de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw is aangelegd. Naast naaldbos vindt men ook gemengd bos, zodat het een natuurlijk karakter heeft. In dit bos staat ook de Heksenboom, een merkwaardig vergroeide boom. In het bos bevindt zich het laaggelegen Peelven, een vochtig heidegebied, en de Ullingse Bergen, waar zich heide en stuifzand bevinden. Dopheide, Moeraswolfsklauw, Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw en Kruipwilg zijn te vinden in de vochtige laagtes. Amfibieën als Heikikker en Rugstreeppad komen hier voor.

Op drogere delen groeit onder meer de Jeneverbes. Behalve reeën, dassen en andere bosbewoners grazen er in dit gebied ook een kudde Schotse Hooglanders en een kudde Kempense heideschapen. In het noordwesten van het gebied bevinden zich, niet ver van Landhorst, broekontginningen met de namen Visdel en Groot Berkenbos. Dit is het brongebied van de Tovense Beek. Hier zijn droge en natte graslanden en vindt men doorgeschoten Elzenhakhout en bloeit er in het voorjaar de Dotterbloem.

Broedvogels in het gebied zijn Havik, Sperwer, Nachtzwaluw, Tapuit, Geelgors, Boomleeuwerik en Wulp. In de volksmond wordt dit gebied vaak aangeduid met de "Staatsbossen". De bossen staan namelijk onder supervisie van Staatsbosbeheer. Het bos biedt vele fiets- en wandeltochten. Een aantal daarvan zijn met paaltjes aangegeven en andere zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV). Ook zijn er ruiterpaden. Het gebied is vrij toegankelijk.

De Heksenboom is de bekendste boom in het Sint Anthonisbos (lokaal de Staatsbossen genoemd) in Sint Anthonis. Deze boom bevat vele onnatuurlijke vergroeiingen die in de loop der jaren zijn ontstaan door het stuifzand. Grote delen van de boom zijn door de zandverstuivingen onder de grond komen te zitten.

Vroeger werden er verschillende fabels over deze boom verteld, zoals dat heksen er bij elkaar zouden komen. Tegenwoordig is het slechts nog een toeristische attractie. Ook is het nabijgelegen restaurant bij camping De Ullingse Bergen naar de Heksenboom vernoemd. Het gaat niet goed met de oude boom. Grote delen zijn aan het verdorren en afsterven.

bron: wikipedia

De Route:
We hebben geprobeerd er een wandelcache van te maken zonder al te moeilijke vragen/opdrachten in een gebied waar wij graag vertoeven, wandelen en fietsen.
Wij hopen dat jullie even veel plezier in het gebied beleven
zoals als wij al sinds jaar en dag doen. Oh ja de route is ongeveer 8 kilometer lang.
(maar is naar believen natuurlijk altijd uit te breiden)
.

 

- Parkeren in de omgeving van: N51°37.565 / E005°51.715.
- Zet alle gevonden letters om vlg. A=1, B=2, C=3, enz.
- De cache ligt ± 15 mtr. van het pad


WP1: N51°37.568 E005°51.598. Hier staat een paal met wandelroutebordjes.
bepaal hier de letterwaardes voor A & B.
.

6e letter van de 6,6 km route is A= ......... & 14e letter van de 13,7 km route is B= .........

Ga naar WP2: N51°37. AB ( B -3) E005° 51.( A + 1)(2xB+1)(A -2).
Wat is het huisnummer van de witte woonboerderij? Hoogste cijfer min Laagste cijfer.
Dit is C=
………

Ga naar WP3: N51°37.(2xC)(2xC)(B-3) E005°51.(A+2)(C-1)(B+1).
Wat is het nummer van het groene stroomhuis?

1e + 2e cijfer is D= ……… & 1e + 4e cijfer is E= ………

Ga naar WP4: N51°3(2xB).0BE E005°51.( E -C)(D-2)E.

Zoek hier een TAG met de waardes voor F & G.

F=……… & G=………

Ga naar WP5: N51°3F.(E+G)DG E005°50.(F-G)FF.
Van het aluminium type plaatje neem je R5, W1, L3 is H = ………

Ga naar WP6: N51°37.(H+D)G(2xG) E005°50.(G+1)0F.
Zoek hier een TAG met de waardes voor I & J.
I = ……… &  J= ……….

Ga naar WP7: N51°37.(2xJ+I)C(E+G) E005°50.J(H+J)(J+I)
Afstand naar Landhorst is K= ……… en afstand Wanroy is L= ………

Ga Naar WP8: N51°37.(L+1)GF E005°49.(L+1)G(H+J)
Hoeveel bank(en) en tafel(s) zie in totaal op dit punt? Dit is M=
………

Ga Naar WP9: N51°37.(M-K)MM E005°50.(M-1)(M/2)E
Zoek hier de gegevens voor de cache.

 

Deze cache is tot stand gekomen in samenwerking en met toestemming van Staatsbosbeheer.
Met speciale dank aan de heer F van Kalleveen.(Boswachter VPR District Maas Dommel en AA)

Houdt u alstublieft aan de in dit gebied geldende regels welke op de diverse borden
na te lezen zijn zodat nog vele cachers plezier aan deze route kunnen beleven.

Suc6 en veel plezier.

 

Counter

Additional Hints (Decrypt)

WP4: Ubefrfubr WP5: Ertry Jbbeq Yrggre WP9: Fcvrtry xna unaqvt mvwa CACHE: 2-fgnzzvt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)