Skip to content

Tlsta Traditional Cache

Hidden : 08/01/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Turisticka keska v krasnom prostredi Velkej Fatry zalozena pri prilezitosti eventu Tulave topanky IV.

Legendy

Tlsta (1373 m.n.m.) - mohutný rozložitý vrch v pohorí Velká Fatra s charakteristickým vápencovým reliéfom tvoriacim terasy a vápencové rady. Pozoruhodná je vrcholová plošina. Z vrcholu je pekný výhlad na Turiec, Malú Fatru a cast Velkej Fatry. Na vrchol Tlstej vedie modrá turistická znacka (Chodnik Janka Bojmira) z obce Blatnica cez Konsky Dol, alebo severnejšiu Vápennú dolinu. Široké okolie vrátane niekolkých dalších vrchov spadá do prírodnej rezervácie Tlstá.

Par slov o NPR Tlsta
Národná prírodná rezervácia bola vyhlásená v r. 1981 na výmere 3066 ha.
Ochrana výrazných bralnatých, casto skrasovatených vápencovo-dolomitových komplexov Tlstej so zachovaným komplexom lesnej a skalnej biocenózy dubovo-bukového až smrekového vegetacného stupna s pestrou vysokohorskou, horskou i teplomilnou a slatinnou vegetáciou, so vzácnymi a chránenými druhmi rastlín a živocíchov.

Keska sa nachadza nedaleko vrcholovej knihy na mieste dobre skrytom pred zvedavymi ocami nezainteresovanych.

Additional Hints (Decrypt)

i xnzrabpu cbq fzerxzv, n gebfxn fgep uynih uyofvr cbq fzerx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)