Skip to content

This cache is temporarily unavailable.

rolling kaatje: Vanwege de Corona crisis is deze tijdelijk offline!

More
<

(CPCB) Carpoolcache Borger

A cache by Rolling Kaatje Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/01/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Gemakkelijke oppikker tijdens het wachten op je carpool
Carpoolplaats Borger
Photobucket
De carpoolplaats van borger ligt aan de N34 en is na de vernieuwingen aan de N34 op 12 December 2008 samen met het aangrenzende busstation geopend.
De jaren daarvoor is er hard gewerkt aan het 13 kilometer lange traject.
De weg is verbreed en van nieuwe markering voorzien.
Er zijn drie ongelijkvloerse aansluitingen bij Borger, Gasselte en Gieten en in totaal zeven rotondes aangelegd.
Daarnaast zijn onder meer de Asserstraat en de Koesteeg gereconstrueerd en zijn drie viaducten bij Borger aangelegd.

Kleine geschiedenis van de N34
Photobucket
De N34 heeft een grillige biografie.

Al ver voor de oorlog, toen de auto nog ‘automobiel’ heette, stond een verbinding tussen de toenmalige textielstad Groningen en Twente op het lijstje van het Rijkswegenplan.
Aanvankelijk dacht men aan het opvijzelen van de verouderde tolwegen over de Hondsrug tot een rijksweg, maar toen Emmen begin jaren vijftig als industriekern werd aangewezen, ontstond het idee van een autoweg met vrij liggende tracés om de Hondsrugdorpen heen.
Volgens de toenmalige rijksplanologen was de nieuwe weg vooral bedoeld als transportverbinding tussen de stad Groningen, booming Emmen en de Twentse industrieregio.

De jaren zestig stonden in het teken van de snel groeiende welvaart.
Van Emmen, dat toen nog 75.000 inwoners had, verwachtte men dat de gemeente zou uitgroeien tot 200.000 inwoners in 2000.
Toen het geplande tracé in 1968 was voltooid waren de omstandigheden echter zo veranderd dat de oorspronkelijke bedoelingen geen hout meer sneden.
De industrie was als groeisector overschat, terwijl het toenemende autobezit werd onderschat en men nog geen idee had van de toekomstige ‘homo mobilus’. Want net als de Eemshavenweg ontwikkelde de N34 zich vooral tot een forenzenweg, die fungeert als een slagader in de bloedsomloop van de grootste noordelijke stadsregio.

In de jaren zeventig heeft de N34 een groot aantal ‘stadjers’ naar de Hondsrugdorpen gelokt: plaatsen die uitgroeiden tot suburbane woonmilieus met een dito voorzieningenniveau.
Zo maakte de weg ‘stadlanders’ van de bewoners van de Hondsrug en aangrenzende streken.
Zij bewegen zich voor werk en levensbehoeften dagelijkskriskras door het stedelijk veld van Groningen en Drenthe.
Vooral voor tweeverdieners met jonge kinderen, die er niet zelden een overgeorganiseerde leefstijl op nahouden, vormt de N34 een onmisbare schakel.
Met de aanleg van de nieuwe infrastructuur met ongelijkvloerse kruisingen, die ook het einde zal betekenen van haperingen bij de Gietense rotonde, is een inwoner van Gasselte in 25 minuten in Groningen en in 20 minuten in Emmen!
De N34 maakt dus een snelle interactie mogelijk tussen de binnenwereld van de suburbane en dorpse leefomgeving en de regionale buitenwereld, met een diverse arbeidsmarkt en stedelijke voorzieningen.

Dat de N34 ook wel de ‘Hondsrugweg’ genoemd wordt, is niet helemaal terecht: wie de Hondsrug in al zijn veelzijdigheid wil beleven moet de oude route via de dorpen nemen.
Maar wie er oog voor heeft kan ook op de N34 genieten van de afwisseling die het oorspronkelijk open en eentonige heidelandschap in de twintigste eeuw door bebossingen en ontginningen heeft gekregen.
De zoektocht naar een geschikt tracé over de archeologisch rijke Hondsrug heeft destijds nog heel wat voeten in de aarde gehad.
Aanvankelijk was gekozen voor een schuine doorgang door de benedenloop van de Drentsche Aa die met een flauwe bocht een stuk van de Schipborger Strubben afsneed.
‘Geen gesodemieter,’ moet Lambers, de toenmalige burgemeester van Anloo, hebben gezegd, ‘hij gaat gewoon langs de markegrens’. Het was het ei van Columbus: het alternatief richtte ecologisch en cultuurhistorisch de minste schade aan en eventuele procedures werden ermee uit de weg gegaan.
Bij de renovatie is de N34 een provinciale weg geworden.
Met gifgroene strepen in het midden heeft de provincie Drenthe haar nieuwe bezit gebrandmerkt.
Hoe deze switch van rijk naar provincie zich landschappelijk zal manifesteren is de vraag.
In principe heeft de provincie alles in huis voor een integrale aanpak.
Deze zou een voorbeeld moeten zijn voor het gemeentelijke wegbeheer.

Qua bermbeheer deed het rijk het overigens niet zo slecht.
Gericht maaibeheer en consequent afvoeren leidde tot een gevarieerde flora met op sommige plekken een uitbundige groei van de grote ratelaar.
Dergelijke floristische pareltjes zijn verdwenen bij de herinrichting van de bermen, maar kunnen terugkeren door een uitgekiend beheer.
Hoewel in Borger enkele burgers zich fel verzetten tegen de aantasting van de door eiken geflankeerde Schapendrift, is de landschappelijke aantasting door aanleg van de nieuwe op- en afritten erg meegevallen.
De verontruste burgers uit Borger kunnen tevreden zijn: het aantal oude eiken dat gekapt moest worden is beperkt gebleven.
Bij enkele hoofddorpen zijn wel een aantal diepe insnijdingen gemaakt, maar er zijn ook mooie open plekken ontstaan die volgens mij de beleving van de Hondsrug ten goede komen.

Al met al heeft de N34 een beetje de allure gekregen van een opgekrikte Route Nationale.
En die Franse autowegen staan ook bekend om hun fraaie inpassing.

Additional Hints (Decrypt)

Va qr C ina pnecbby

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.