Skip to content

The Last Sail EarthCache

A cache by wmh Message this owner
Hidden : 05/29/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:The last sail
In memory of Pinta (Cretaceous epoch, part of the Mesosoic – January 2009)

 


Santa Maria, Pinta and Nina – names of the famous ships of the first fleet of Christopher Columbus. During the first voyage, the land was sighted just from caravel Pinta. But Pinta was also a name for sandstone rock tower, popular among climbers in the region of Drabske svetnicky, in the south-west part of area of Bohemian paradise geopark.

 The past tense is right – Pinta pass away at the end of January 2009. So we have the rare oportunity to be witnesses of the end of the sandstone rock tower. Due to erosion of sandstone (mainly due to rainy water, ice and the difference of temperature during winter season) and slight but permanent landslide of soil at the bottom of the sandstone rocks, the Pinta tower was disrupted (see photo for the surprisingly thin base of Pinta ) and fell down to the walley. Landslides in this area are really permanent – the most famous one was in 1926, when village „Kavcina“ was destroyed – look to the listing of nearby geocaches for more info.

Situation of landslide in the area of former village "Kavcina" / Schema sesuvu v oblasti byvale vesnice Kavcina

Brief explanation about forming and degradation of sandstone rock cities of Bohemian paradise
- the following condiditons are principal for the origin (and destruction)  of rock cities:
forming of rock city / formovani skalniho mesta

1/ the whole area should be composed of the same rock or at least of several types of rocks.

2/ the rock should be compact and coherent to enable formation of perpendicular walls, chimney rocks and pillars

3/ the rocks should be also permeable. A great proportion of water hitting the rocks must soak in and widen the joints. From the above follows that:

4/ the rock should be cracked. It is very good if there are many joints which are almost perpendicular. And the most advantageous situation is if the rock exhibits two main joint directions which are approximately perpendicular to each other. By their enlarging the chimney rocks separate from the compact rock. If the joints trended only in one direction, water erosion would cup up the rock massif into rock bridges but no chimney rock would originate

5/ the rock massif shoud be uplifted against the surroundings, only an elevated formation has the prospect of becoming a rock city by means of erosion. If the massif had remained in a lower attitude it would have been buried by younger sediments or would not permitted running water to cut into sufficient depth and hollow out linear depression and canyons

6/ the massif must not be covered by thick vegetation or a thicker soil layer. The would hinder water from getting to the basement rock and decrease the effects of erosion

7/ the massif should be exposed to the effects of erosion for a considerably long time which in the geological sense means at least several tens or hundreds of thousands or even millions of year

8/ on the other hand, the rock massif must not to be submitted to erosion for too long since there would remain only few little rocks or even nothing (as you can see for example in the area nearby Valecov rock castle)

 

The thin base of Pinta rock tower / Prekvapive uzka zakladna byvale veze Pinta

So – visit the site of Pinta tower base and explore the big boulder (main remnant of rock tower) located downhill – you will see former climbing routes „upside down“ 

Your goal is:

1/ There are three important period of Cretaceous epoch for Bohemian Paradise but one played only minor role in the forming of Pinta sandstone - which ? Cenomanian, turonian or coniacian ? (A hint: this period played a main role in forming of famous Bohemian Paradise rock formation )
2/ try to estimate the height of the big boulder in meters (the boulder with new climbing topbook and abseiling ring)
3/ make a photo with you and GPS device and with the boulder of Pinta as a background and add it to your log (optional)

Then send your answers to my email : wenny.gc@c e n t r u m.cz. (remove spaces) - and your log will be granted.

Big boulder "Pinta 2" with recent topbook for climbers and abseiling ring / Boulder "Pinta 2" s nove osazenou vrcholovou knizkou a slanovacim kruhem

References and resources for further study (in principle same as I recommended in my translation of Bohemian Progression Earthcache – the first two books are also with english and german summary):
Popular science resources:
Skalni mesta v Cechach (Rock cities in Bohemia), Sitensky L., Kukal Z., Dita, Prague 1994
Skaly Ceskeho Raje(The rocks of the Bohemian Paradise), Weiss S., Kukal Z, Ra Turnov 1998
Hovory s kamenim (Talking with stones), Fediuk F, Mlada Fronta 2007
More professional resources:
Geologicke prochazky po Ceskem Raji a jeho okoli (Geological trips in the area of Bohemian Paradise and its vicinity) Ziegler V., Karolinum,Prague 1999
Geologicka minulost Ceské Republiky (Geological history of the Czech Republic), Chlupac I, Academia, Prague 2002
Priroda Mladoboleslavska (The nature of Mlada Boleslav county), Nemec J, Consult Praha, Prague 2000

 


Poslední plavba

- aneb vzpomínka na Pintu (období krídy, druhohory - leden 2009)

Santa Maria, Pinta a Nina – názvy slavných lodí, se kterými Kryštof Kolumbus uskutecnil svou první plavbu do Ameriky. Byla to práve Pinta, ze které námorníci poprvé zahlédli brehy nového kontinentu. A Pinta byl rovnež název pro známou pískovcovou vež v oblasti Drábských svetnicek, mezi horolezci pomerne oblíbenou.

