Skip to content

Prochazka Tisnovem Multi-cache

Hidden : 06/13/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tišnov leží v malebné krajine v podhurí Ceskomoravské vrchoviny na brehu reky Svratky mezi horami Kvetnicí a Klucaninou. Je vzdálen 23 km severozápadne od Brna. Pro svoji výhodnou polohu, krásné okolí a radu historických a prírodních krás je mestem milovaným a cílem mnoha návštevníku.

I vy máte nyní možnost navštívít a seznámít se s temi nejzajímavejšími místy v Tišnove.
Tato keš vznikla na základech keše Tišnov - brána Vysociny (GC19VC9).

Poznámky ke keši a výpoctum
Príklad ciferného souctu: Zjistíte-li napr. císlo 1235. Ciferný soucet tedy bude 1 + 2 + 3 + 5 = 11. Dále ciferný soucet neprovádejte! Jednotlivé stage mužete projít v libovolném poradí, vzájemne na sebe nenavazují. Prosím, nezverejnujte zde žádné fotky finálky, ani místa kolem, at neulehcíte dalším kacerum práci ;-) Všechny informace zjistíte prímo v terénu, není treba žádná domácí príprava ;-)


Stage 1 - Nemocnice
Nemocnice
Bývalé Kuthanovo vodolécebné sanatorium. Bylo postaveno v letech 1899 - 1900 podle návrhu architekta Karla Huga Kepky v pozdne historizujícím slohu. Ten pojal sanatorium jako bizarní palácovou stavbu s veží a drobnými detaily, které vycházejí témer ze všech predešlých stylu. Budovu obklopuje krásný prírodne - krajinárský park s kaplickou. Z významných osobností zde pobýval napr. František Halas nebo Jaroslav Kvapil.
Pro získání indicie budete muset vstoupit do parku. Nejsem si jistá, zda není otevren pouze v návštevních hodinách nemocnice. Pokud ano, indicii v jinou dobu nezískáte.
Návštevní hodiny Nemocnice Tišnov
A1 = ciferný soucet letopoctu na desce "IN MEMORIAM xxxx"
A = A1/3 - 2

Stage 2 - Villa Franke
Villa Franke
Tato secesní vila pochází z konce 19. století, dríve nazývaná Jappova vila. Nachází se v nejhonosnejší vilové ctvrti v Tišnove, na ulici Riegrova. Je obklopena parkem s nekolika vzácnými drevinami. V soucasné dobe památkove chránený objekt poskytuje ubytovací služby Villa Franke. Vedle stojí Jarochova vila s prvky prevzatými ze secese i anglických "cottage".
Vedle se také nachází pomník s mramorovou bustou Boženky Škrabálkové, clenky Sokola, která byla za svou odbojovou cinnost v koncentracním tábore v Mauthausenu popravena.
B1 = pocet rádku na buste B. Škrabálkové
B2 = císlo popisné Villy Franke - ciferný soucet
B = B2 - B1 - 1

Stage 3 - Chrám sv. Václava a pieta
Chrám sv. Václava a pieta
Puvodní gotický kostel postupne ztratil cetnými prestavbami a opravami po požárech mesta svuj starobylý ráz. Stavebne nejstarší cásti jeho dnešní podoby jsou z 15. století. Kostelní vež (bývalá hláska) vysoká 51 m stála puvodne samostatne a byla prestavena v pozdne gotickém slohu. V 1. patre veže se dochovala puvodní žebrová gotická klenba. U kostela stojí vrcholne barokní pieta, která stávala puvodne na míste mariánského sloupu na námestí Komenského.
Souradnice vás zavedou pred kostel, kde získáte indicii C2. Pro získání C1 popojdete na souradnice : N 49° 20.909, E 16° 25.491
C1 = letopocet na kríži za kostelem (poslední císlice 5)
C2 = letopocet na prední strane kostela
C3 = C1 - C2 ciferný soucet výsledku
C = C3 - 8

Stage 4 - Radnice a kašna
Radnice a kašna
Puvodní budova radnice ze 16. století byla v roce 1905 nahrazena novostavbou podle projektu vynikajícího brnenského architekta Vladimíra Fischera ve stylu pozdního historismu. Sgrafita na fasáde s výjevy z historie Tišnova vytvoril Jano Köhler. Je tu zobrazen napr. Štedrý den z roku 1620, kdy žoldáci vracející se z bitvy na Bílé hore pobili tišnovské radní, kterí vyšli a nabídli jim pohoštení. V letech 2002 - 2003 byla stavba rozšírena o západní krídlo.
Kašna na námestí Míru je státem chránená kulturní památka. Byla mestem porízena u jedné velkomezirícské kamenické firmy v padesátých letech 19. století. Vroce 1992 byla poškozena, rozebrána a nove rekonstruována roku 1996. Nachází se na souradnicích : N 49° 20.951, E 016° 25.394.
D1 = letopocet na budove radnice - Barbora Konická ze Švabic
D2 = letopocet na budove radnice - Šimon z Tišnova
D3 = D1 - D2 ciferný soucet výsledku
D = D3/2

Stage 5 - Hotel Kvetnice
Hotel Kvetnice
Pozdne secesní hotel postavený v roce 1909 jako Kontribucenská záložna. Po dobu nekolika let v 50. letech byl sídlem politických a spolecenských organizací okresu Tišnov. Na hotel byla budova znovu upravena v roce 1959.
Zde si mužete udelat takovou menší zastávku - obcerstvit se ci ubytovat ;-). Jinak zde nic nezjištujte a budeme pokracovat dále.

