Skip to Content

<

Ta nase krizovka ceska

A cache by gordici Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/19/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Je mi velmi líto, že jsou obecně málo rozšířeny různé typy křížovek a pokud už někdo nějakou odrůdu zná, často nezná pravidla pro její řešení. Osvětou budiž tato mysterka s krátkou procházkou po křížovkářské historii a trochu systematičtějším náhledem na křížovku jako takovou. Úvodní souřadnice ukazují na hlavní štáb společnosti pro hádanky a kříížovky. Neukazují na uložení kešky.

Keška

Abych ušetřil čtení těm, kteří nemají touhu se o křížovce něco dozvědět a chtějí rychle získat souřadnice, netradičně je hned na počátku listingu odkážu na jeho konec. Tam je obrazec křížovky. Ke získání těch správných souřadnic stačí maličkost - vyřešit číselnou střídavou křížovku. Kdo neví o čem je řeč, se asi bude muset prokousat i dalším textem. Kdo ví, může se dát rovnou do díla a hurá pro krabičku. Oběma kategoriím kačerů přeju dobré nápady pro luštení.

No a teď pár informací pro tu druhou skupinu řešitelů, která snad ví, co je křížovka, ale nic moc dalšího už ne.

Historie křížovky

Ve světě je všeobecně považován za vynálezce křížovky redaktor zábavné rubriky amerického listu New York World American Arthur Wynne, který 21.12.1913 ve své rubrice uveřejnil svoji první křížovku - slovní kříž. Jednoduchá hříčka měla ohromný úspěch, ihned se stala nesmírně populární a začala se objevovat každý týden. Brzy podobné úlohy otiskovaly i jiné noviny. První kniha křížovek vyšla v roce 1924.

Tolik americké zdroje. Primát ovšem zřejmě bude trochu jinde. Kupodivu ho nedrží Jára Cimrman, ale kdo ví. První novodobou křížovku, byť miniaturní a ještě nenazývanou křížovka, sestavila učitelka Mlada Antošová z pražských (dnes) Modřan již v roce 1899. Tato redaktorka celostránkové hádankářské rubriky časopisu pro ženy Vesna svoji první křížovku nazvala Čapka z písmen. Samotný název křížovka se objevil v tehdejším časopise Beseda lidu až v roce 1923.

Nicméně to byly právě dříve zmínění Američané, kteří umožnily tvorbu větších křížovek tím, že zavedli rozdělovací linky mezi jednotlivá slova v řádku nebo sloupci. Tím položili skutečný základ pro pestrou paletu křížovkových hádanek tak, jak ji známe dnes.

Za americké se také považuje grafické provedení křížovky, které obsahuje popis jednotlivých vpisovaných výrazu (legendu) mimo vlastní obrazec křížovky.

Druhým bežným grafickým formátem je tzv. Švédská křížovka. Je ovšem otázka, zda to skutečně má něco společného se Švédskem nebo se to s ní má podobně jako se španelským ptáčkem, ruským vejcem nebo vídeňským řízkem. Legenda vpisovaných výrazů švédské křížovky je součástí grafického obrazce křížovky. Tento obrazec často obsahuje i výraz, v kterém je umístěn třeba úvodní text k tajence nebo obrázek vtipu.

Česká republika patří v řešení logických úloh spolu s USA, Japonskem, Německem a Nizozemskem k nejlepším na světě. Navíc prý česká křížovka ve své mnohotvárnosti nemá ve světě konkurenci, a to je právě to, co bych vám rád ukázal a co mě k námětu této kešky přivedlo.

Definice křížovky

Protože se zde nebudeme zabývat tvorbou křížovek, zjednodušíme definici křížovky na:

Křížovka je luštitelská úloha založená na křižování výrazů vpisovaných do obrazce. Cílem řešení křížovky je úplně a správně vyplnit obrazec křížovky a nalézt tajenku. V některých případech je součástí úspěšného řešení i vytvoření obrazce křížovky (viz dokreslovky níže).

