Skip to content

<

Lazdu laipa

A cache by Kraanc, originally by aivarszar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/17/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

"Lazdu laipa" / "Hazel footbridge"
[LV] Latviešu rakstnieces Ilzes Indranes romans apraksta notikumus, kas risinas cela uz Madonas skolu.
[EN] Latvian writer's Ilze Indrane novel describes the events that occur by the way to a school.

[LV] Lai atrastu slēpni, vispirms ir jāatrod pati Laipa.
Uz laipas ir vairāki oriģinālie uzraksti. Jums ir jāsaskaita cik burti ir teikumā, kas atrodas uz laipas tiltiņa - vērtība "XY"!
Fināla koordinātes:
N 56° 51. XY*6-11
E 026° 12. XY*7*3-6
Izbaudiet Milestibas gravinas romantiku!

[EN]To find the cache, you must find the bridge itself.
There is several sentences on wooden path. You need to count the letters in sentence on the bridge - value "XY"!
N 56° 51. XY*6-11
E 026° 12. XY*7*3-6
Enjoy Love's glen romance!

(LV) Citats no romana "Lazdu laipa".
"Paulis, paris reižu vasara te cauri skriedams, pilnigi noverteja šos bagatos tris kilometrus. To del vien butu verts iestaties Lazdaines vidusskola, ja ari tur vairak nekas interesants neatrastos. Bet atradisies, protams, redzigam acim un dzirdigam ausim vel daudz kas atradisies! Kaut vai Lazdu laipa pari Valdupei ... Kad pagajušaja nedela Paulis brauca apjautaties par vietu internata, tad te izskatijas pavisam citadi: bija kartigs tilts - pamatos divi šmaugu berzu stumbri, pari tiem noklati delu gali, nevienadi, salasiti, bet viss kopa tas tomer nodrošinaja pareju uz vinu krastu ar sausam kajam.
Bet šodien Lazdu laipa izpostita. Palikuši tie divi berzi, bet škersdeliši aizpeldejuši. Japadoma gan - aizpeldejuši! Daži izskaloti vinas malas sere, daži sapinušies tepat zales, bet ritenbraucejam no ta vieglak neklust. Ievelc labi dzili elpu un... Tu nezini, cik liels dzilums tev šupojas zem kajam un vai vidusskola pirmaja diena var ierasties sporta bikses, kamer virsejas žust gulamistaba pie krasns."
Romana ir izdomati vietvardi. Upiti patiesiba sauc Lisa, ari Madonas upite vai Leiverupite (no Leiveru kroga nosaukuma), bet skolu - Madonas vidusskola, tagad Madonas 2. Vidusskola.
Ilzes Indranes (dz. 1927) dailradei raksturiga speciga emocionalitate, un šai sakara savulaik diskutets gan par vinas liriskas prozas savdabibu, gan par romantisko stravojumu latviešu padomju literatura. Ilze Indrane rakstijusi dažada žanra darbus - romanus, stastus, miniaturas, gramatas berniem, lugas. Nozimigakais ir vinas devums romana žanra. Ilze Indrane (istaja varda Undina Jatniece) dzimusi 1927. gada 23. aprili Madonas aprinka Lazdonas pagasta Ciskanos kalpu Liepinu gimene. 1946. gada pec Madonas vidusskolas beigšanas vina strada par skolotaju Marcienas pamatskola. I. Indrane macijusies Rigas Pedagogiska instituta neklatienes nodala (1948-1951). No 1948. lidz 1956. gadam vina strada gan par skolotaju, gan par direktori Kusas pamatskola, par skolotaju Praulienas 1. astongadigaja skola, pec tam strada tikai literaru darbu, saglabajot ciešas saites ar skolu.
I. Indranes stasti un telojumi publiceti kopš 1954. gada. Pirmas gramatas "Dzirkstis" (1959) stastos rakstniece telo galvenokart skolenu un skolotaju liktenus grutajos peckara gados, audzinašanas un pašaudzinašanas problemas cieši savijot ar laikmeta socialajam problemam.
Jau pirmaja gramata jo spilgti izpaužas rakstnieces velešanas izprast katru cilveku un ticiba labajam cilveka, un ta caurvij visu vinas turpmako dailradi. "Cilveka dveselei citadas atslegas neka pulksteniem. Un katrai cita! Ja neiepazisiet, neiemilesiet - neceriet, ka tiksiet gala." ("Laimiga mucina".)
1961. gada izdevnieciba > jaunatnes literaturas konkursa godalgo romanu "Lazdu laipa" (1963). Jauna rakstniece pirmo romanu raksta par to, ko vislabak pazist, - par skolas dzivi. Tas ir ari vispar pirmais romans par skolas dzivi ta laika latviešu literatura.
Taja telotas ikdieniškas skolas gaitas no astotas lidz vienpadsmitajai klasei, macibas, kolhoza talkas, dzive internata vai ireta istabina, attiecibas ar skolotajiem un vecakiem, raksturu veidošanas, pirma milestiba.
Par ikdieniško dzivi stastits ar neparastu savilnojumu, metaforam, salidzinajumiem, nozimes parnesumiem bagata valoda. Latviešu peckara proza nav otras tik poetiskas gramatas par jauniešu izaugsmi. Tieši tadel romans ir notikums talaika latviešu: literatura. Ar "Lazdu laipu" taja ienak jauna, atškiriga tonalitate, romantikas un ekspresivitates piestravots istenibas redzejums.
Skolas dzives telojums nesaraujami saistits ar lauku dzives asajiem mezglu punktiem - darba grutibam atpalikušaja kolhoza; jaunu darbaroku trukumu, bijušo saimnieku nostaju pret parmainam.
Romana centra ir divi :jaunieši - kadreizejo bagato saimnieku Balgu mazmeita Kristine un Balgu bijušo kalpu Andranu dels Paulis. Viniem ir atškiriga vertibu orientacija, tacu vinus saista mostošas jutas. Dzidram akvarelkrasam rakstniece glezno berniškibas partapšanu milestibas nojausma. Tur ir pastaigas pa alna pedam, sniega rakstitas .vestules,. konflikti un atkalsaprašanas, nianseta jutu gamma attistiba un parvertibas.
Ne mazaka nozime ir pieaugušo teliem, kur centrala vieta ir skolotaja Alstera un Kristines mates Hedvigas Grisles pretstatam un cinai. Hedvigas telu rakstniece veido, atbilstoši ta laika ideologijas prasibam, ta telota ka no skatuves nogajušas lauku buržuazijas parstave; ista launuma kvintesence, un romana nav pielauta doma, ka ari Hedvigas puse varetu but. sava taisniba.
Romana finals, kura Alstera klases audzekni pec skolas beigšanas visi paliek kolhoza, zinama mera ir nodeva sava laika modei, tas ir liela mera idealizets un toreizejai realajai dzivei neatbilstošs.
"Lazdu laipa" tapusi laika; kad visa .Padomju Savienibas literatura bija verojams liriskas prozas uzplaukums, un tas atbilda ta laika sabiedribas prasibam pec gaišas, romantizetas dzives uztveres. Romana dramatizejumi izraditi Valmieras teatri (1963) un Jaunatnes teatri (1964).
Vel par rakstnieci: http://www.gramata21.lv/users/indrane_ilze/

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[LV] fghzoef
[ENG]gerr gehax

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.