Minulý cas je na míste – pískovcová vež Pinta, tak jak jí znaly generace horolezcu, již není mezi námi – na prelomu ledna a února 2009 došlo k jejímu zrícení do údolí. Stali jsme se tak vzácnými prímými svedky procesu, který ve svém dusledku vede ke konci skalních mest. Na konci životní pouti jedné skalní veže se podílely zejména fenomeny eroze a zvetrávání, duležitým prvkem je také malý, ale trvalý pohyb podloží, které není v této oblasti Drábských svetnicek nikterak vyjímecným - stací si vzpomenout na mohutný sesuv pudy v roku 1926, který takrka znicil osadu Kavcina (více informací o této katastrofe a jejích dusledcích najdete v listingu okolních keší)

Tato earthcache je zamerená na proces eroze a zvetrávání pískovcu. Tyto procesy hrají práve jednu z nejvýznamejších rolí pri formování skalních mest, tak typických pro Ceský ráj.
Ceských literárních pramenu, venovaných geologické historii Ceského ráje, vcetne procesu eroze a zvetrávání, je na internetu dost (jako základní odkaz je možno uvést odkaz na Geopark Ceský ráj), mnoho informací lze získat i literatury uvedené na konci listingu, proto následuje pouze strucný popis uvedených procesu:

Jak je patrné z blokového diagramu nahore, do plochého povrchu tabule se zarezává hustá sít údolí ruzných tvaru. Údolí jsou casto strukturne kontrolována puklinami a zlomy. Kvádrové pískovce jsou propustné, proto je znacná cást údolí suchá. Prameny se objevují až v místech, kde eroze dosáhne nepropustného podloží prachovcu. 

Zvetráváním a odnosem kvádrových pískovcu vznikla charakteristická skalní mesta tvorená skalními vežemi a pilíri, jež oddelují soutesky. Odnos píscitých zvetralin probíhá podél puklin.. Na križovatkách puklin se vyvinuly sufózní závrty. Rozšírením puklin vznikly skalní rokle, soutesky a skalní mesta.  Na okrajích tabule i nekterých údolí dochází k odsedání skalních sten. Bloky kvádrových pískovcu se borí do mekkého podloží prachovcu. Rozširováním puklin pri vyklánení skalních bloku vznikají pseudokrasové jeskyne. 
Následkem ruzné odolnosti kvádrových pískovcu vznikla bohatá škála drobných tvaru zvetrávání a odnosu. Na príkrých svazích nalezneme skalní výklenky, rímsy, žlábkové škrapy, voštiny, železité inkrustace, skalní brány a okna. Na plošinách se ojedinele tycí skalní hriby.

 

You can still find rock named Pinta using Google Earth / V Google Earth Pintu stale jeste najdete

Takže - podívejte se na místo, kde byla základna veže (skutecne pomerne úzká, ješte že to horolezci predtím nevedeli :-) a prozkoumejte odlomený skalní blok ve svahu - uvidíte napríklad raritní vec - puvodní lezecké cesty "vzhuru nohama"

Vaším cíle je:

1/ pro Ceský ráj jsou duležité tri období z epochy krídy (resp. tzv. svrchní krídy) avšak pri vzniku pískovce Pinty jedno geologické období (na rozdíl od skalní formace na severu Ceského ráje) nemá zásadní význam - vyberte které - cenoman, turon nebo coniak ?
2/ odhadnete výšku hlavního odpadlého bloku v metrech
3/ vyfotte se s GPS a hlavním blokem, který zbyl po rozpadu Pinty,  v pozadí. Foto priložte k logu. Tato podmínka je nepovinná. 

Odpovedi zašlete na e-mail : wenny.gc@c e n t r u m.cz. (odstrante mezery), jedine tak muže být log uznán.

Zdroje dat a odkazy a pro další studium (v zásade shodné s temi, které jsem doporucil v prekladu listingu earthcache Bohemian Progression):
Populárne naucné:
Skalni mesta v Cechach, Sitensky L., Kukal Z., Dita, Prague 1994
Skaly Ceskeho Raje, Weiss S., Kukal Z, Ra Turnov 1998
Hovory s kamenim, Fediuk F, Mlada Fronta 2007
Odbornejší:
Geologicke prochazky po Ceskem Raji a jeho okoli, Ziegler V., Karolinum Prague 1999
Geologicka minulost Ceské Republiky, Chlupac I, Academia, Prague 2002  
Priroda Mladoboleslavska, Nemec J, Consult Praha, Prague 2000

Additional Hints (No hints available.)