Skip to content

4listkova - Omsenska Baba Traditional Geocache

Hidden : 06/30/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:4LÍSTKY - zo série Trifolium mutant: GC 4lístková, GC 5lístková a GC 6lístková. GC obsahujú viaclístkové mutácie dateliny. Sú inšpirované logom geocaching.sk a GC 1. Štastná. Umiestnené sú na turisticky atraktívnych miestach. V krabicke je niekolko desiatok 4lístkov zatavených do folie. Dalšie sú pripravené v depozite. Berte si ich s citom po 1-2. Sem tam prosím uviest pocet zostavajúcich 4lístkov do logu!

OMŠENSKÁ BABA - najvýraznejší vrchol Teplickej vrchoviny, ktorá je podcelkom Trencianskej vrchoviny v juhozápadnej casti Strážovských vrchov.

Baba, budovaná z triasových vápencov a dolomitov, ktoré hlavne vo vrcholovej casti vystupujú v podobe balvanov a brál, predstavuje výraznú dominantu omšenskej doliny. Je významnou floristickou a fytogeografickou lokalitou, kde dochádza a prelínaniu druhov teplomilných s druhmi horskými, dealpínskymi a prealpínskymi. Južnú hranicu výskytu v rámci Slovenska tu dosahujú prvosienka holá, muchovník vajcovitý a hlavác lesklý. V drevinovej skladbe dominuje buk, miestami dub zimný, vzácne dub plsnatý, borovica lesná, smrekovec, mukyna, lipa, javor horský atd. Z chránených druhov cicavcov tu žije plšík lieskový a v posledných rokoch sa v Omšenskej doline trvalo zdržuje medved hnedý. Z plazov je to slepúch lámavý, vyskytuje sa tu aj jašterica múrová a užovka hladká.

OMŠENSKÁ BABA sa rozprestiera na ploche 36,12 ha a dna 25. apríla 1967 bola vyhlásená za chránené územie.

 


 


Samotná keš je umiestnená kúsok od turistickéhochodníka (stará cervená znacka) pred vrcholom Baby, tak, aby hladaním netrpel porast!Additional Hints (Decrypt)

qhgvan cbq uevobz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)