Skip to Content

<

Gränsstenen

A cache by Hallén Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/21/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


BORDER STONE


This cache is located at a large stone in the forest - not particularly unusual in our hobby!

But this stone is probably a residual from our last ice age has had a significant impact on the borderlines in the region, both between different parishes and the District. It is located on a boundary which is first mentioned back in 1312, it is the first time you encounter in writing the name Delsjön.

GRÄNSSTENEN

Denna cache ligger vid en stor sten i skogen - inte speciellt ovanligt inom vår hobby inte sant!!

Men denna sten som troligen är en rest från vår senaste istid har haft stor betydelse för gränsdragningarna i området, både mellan olika socknar och härader. Den ligger mitt på en gränslinje som för första gången omnämndes redan år 1312, det är förövrigt första gången man i skrift stöter på namnet Delsjön.

UGGLEBÄCKEN ÅR 1312

"Det äldsta kända omnämnandet av Delsjön är från år 1312 och platsen man skrev om i det medeltida dokumentet var området kring dagens Delsjökärr. Anledningen till att denna för de flesta ganska avlägsna plats i Delsjöområdet omnämns i skrift var att det uppstått en tvist om gränsdragningen mellan Ugglums by och gårdar som tillhörde Fässbergs gods. I det medeltida dokumentet nämns inte något om Öjersjö vilket tyder på att Öjersjö inte var bebyggt vid 1300-talets början. Det visar också på att Ugglums bys utmarker vid denna tid sträckte sig bort mot Råda socken. Två gränsmärken var alla de inblandade överens om. Det ena var Ugglebäckens utlopp i Dilsjön och det andra var en stenbro vid Hålsjön. Det var alltså en ganska kort sträcka mellan gränsmärkena på mindre än två kilometer. De som var satta att dra upp gränsen ute i terrängen stötte omedelbart på problem. Man hade kommit till platsen under sommaren och då var lövverket så tätt att det inte gick att genomföra några mätningar. Inte ens den beprövade metoden att göra upp eld för att genom rökpelarna avgöra riktningen var möjlig att genomföra. Områdets vegetation var alltså helt annorlunda år 1312 jämfört med dagens dominans av barrskog. De som tvistade om gränsdragningen blev uppenbarligen förvånande när det tillslut visade sig hur litet område de hade tvistat om. De kunde då enas om en rak linje mellan de båda accepterade gränsmärkena. Denna gränslinje gick inte många hundra meter från dagens kommungräns." (Källa: Hallén, P., Storstadens utmark. Delsjöområdets historia under 10 000 år)


Socken och häradsgräns

När du idag går runt stenen besöker du Göteborg, Partille och Härryda kommuner på några få sekunder!! Gränsen för naturreservatet går också vid denna sten!

I äldre tid var detta gräns mellan socknarna Örgryte, Partille och Råda. Samt en punkt där Sävedals härad mötte Askims härad. Gränslinjer med en så hög ålder brukar ge upphov till myter och sägner. Det är dåligt med bevarade sägner kring denna sten, men en berättelse som återgetts är följande:


"När Fräntorp ägdes av grosshandlare Petter Malm, vilket var från 1809 till 1827, hände det en gång att Brudareskökan Fredrika blev piskad av tre karlar vis Skillnadsstenen. Stenen utgjorde en hörngräns mellan de tre socknarna Örgryte, Partille och Råda. Eftersom slinkan förlett män från alla tre socknarna till otukt, bands hon en sommarkväll naken vid gränsstenen, där en utsedd karl från varje socken piskade hennes kropp. De utdelade vart tredje rapp tills de vardera gett henne ett tjog. Brudareskökan Fredrika hade sitt provisoriska ruckel vid Brudaremossen norr om Stora Delsjön. På ölstugor i Partille förekom i mitten av 1800-talet en vulgär visa, där slutordet i varannan rad rimmade på ed. Karlarna sjöng någonting om hur Petter Malms svartsjuka hustru varit vred, hur horan vid Skillnadsstenen led och kved, hur piskorna sved och Bryggar-Gösta otuktigt henne bred. Till råga på allt var melodin lånad från en känd psalm." (Källa: Skarback, S. Örgryte i flydda dar.)


Skarback uppger inte var han hämtat informationen kring Brudareskökans bestraffning vid Skillnadsstenen. Egna eftersökningar har ännu inte gett resultat. Men när jag hittar målet i domböckerna kommer jag att uppdatera denna cachebeskrivning!


Tänk - en sten i skogen - den kan berätta mycket för besökaren!

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.