Tuto definici se pokusím doplnit tak, abych alespoň naznačil šíři záběru křížovky. Ačkoli výčet jednotlivých prvků křížovky a jejich náplň jsou omezené a konečné, kombinace prvků použitých v křížovce je jen záležitost invence autora křížovky. I dnes se z pohledu kombinace prvků občas vyskytnou takové křížovky, které dosud nebyly publikovány. Poslední novinkou, kterou jsem zaznamenal někdy na začátku června 2009, byla poloodrazovka a na začátku roku 2010 se objevily pravidelné a nepravidelné cikcakovky. Jak vidět, stále se něco děje.

Základní prvky křížovky

Základními prvky křížovky jsou:

 • Název křížovky - svým způsobem vlastně říká, jak křížovku luštit - na příklad: Písmenná figurální polomozaiková polodokreslovka.
 • Legenda - obsahuje popis nebo zobrazení (legenda může být i kreslená) jednotlivých vpisovaných výrazů.
 • Obrazec - definuje tvar křížovky a prostor pro vpisované výrazy a tajenku.
 • Vpisované výrazy - jsou to, co tvoří výplň obrazce křížovky. Odhalit správné vpisované výrazy by měla pomoci legenda.

Název křížovky, legenda a obrazec jsou zpravidla součástmi zadání křížovky. To zpravidla je na místě. Někdy mohou být různé prvky vynechány nebo zjednodušeny. Například často se v názvu vynechává slovo písmenná, dokreslovka zase nemá uveden obrazec, protože ten si musí řešitel odvodit sám, a ač se to může zdát podivné, existují i křížovky bez zadané legendy (na příklad výplňky). Ale nepředbíhejme, to si ukážeme později.

Základní dělení křížovek

Opět provedeme nějaké to zjednodušení v rámci srozumitelnosti, snad nebudu kamenován odborníky. Abych je uklidnil a ulehčil svému svědomí, odkazuji ty, kdož mají zájem o podrobnosti nebo ty, kteří nebudou ochotni překousnout mé zjednodušení, na závazné Směrnice pro tvorbu křížovek. Já zde totiž budu demonstrovat pestrost našich křížovek jen prostým výčtem možností v jednotlivých křížovkových prvcích.

Křížovky můžeme dělit:

Podle obrazce

 • souměrné (to by měly být všechny, které nejsou figurální), nesouměrné, figurální – souměrnost může být osová nebo středová (to je učivo už ze základní školy)
 • s rozdělovacími linkami, s rozdělovacími políčky (rozdělovací políčko má obvykle stejný tvar jako běžné políčko pro vpisovaný výraz, ale je celé vyčerněné)
 • s plně zadaným obrazcem, polodokreslovka (je zadaný obrys obrazce bez rozdělovacích linek či políček mezi výrazy v řádku či sloupci), dokreslovka (není zadaný ani obrys obrazce)

Podle směru vpisování (hodně zjednodušeně, pro účel listingu jsem sem připojil ještě způsob křižování)

 • normální, buňkovka, darvinovka, hřebenovka, jednosměrná, kruhová, meandrová, obrysovka, od/dostředovka, (polo)odrazovka, ornamentovka, osovka, ráčkovka, rámcovka, řetízková, shodná křížovka, sloupcovka, šikmá (výrazy jsou vpisovány pod úhlem 45 stupňů vzhledem k nejběžnějšímu vpisování), terčovka, vícesměrná, vlnkovka, zrcadlovka, cikcakovka, ...

Ohromil vás ten prostý a neúplný (!) seznam? Tak to se dobře posaďte, jedeme dál.

Podle formy křížovky

Obrazec sám je tvořen políčky, které mohou mít různý tvar. Obvykle jsou čtvercová, často mozaiková (trojúhelníková), ale mohou být i vícenásobná a případně u figurálních křížovek i obecnějšího tvaru. Vícenásobná políčka vzniknou vynecháním dělící linky mezi dvěma nebo více sousedními políčky a výsledné maxipolícko (chtělo by se napsat pole, kdyby to nezavádělo k zemědělství) se chová jako políčko jediné.

... a teď to začne být ješte zajímavější ...