Stage 6 - Morový sloup 
Neboli mariánský sloup stojí na míste staršího sloupu barokního od roku 1863. Byl postaven socharem Josefem Brenkem u príležitosti 1000. výrocí príchodu verozvestu Konstantina a Metodeje na Moravu. Je ozdoben ctyrmi sochami - Konstantin, Metodej, Václav a Florián.
E1 = pocet písmen názvu obce, která morový sloup postavila
E = E1 - 9


Stage 7 - Dum u Jana
Dum u Jana

Je zrejme nejmalebnejším domem v historickém jádru mesta. Jeho vysoký volutový štít a krehká fasáda, doplnená dvema freskami svetcu - sv. Martina a sv. Jirí - v rokokových štukových rámech výrazne vyniká z ostatní dochované barokní zástavby. Povest praví, že se práve v tomto dome narodil na konci 14. století prítel Mistra Jana Husa Šimon z Tišnova. Na pametní desce je však pripomínán dr. Jan Dvorácek, právník a politik, úcastník slovanského sjezdu v Praze roku 1848.
Nar. 18 17./2.0F na pametní desce na fasáde

Stage 8 - Peklo a nejužší ulicka
Peklo a nejužší ulicka
Svuj název dostal tento dum od významného tišnovského predbelohorského meštana Šimona Pekelníka. Býval to zájezdní hostinec, dodnes jsou zde patrné rozlehlé kulny pro povozy. V roce 1866 vyvrcholila pred tímto domem malá bitva mezi ustupujícími rakouskými vojáky a pruskými dragouny prijíždejícími od Predklášterí.
Tišnovská ulicka Koželužská je zapsána do ceské knihy rekordu jako nejužší ulice v Ceské republice. Je 49 metru dlouhá a ve svém nejužším míste merí 77,5 cm. Její souradnice jsou : N 49° 20.988, E 016° 25.196.
G1 = rok, kdy byla ulicka zrekonstruována
G2 = císlo popisné Pekla
G3 = G1 + G2 ciferný soucet výsledku
G = G3/6

Stage 9 - Jamboruv dum
Jamboruv dum
V tomto dome žil a tvoril zasloužilý umelec Josef Jambor. Dum byl rekonstruován a 9.11.1996 zde byla slavnostne otevrena stálá galerie s Mistrovým odkazem mestu Tišnov. Josef Jambor se narodil 29. 10. 1887 v Pohledci, vesnicce u Nového Mesta na Morave. Patrí k první generaci tech, kterí se vydali z chudých vesnických chalup vstríc vzdelání a svetu. Studoval na pražské akademii výtvarného umení u prof. Maxe Švabinského. Navázal na realistickou tradici ceské krajinomalby. Po studiích podnikl radu umeleckých cest do ciziny. Byl tehdy malírem cizích krajin. Z chladné popisnosti obrazu z ciziny je zrejmé, že cesty byly predevším záležitostí poucení než prožitkem srdce a smyslu. Malírské putování utvrdilo J.Jambora, že krajina domova - Vysocina je krajina halasovského návratu a místo jeho trvalého pobytu, že je nejkrásnejší.
H1 = kolik let tvoril J. Jambor podle desky na jeho dome (ciferný soucet)
H = H1/3

Stage 10 - Humpolka
Byla krcmou, která patrila ke dvoru - puvodne samostatné tvrzi pánu z Veže. Jméno má po majiteli Janu Jirím Humpoleckém z Rybenska, který ji zakoupil v roce 1602. Vytvoril zde pozdne renesancní šlechtickou rezidenci, která tu vydržela až do 20. století. V této budove se v soucasné dobe nachází hospoda.
I1 = pocet oken na přední straně budovy
I = I1 - 5

Pokud chcete, tak se obcerstvete a pokracujeme k poslední stagi, kde bude také restaurace ;-)

Stage 11 - Cervený mlýn
Cervený mlýn
Puvodní objekt vodního mlýna na rece Svratce v Tišnove je zminován v pozemkových knihách už v roce 1561 pod názvem mlýn Cáhlovský. V roce 1614 prešel mlýn do vlastnictví kláštera Porta Coeli a zustal vrchnostenským majetkem až do zrušení kláštera v roce 1782. Do roku 1936 mel mlýn mnoho majitelu. Tehdy prešel mlýn podle kupní smlouvy do vlastnictví Josefa a Anny Bauerových. Svuj nynejší název získal patrne podle barvy své omítky - cervený.
J1 = pocet drevených vodních kol u mlýna
J = J1*2

Naberte všechny síly a vrhnete se na hledání finální krabicky :-).

Výsledné souradnice jsou:
N 49° J E . B A F
E 16° H D . G C I
Upozornení :
27. 12. 2011 - finálka premístena na jiné souradnice, upraveny výpocty

Zdroje :
Podekování :
Dekuji Tišnovskému Geopivku, obzvlášte berxovi.cz za pomoc s obnovením kešky, nalezením nového vhodného úkrytu a se zkrášlením krabicky. Maksutovovi zase dekuji za technickou podporu a vymyšlení hintu.

Additional Hints (Decrypt)

anq xbyrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)