Skip to content

Dražgoše Traditional Geocache

Hidden : 06/14/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaklad je skrit pri spomeniku v vasi Dražgoše.
The cache is hidden near monument in Dražgoše village.

Ena najhujših vojnih grozot na slovenskem se je odvijala v Dražgošah v začetku leta 1942. Na Silvestrovo leta 1941 je v vas prišel in se tu tudi nastanil Cankarjev bataljon. Vaščani so partizanom ponudili pomoč, zato se jim je okupator 9. januarja maščeval. Nemški vojaki so napadli partizane v vasi, streljanje pa se je nadaljevalo še 10. in 11. januarja, ko so se partizani umaknili na Jelovico. Vaščani so nato doživeli najgrozovitejši dan v svojem življenju. Nemci so pobili 41 domačinov, hiše in gospodarska poslopja požgali, ravno tako šolo in cerkev. Nekaj vaščanov je pobegnilo na Jelovico, ostale pa so Nemci odpeljali v zapor v Šentvid. Od tam so jih kmalu odpustili, nastaniti pa so se morali pri znancih ali sorodnikih. Vendar okupatorju še ni bilo dovolj maščevanja, zato se je februarja 1942 vrnil na pogorišče in vas zminiral do tal. V spomin na dražgoško bitko je bil 22. julija 1976 narejen spomenik na mestu, ki ga je videti daleč iz doline, hkrati pa je z njega čudovit razgled. Arhitektonsko lupino je zasnoval ing. arh. Boris Kobe. V spodnjem delu spomenika je prostor s spominsko ploščo in z reliefi okrašeno bronasto kostnico (akademski kipar Stojan Batič) s posmrtnimi ostanki dražgoških žrtev. Takoj pod cesto pri sestopu do spomenika je na površini 16m2 v polkrogu narejen mozaik s prizori dražgoške bitke in bitke na Mošenjski planini (akademski slikar Ive Šubic), kamor se je Cankarjev bataljon umaknil.

Spomenik posvečen vojnim grozotam / Monument dedicated to the horrors of war (foto:Larsus cisalpinus)

Več o zasnovi in nastanku spomenika si lahko preberete v Digitalni knjižnici Slovenije , več o tem kaj vse vam v Dražgošah ponujajo in kaj lahko vidite pa tule. Ta stran je bila uporabljena kot vir zgornjih informacij.


ENG: One of the worst war horrors in Slovenia took place in Dražgoše at the beginning of 1942. On New Year's Eve 1941, Cankar's battalion came to the village and settled here. The villagers offered to help the partisans, so the occupier took revenge on 9 January. German soldiers attacked the partisans in the village, and the shooting continued on January 10 and 11, when the partisans retreated to Jelovica. The villagers then experienced the most horrific day of their lives. The Germans killed 41 locals, burned houses and outbuildings, as well as a school and a church. Some villagers fled to Jelovica, while the rest were taken to Šentvid by the Germans. From there, they were soon fired and had to settle with acquaintances or relatives. However, the occupier did not have enough revenge, so in February 1942 he returned to the fire and mined the village to the ground. In memory of the Battle of Dražgoše, a monument was made on 22 July 1976 in a place that can be seen far from the valley, and at the same time has a beautiful view. The architectural shell was designed by ing. arch. Boris Kobe. In the lower part of the monument is a space with a memorial plaque and a bronze ossuary decorated with reliefs (academic sculptor Stojan Batič) with the remains of the victims of Dražgoše. Immediately below the road at the descent to the monument, a mosaic with scenes of the Battle of Dražgoše and the Battle of Mošenjska planina (academic painter Ivo Šubic) was made in a semicircle on an area of ​​16 m2, where Cankar's battalion withdrew.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq fxnyb - cnmv an ohaxywr / Haqre n ebpx - jngpu bhg sbe gur zhttyrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)