Podle vpisovaných výrazů

 • písmenné, shlukové (do každého políčka se vpisuje shluk stejného počtu písmen, nejčastěji 2), slabikové, výrazové (každé políčko obsahuje samostatný výraz, na příklad AUT-O-BUS, AUTO-BUS, AUT-OB-US), střídavé (viz dále, to si zaslouží samostatnou část)
 • křížovka může obsahovat rébusová políčka, tj. v jednom políčku písmenné rébusovky může být použit třeba výraz nebo obrázek
 • mezislovní mezera může být jako samostatný vpisovaný znak (v tom případě je to tak v celé křížovce, se všemi mezerami)

Podle mé zkušenosti roste s délkou vpisovaných výrazů i obtížnost křížovky.

Podle legendy

 • legenda může být řazena po řádcích a sloupcích s oddělením a označením počátku každého řádku a sloupce
 • sdružená nebo částecně sdružená legenda nemá v obou nebo jednom směru označen začátek nového řádku nebo sloupce
 • výplňky a polovýplňky (v obou nebo jen jednom smeru jsou legendové výrazy nahrazené vpisovanými výrazy, vpisované výrazy jsou obvykle v legendě rozdělené podle počtu písmen a psané velkými písmeny)
 • další typy legend: zpřeházená (legendované výrazy nejsou ve stejném pořadí jako vpisované, ale jsou řazeny na příklad podle abecedy), legenda v souvislém textu, jednoslovná, přesmycková, protivková (legendový výraz je opakem vpisovaného), číslovaná (každý výraz je číslován), cizojazyčná (legenda v jiném jazyce než vlastní vpisované výrazy), odborná, ...
 • číselná křížovka (každé políčko obsahuje číslo, které musí luštitel nahradit správným písmenem, shlukem nebo výrazem, jedno číslo má v celé křížovce stejný význam), je to de facto křížovka bez legendy

Tajenka

Ani taková zásadní věc jako je tajenka nezůstala ušetřena variability.

 • bežná tajenka
 • v křížovce může být kromě běžné tajenky také tajenka skrytá a luštitel musí objevit způsob, jak skrytou tajenku přečíst - na příklad shluky v rohových, mozaikových nebo vícenásobných políčkách, obrys dokreslovky, dělící čáry mozaikových políček, ...
 • v současné době se stále častěji začíná zejména ve švédských křížovkách objevovat rozptýlená tajenka - autorem náhodně vybraná a očíslovná políčka, jejichž obsah tvoří tajenku. V rozmístnění políček s tajenkou nemusí být (na rozdíl od skryté tajenky) žádný systém

Pokud jste dočetli až sem, tak se, prosím, zamyslete nad tím, jak nás běžný tisk ochuzuje, když nám stále předkládá prakticky jen 2 typy krížovek. Kupte si někdy specializovaný časopis a zkuste řešit obtížnejší typy křížovek. Uvidíte, že to bude příjemné vytržení z nudy.

V žádném případe si nemyslím, že jsem vyčerpal a vyjmenoval všechny možnosti, opravdu jsem tím chtěl jen ukázat možnou pestrost české křížovky. Uvědomte si, že jsou možné různé kombinace velmi variabilních základních prvků.

Střídání

S vaším dovolením (nebo klidně i proti němu) se teď budu chvíli věnovat střídání. To proto, že následující informace se vám budou hodit při řešení úkolu pro získání finálních souřadnic.

Střídání znamená, že do různých políček jsou vpisovány shluky o různém počtu písmen. Střídání musí mít jednoznačný a jedinečný systém pro celou křížovku. Každý snadno nahlédne, že tento systém na začátku luštění nemusí být, a vetšinou ani není, luštiteli znám a musí si na něj sám přijít. V tom právě spočívá zajímavost takových křížovek.

Obecně musí luštitel příjít na to, co a jak střídat – maličkost. Zvlášt když si uvědomíme, že může střídat jako vpisované znaky písmena (včetne číslic, mezer, obrázkových či rébusových výrazů), shluky s různým počtem písmen, slabiky a výrazy (slova). Nejčasteji se střídají jedno a dvoupísmenné shluky. Ovšem výjimky tvoří pravidlo i v tomto případe. Protože a jelikož nikde není definován závazný a konečný seznam možných typů střídání, je opravdu na co se při luštění těšit.

