Skip to content

Maly Bitov Traditional Geocache

Hidden : 10/31/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Nejdelší vrchol na hřebeni Bítovy s výhledem na ves Poleň a Bolfánek.
EN: The longest peak on the Bitovy edge, which offers views of the village Polen.

Malý Bítov a Věckovice

Malý Bítov je nejseverněji položeným vrcholem na hřebenu označovaném jako Bítovy, součásti rozsáhlejšího Doubravského hřebenu v Korábské vrchovině. Přívlastek Malý je u tohoto kopce naprosto na místě, s nadmořskou výškou 668,4 m patří mezi vrcholy Bítov k nejnižším, z pojmenovaných převyšuje jen nevýraznou Hodišku na jižním konci hřebenu. Vrcholová část Malého Bítova je tvořena úzkým, půl kilometru dlouhým hřbetem, který velmi mírně klesá po své délce od severu k jihu.

Výhled přes Poleň na severovýchod
Výhled přes Poleň na severovýchod

Na východních svazích kopce se rozkládá vesnička Věckovice, na severovýchodě byla v sedle u zázračné studánky postavena kaple sv. Blažeje, severozápadní svahy klesají přes bývalý vojenský prostor do údolí Poleňky a starobylé vsi Poleň. V jihozápadním směru probíhá hlavní hřeben Bítov. Největší výškový rozdíl přesahující 230 metrů dosahuje Malý Bítov oproti korytu Poleňky, na východě jde jen o poloviční převýšení oproti silnici mezi Věckovicemi a Tetěcemi a od sedla s kaplí vystoupáte na vrchol jen 70 metrů.

Výhled na Klatovy
Výhled přes Bezí na Klatovy

Spíše plochý vrchol Malého Bítova je zalesněný a neposkytuje žádný výhled. Západně od vrcholu, na malých skalkách, je situace mnohem lepší. Nabídne se vám pohled přes Poleň a údolí Poleňky k Bolfánku nad Chudenicemi, z jiného místa na západ k vrcholu Malý Kouřim.

Historie pod Malým Bítovem

Borovice u vyhlídky

Jihozápadně od Malého Bítova bývala v údolí středověká vesnice Bítovy, zanikla však v dobách husitských válek. Na jejím místě byla později postavena hájenka a vydržela v majetku rodu Černínů až do konce II. světové války. Po rudém převratu se stala nedobrovolným domovem jakéhosi "kulaka" Horáčka z nedalekých Tetěnic, nicméně asi nikoliv na dlouho.

V padesátých letech mladé místní JZD tápalo s využitím pozemků pod Malým Bítovem, až je nakonec nabídlo Československé lidové armádě. Na 90 ha vznikla střelnice pro tanky, což hájence ležící v oblasti dopadu střel příliš nepomohlo. Dochovaly se z ní jen zbytky základů, několik stromů a skoro zasypaná studna. Střelnice již byla zrušena a na jejím území se pozvolna sukcesí obnovuje les.

Kudy ke krabičce

Malý Bítov od Bezí
Východní svahy při pohledu od Bezí

Od doby, kdy se louky naproti kapli v sedle nad Věckovicemi staly pastvinou krásných koní, vede rozumná přístupová cesta po východním úbočí. V sedle u kaple sv. Blažeje však stále najdete pohodlné místo pro zaparkování (waypoint PA). Pak se vrátíte do vsi a za prvním domem po pravé straně odbočíte vpravo. Kousek odtud začíná cesta (waypoint T1) vedoucí do Struhadla. Vydejte se po ni až k vjezdu na louku (waypoint T2), kterou přejděte až k lesní cestě (waypoint T3). Po ní přijdete pohodlně až do blízkosti keše. Stejnou cestou je možné pokračovat po hřebeni k Velkému Bítovu.

Pahorky pro stonožky

Velký a Malý Bítov z Malé Doubravy
Velký a Malý Bítov z Malé Doubravy

Keška je součástí série Pahorky pro stonožky, která vás provede po vrcholech Doubravského hřebenu a blízkých sousedních kopcích. Série si klade za cíl ukázat vám nádheru původních smíšených lesů a krásné výhledy, ale také protáhnout vaše těla a pořádně vám ošoupat nožičky. V logbooku naleznete číslo, které si dobře poznamenejte, bude se vám hodit.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] i qhgvar cbq zrafvz chyzrgebilz xnzrarz irqyr boevub onyinah [EN] va n pnivgl haqre fznyyre fgbar orfvqr n tvnag obhyqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)