Skip to content

The Doubrava valley / Údolí Doubravy EarthCache

Hidden : 07/09/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hike is not bike friendly and it takes more than 1 hour

EN
Doubrava river valley is natural reserve in protected landscape area Ždárské vrchy. It is situated northeast from Chotebor. River Doubrava creates on its upper reach nice stone valley. The valley is from year 1986 protected as a natural reserve.
The river valley with rocks on both riverside starts near village Bílek. Up to now calm and meandering river goes here in river valley. It incises in orthogneiss and falls in this part thanks rock bars and waterfalls to village Sokolhrad. In upper part of this valley is on length 1340 meters difference in elevation 55 meters. Rock blocks we can find on right riverside (in connection with incline surface of foliation crystalline slate) and on a left river side we can find slow gradual stones.
If we go down river from Bílek, we can see on right side 18 meters high rocks with name “vlácek”. Thanks to freezing weathering arose under “Vlácek” detritus with stones (maximal size is 1, 5 meters). Near place with name “Mikšova jáma” we can find small waterfall 1, 5 meters high. Rocks near this place go direct from water and they are 20 m high. 300 meters down river is place with name “Hrádek”. Barrier is 70 m length and maximal high is 20m.
Middle part of river valley is narrower and rockier than upper part. This part is the most interesting part of valley. River makes here in orthogneiss with admixture of flint really narrow and unapproachable gorge. The gorge is only 4 meters wide and rocks go direct from water and they have maximal high 15 meters. Here are also 2 waterfalls with high 2 and 2, 5 meters. Gorge is approximately 200 meters length. On end of this gorge is big torrential pothole with average 120 cm and 35-105 cm deep. Now it is 1 meter above water level, so we can see that river cut still into rock.
The highest rock in valley is “Sokolhrady” with high QUESTION. On a top is a view on valley. We can found here castle debris from 13.century. On the opposite side of river is highest rock pinnacle “Certuv stolek” with high 30 meters. On a top is view and under “Certuv stolek” is biggest block sea in this valley.

QUESTION


1) Write me altitude this place ?
2) High of biggest rock(Sokolhrady) in valley? (you see it on the other riverside )
3) Take a photo with you, your GPS and river valley on this coordinates.


Údolí Doubravy

CZ Údolí Doubravy je prírodní rezervace v chránené krajiné oblasti Železné hory.Leží severovýchodne od Chotebore Reka Doubrava vytvárí na svém horním toku pekné skalnaté údolí. Údolí je od roku 1986 chráneno jako prírodní rezervace.
Skalami sevrené údolí reky Doubravy zacíná u obce Bílek. Dosud klidný, meandrující tok reky se zde zarezává do ortorul a spadá v následujícím úseku cetnými prahy i vodopády až k obci Sokolovec. V horní cásti tohoto údolí – na úseku 1340 m prekonává reka výškový rozdíl 55 metru. Skalní výchozy v této cásti toku Doubravy je možno nalézt zejména na pravém brehu reky (v souvislosti s uklonením ploch foliace krystalických bridlic), zatímco na levém brehu jsou castejší pozvolné stupnovité skalky.
Postupujeme-li údolím po proudu z obce Bílek, zaujmou nás hned na zacátku údolí asi 18 m vysoké skály na pravém brehu reky. Nazývají se „Vlácek“ a mrazovým zvetráváním vzniklo pod nimi charakteristické úpatní sutovisko s balvany až 1,5 m velkými. V míste zvaném „Mikšova jáma“, asi 1 km pod obcí Bílek, spadá Doubrava 1,5 m vysokým vodopádem do hluboké tune. Skály zde vystupují prímo z reky a dosahují ve dvou stupních výšky až 20 metru. Asi 300 metru pod Mikšovou jámou se nachází na pravém brehu skály „Hrádek“. Jejich hradba je široká asi 70 metru a maximální výška ciní 20 metru. Pod nimi leží opet úpatní sutovisko sahající až k rece.
Údolí se v této cásti výrazne zužuje a stává se skalnatejší. Tento úsek údolí Doubravy je nejzajímavejší. Reka zde vytvorila v prokremenelých ortorulách úzkou neprístupnou soutesku zvanou „Koryto“. Souteska je široká pouze 4 metry a skály, vystupující prímo z reky, mají výšku až 15 metru. V soutesce prekonává Doubrava prevýšení dvema vodopády, vysokými 2 a 2,5 metru. Pod obema se vytvorily hluboké tune. Délka soutesky je približne 200 metru. U dolního konce „Koryta“ se vyvinul erozní cinností reky dokonalý obrí hrnec o prumeru 120 cm a hloubce 35 – 105 cm. Dnes je 1 m nad vodní hladinou. Je tedy videt, že reka se do podloží stále zarezává.
Po dalších 150 m se zvedá z rícního zákrutu do výšky OTÁZKA 2 nejvyšší skála v údolí „Sokolohrady“. Na vrcholu, kam nás zavede turistická stezka, je upravená vyhlídka. Pri troše zvídavosti nám neujdou pozustatky hradu ze 13. století – obranné valy.
Na protejším, levém brehu Doubravy se nad koruny smrku vypíná jediná skalní vež oblasti, nazvaná „Certuv stolek“. Údolní stena dosahuje výšky asi 30 m, vrchol je turisticky zprístupnen. Pod Certovým stolkem se mrazovým zvetráváním vyvinulo nejrozsáhlejší kamenné more v údolí Doubravy. Balvany zasahují až do rícního toku.

Otázky:


1) Jaká je nadmorská výška tohoto místa?
2) Jaká je výška nejvyšší skály(Sokolhrady) v údolí?
3) Vyfotte sebe, svou GPS s údolím reky na zadaných souradnicích.


Pokud k logu nepriložíte foto a nepošlete mi odpovedi na profil, tak budu nucen váš log smazat

Údolí Doubravy

Additional Hints (No hints available.)