V zásadě je možné rozdělit střídání na:

 • související s obrazcem křížovky – políčka s jiným počem písmen lze chrakterizovat vztahem k obrazci kžížovky: dvojnásobná polícka, mozaiková polícka, počáteční pole výrazu, pole při obvodu křížovky, ...
 • geometrické – takové střídání, které má něco společného s geometrií nebo obrazcem křížovky: ob jedno políčko, každý lichý řádek, políčka na obvodu soustředných čtverců, střídání 2-1 (2 pole "normální", 1 s vícepísmenným shlukem), políčka s vícepísmennými shluky tvoří obdélník 2x4 pole, ...
 • figurální – políčka se shluky vytváčejí nějaké obrazce, nejčastěji písmena a číslice: letopočet, iniciály osoby, která je námětem křížovky, ...
 • ostatní – vše, co se nevejde do předchozích skupin, třeba všechna písmena A jsou v políčku sama, ostatní v dvoupísmenných shlucích, ...

Aby to nebylo tak snadné, tak je možné, že křížovka obsahuje více druhů vpisovaných shluků. Napríklad v normálních políčkách 1 písmeno, mozaiková políčka obsahují dvoupísmenné shluky, vícenásobná polícka třípísmenné shluky. Není v mých silách, a pochybuji, že je to v silách někoho jiného, vyjmenovat všechny možnosti a kombinace střídání. Zde je obrovské pole pro invenci autorů křížovek. Nikdy nevíte, co vás může potkat. Ale ten pocit po úspěšném odhalení, ten se popsat nedá, ten si musíte zažít.

Ukázky

Než se vrhneme na vlastní kešku, podíváme se s větším, menším či žádným komentářem na pár křížovkových ukázek. Křížovky běžně se vyskytujících typů pominu, ty si jistě každý představí i bez mé pomoci. Soustředíme se na ty zajímavější, které se třeba budou hodit pro zjišťování souřadnic kešky.

Legenda v souvislém textu


Tato, svým zadáním neobvyklá krížovka, pochází z roku 1905 z 22. čísla časopisu Český hádankář a ještě si nehraje na nabodeníčka.


SíťovkaSlabiková dokreslovka


Legenda této dokreslovky je zadaná obrázky. Zkuste si ji vyrešit, pro kontrolu vám dám seznam svisle vpisovaných výrazu (omlouvám se, server požírá některé háčky a čárky, ale snad to nebude tak hrozná prekážka): NATĚ, TLAPA, KOŠILE, JÁMA, LIMA, NOTA, SATANI, VOLI, PÍCE, VAKY, KOMÍNY, TANA, LASA. Tajenkou je "Já taky".


Šikmá střídavá dokreslovka se skrytou tajenkou


Tato křížovka byla zadaná jako dokreslovka, tedy bez zadaného obrazce. Abyste mohli něco vidět, je na obrázku již vyřešený obrazec, rozdělovací linky tvoří skrytou tajenku TYL a mozaiková políčka obsahují dvoupísmenné shluky.


Střídavá s geometrickým střídáním


Tato křížovka ukazuje neobvyklé geometrické střídání. Počet písmen ve shlucích roste se vzdáleností od středu křížovky, výjimkou jsou dvoupísmenné shluky s tajenkou. Objevit takové střídání musí polechtat vlastní ego, ne?


Šikmý nesoumerné figurální střídavý křížovkový celek


Poznámky:

 • křížovkový celek je složený ze samých souměrných
  křížovek:
  2 písmenné mozaikovky  (nejvyšší a nejnižší stříška věže)
  1 písmenná polomozaikovka (brána do věže)
  3 střídavé mozaikovky (spodní okno, horní část věže, srdce zvonu)
  3 střídavé polomozaikovky (špička věže, horní část věže, spodní část věže)
  1 shodná střídavá polomozaikovka (horní okno)
  1 shodná slabiková polomozaikovka (prostřední stříška věže)
  1 střídavá polomozaiková odrazovka (prostřední část věže)
 • Červeně jsou vyznačeny tajenky, přičemž některé díly tajenky byly skryty: Hronov (skryto v ose horního okna), Zeměchy (skryto v ose shodné slabikovky), Bouře (skryto v ose dolního okna), Začátek a konec (skryto v ose srdce zvonu) šichty.
 • Křížovka byla zadaná jako dokreslovka, tedy bez obrazce. Na obrazec, rozdělení a tvar křížovek, kde je která křížovka, způsob střídání a najít skryté tajenky si musel řešitel sám.

Křížovka se záměnkovou legendou


Tato křížovka si určitě zaslouží trochu výkladu. Záměnka je druh slovní hádanky (podobně jako třeba daleko známější presmyčka, rébus, ...) a úkolem rešitele je záměnou písmene získat správné slovo. Teď to aplikujeme na legendu v křížovce a začneme posledním svislým výrazem a budeme pokračovat zhora dolů a vlevo:

 • lázeň - zaměníme jedno písmenko, získáme bázeň jako správný legendový výraz a z něj pak obava jako vpisovaný výraz
 • gal - gel – rosol
 • pramáti - primáti – opi
 • otep - otec – ot
 • panoušek - papoušek – tirika
 • pleť - ples – bál
 • ------ vororovné výrazy zhora ------
 • tónina - trnina - trní
 • trója - traja - tri (legendový výraz je slovensky, musí být slovensky i vpisovaný výraz)
 • sibinská řepa - sibiřská řeka - ob (protože je legendový výra složen ze dvou slov, podle pravidel slovních hádanek je třeba záměnku aplikovat na každé slovo samostatně)
 • karát - kabát - atilaZaujaly vás složitější krížovky, ale kde je sebrat?

Je jasné, že náročnější křížovky jsou daleko pestřejší a rozčvicka pro pameťové buňky je mnohem intenzivnější než u běžně otiskovaných křížovek. to je zřejmě také důvod, proč o ně v periodikách není nijak velký zájem.

Není to zase ale tak hrozné. dokreslovku nebo polodokreslovku si můžete udělat sami z jakékoli křížovky tak, že prostě odstříhnete a zahodíte obrazec křížovky a křížovku budete luštit na čistý čtverečkovaný papír. za tímto účelem doporučuji ten s většími čtverečky, centimetrovými.

Druhou a dokonalejší možností jsou speciální časopisy:čtrnáctideník Křířovka a hádanka (ten se sovičkou vedle jména časopisu) a rovněž čtrnáctideník Křížovka (vedle jména časopisu je sfinga v rámečku). Druhý jmenovaný je zaměřen jen na křížovku a je opravdu pestrý. Objevují se v něm i hodně netradiční křížovkové odrůdy.

Pokud si snad po přečtení předchozích řádků myslíte, že křížovka řekla už své poslední slovo, jste na omylu. Křižovka se stále vyvíjí a i dnes vznikají nové typy křížovek. Pravda, bude chvíli asi trvat, než se dostanou do směrnic pro tvorbu, ale přesto jejich řešeni můze být přijemnou mozkovou rozcvičkou.

Asi nejmladším členem křížovkové rodiny je

Cikcakovka

V této křížovce mohou být výrazy zapisovany zleva, zprava, zhora i zdola. Pravidelná cikcakovka směr vpisování pravidelně střídá - jeden výraz v řádku zleva, druhý zprava, třetí zleva, ..., obdobně ve sloupcích jeden zdola, další zhora. Nepravidelná nemá žádné pravidlo pro určení směru vpisování výrazů. Nechť si to luštitel zjisti sám. Paráda, ne?

Rarita

A na konec jsem si připravil jednu raritku. V červnu 2008 se dostala jedna křížovka do Muzea rekordu a kuriozit v Pelhřimově. Jedná se o rozsáhlý křížovkový celek Dřevorubec, který byl uznán jako skutečná rarita mezi figurálními křížovkami. Na tomto křížovkovém celku 76 křížovek byly oceněny, kromě toho, že věrně ztvárňuje skutečný obraz ruského malíře Kazimira Severinoviče, zejména nebývale dlouhé průměrné délky vpisovaných výrazů. Rovněž bylo konstatováno, že Dřevorubec patří do kategorie těch nejobtížnějších křížovek vůbec, protože z 27 křížovkářských kroužků, které se zúčastnily v roce 2007 Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů, jej žádný nevyřešil bez chyby.

Autor má vlastní www stránku, odkud jsem obrázek převzal a kde jsou videt i jiná jeho pozoruhodná dílka.

Jak získat finálové souřadnice?

No, tak trochu obsáhlejší úvod máme za sebou a můžeme se vrhnout na souřadnice vlastní kešky. K jejich získání stačí maličkost - vyřešit číselnou střídavou křížovku. Ve výsledném vzorci pak nahradíte příslušný výraz, shluk nebo písmeno odpovídajícím číslem a oala, souřadnice jsou zde. No, pravda, ještě něco málo je třeba udělat. Až budete mít vyluštěno, pak


X je počet písmen skrytého hesla (jeho délka, liché číslo)
Y počet písmen, která jsou zapsána do políček tvořících heslo (sudé číslo větší než 40 - uznávám, na první pohled to vypadá stejně jako X, ale až skryté heslo odhalíte, určitě poznáte, co za Y dosadit)

Kešku byste měli najít na souřadnicích

50 5.(Y+1)*(4*X-1)
14 30.(13*Y)-(X-1)

Po několika stížnostech na čitelnost malých čísílek jsem nucen konstatovat, že ať nahraju k listingu jakýkoli obrázek, vždy dojde k jeho deformaci. Proto nabízím ještě odkaz na obrázek v plné velikosti a zaručeně čitelný. Ke stažení je zde.

A ted už dobré nápady a do toho.

Ješte vypíchnu některé věci, které se vám budou k řešení hodit:

 • nezaměňujte pojem HESLO a TAJENKA, rozhodně to není totéž. Poloha tajenky je zadána obrazcem, o heslu zatím nemáte tušení, heslo je skryto
 • střídavá je proto, že všechna políčka nemají vepsané pouze jedno písmeno, někde jich je víc. Políčka s různým počtem písmen se střídají a to střídání má nějaký systém. Čím dřív na princip střídání přijdete, tím lépe pro vás.
 • číselná je proto, že nemáte k dispozici legendu, ale každé číslo nahrazuje jedno nebo více písmen - v celé křížovce jedno číslo nahrazuje vždy stále totéž písmeno nebo tatáž písmena
 • heslo křížovky je skryto, budete ho potřebovat k získání souřadnic
 • jeden vpisovaný výraz může být složen i z několika slov. Mezera mezi slovy může být další znak nebo nemusí být znázorněna vůbec (ale v celé křížovce se s mezerou zachází stále stejně)

GCM Validátor
Click to verify coordinates

Nejsem autorem křížovek, tohle je první moje nepísmenná křížovka a jsem si vědom prohrešků, které moje dílo má. Lepší fakt nesvedu a jen dodržení pravidel pro tvorbu tohoto typu křížovky mě stálo nemalé úsilí.

Cílem je ukázat netradiční křížovku, ne dělat z kačerů blbce. Pokud snad budete mít nepřekonatelné potíže, klidně mi napište, pokusím se napovědět postup nebo později vám třeba i pošlu legendu, čímž se pro vás číselná křížovka stane jednoduchou střídavou křížovkou. Rád bych ale, abyste se o řešení předložené křížovky alespoň pokusili.

Zdroje

Zpracováno pomocí textu v seriálu Kurz pro rešitele křížovek v časopise Hádanka a křížovka z let 1994-5. Dále jsem čerpal ze Směrnic pro tvorbu křížovek. Tyto stránky také doporučuji všem zájemcům o hlubší pohled do světa křížovek (ale i slovních hádanek, rébusů, ...).

Additional Hints (Decrypt)

Ariryxl cbxeviral unoe, xbhfrx anq uynibh.
Anieng: gb bpxb n unprx ir irgiv wfbh gnz cebgb, nol wr xnpre cbhmvy cev aniengh xrfr mcrg an fir zvfgb!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

402 Logged Visits

Found it 374     Write note 13     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 6     

View Logbook | View the Image Gallery of 13 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.