Skip to content

Junacka zdatnost Mystery Cache

Hidden : 07/28/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


znak

Junácká zdatnost

Na našich skautských táborech každorocne probíhá soutež v Junácké zdatnosti, pojdte se dozvedet nejké základy o skautech. Na záver si pak zkusíte malý test vycházející práve z táborové souteže.

Skautské znaky

Junák - svaz skautu a skautek CR má svuj znak stejne jako mezinárodní organizace WOSM (svetová skautská organizace) a WAGGGS (mezinárodní organizace skautek).

Lilie je základním stavebním kamenem každého skautského znaku. Je prevzata z rytírské symboliky a znací jednak cistotu (v myšlenkách, slovech i skutcích), jednak správný smer cesty tak jako strelka kompasu.

Znak Junáka

Také ceský znak je obdobou lilie. Má zlatou barvu a uprostred je bílý štít s cernou psí hlavou. Tu nakreslil Mikoláš Aleš jako znak Psohlavcu, chodských strážcu hranic. Pro ceské skauty je to dnes symbol príslušnosti ke své zemi a dobrému vztahu k ní. Lilie je podložena modrým trojlístkem, symbolem skautek. Krome toho je trojlístek odpradávna symbolem štestí a lásky k bližnímu.

Znak WOSM

Mezinárodní znak používají skauti ve všech zemích, které jsou clenem Svetové skautské organizace. Krome výše zmíneného vyjadrují tri listy lilie tri body skautského slibu. Hvezdicky, které mají dohromady deset cípu, pripomínají skautské desatero v podobe zákona. Provaz s ambulantním uzlem pak symbolizuje jednotu skautu na celém svete a jejich prátelství.

Znak WAGGGS

Znak mezinárodní organizace skautek používají devcata na celém svete. O prastarém významu trojlístku už rec byla. Zlatožlutý trojlístek na modrém podkladu je navíc vykládán jako slunce, které svítí na deti na celém svete. Trojlístek „vyrustá“ z plamenu ohne, který symbolizuje lásku k lidem a víru. I uprostred trojlístku je strelka kompasu - ukazatel správné cesty. Význam trí lístku a hvezdicek je stejný jako u znaku skautu výše.

Skauting od zacátku do dneška

Skauting založil Brit Robert Baden Powell (B.P.). Byl vojenským dustojníkem a vyznacoval se svými výbornými schopnostmi zveda (z anglického originálu „scout“).

Z jeho nejvetších úspechu stojí za zmínku predevším velení mestu Mafeking v Jižní Africe, které odolávalo dlouhé mesíce více než desetinásobné presile búrských obléhatelu, dokud nebylo osvobozeno britskými posilami. Pri obrane mesta používal B.P. skupiny mladých chlapcu, kterí fungovali jako zvedové a dorucovatelé duležitých vojenských zpráv.

Po návratu do Anglie se B.P. stal hrdinou a pro mnoho chlapcu se stal vzorem. Ne jenom kvuli vojenským úspechum, ale díky príruckám o stopování a živote v divocine napsaným pro vojenské zvedy, které však nadchly i chlapce v Anglii. Rozhodl se využít svých zkušeností z Afriky a pro témer dve desítky chlapcu usporádal v léte 1907 na ostrove Brownsea na jihu Velké Británie tábor, kde je ucil dovednostem skauta. A zde vlastne vznikl skauting a myšlenka B.P. nabídnout ho chlapcum v celé zemi. V roce 1908 sepsal knihu Scouting For Boys (Skauting pro chlapce) a ta se stala zakrátko hitem mladých.

Kniha oslovila také devcata a když se v roce 1909 ukázaly dívcí družiny na setkání skautu, které B.P. usporádal, prijal je také do skautské organizace. Jejich vedení pozdeji prevzala manželka B.P., Olave.

To už skauting oslovoval tisíce mladých lidí, zacal se šírit do celého sveta a B.P. se mu venoval naplno. V roce 1920 se v Londýne konalo první celosvetové setkání skautu - jamboree, které se od té doby koná každé ctyri roky.

Skauting je ovlivnen ješte jedním významným myšlenkovým proudem. Jeho zakladatelem je americký spisovatel, malír a prírodovedec Ernest Thompson Seton. Ten se nechal inspirovat životem Indiánu a v roce 1902 založil hnutí Woodcraft Indians. S mladými kluky se ucil prežívat v prírode a poznávat ji. Mezi jeho nejznámejší knihy patrí Kniha lesní moudrosti.

Zakladatelem ceského skautingu je stredoškolský profesor telocviku Antonín Benjamin Svojsík. Myšlenka skautingu ho zaujala, odjel se inspirovat prímo do Velké Británie a skauting pak prizpusobil ceským pomerum a pridal k nemu národní tradice. Byla založena ceská skautská organizace s názvem Junák. Naší „skautskou biblí“ se stala Svojsíkova kniha Základy junáctví. Na první tábor vyrazil Svojsík s nekolika hochy v roce 1912 pod hrad Lipnici. Mezi jeho úcastníky patril napr. i básník Jirí Wolker.

Ceský skauting si ale historií musel razit težkou cestu. Trikrát se stal nepohodlným pro své demokratické smýšlení a trikrát byl v ceských zemích zrušen. Poprvé v roce 1940 nacisty. Obnoven byl v roce 1945 a do svého dalšího zákazu komunistickým režimem v roce 1951 oslovil 400 000 mladých. V roce 1968 slaví skauting nakrátko své další vzkríšení, do roku 1970. Mnoho skautských vudcu bylo pronásledováno režimem. Presto nekteré oddíly i nadále fungovaly v utajení. Tretího obnovení se ceský skauting dockal po sametové revoluci v roce 1989.

Dnes je na svete více než 40 milionu skautu a skautek a s výjimkou nekolika zemí s totalitním režimem ho najdete všude. Existují dve mezinárodní skautské organizace - chlapecká a dívcí. Chlapecká je oznacována jako WOSM (World Organisation of Scout Movement) a dívcí WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Novodobá historie ceského Junáka se píše od Sametové revoluce v roce 1989. Junák - svaz skautu a skautek CR, jak zní oficiální název naší organizace, má dnes více než 45 tisíc clenu.

Skautský kalendár

22. února - Den zamyšlení

V tento den slaví skauti na celém svete Den zamyšlení. Je to den, kdy si pripomínají, že své sestry a bratry mají na celém svete a že je spojuje spolecná myšlenka - skauting. Nekteré oddíly si mezi sebou vymenují dárky, jiné zase posílají pohlednici svým skautským prátelum zdaleka. Anglicky se tento svátek nazývá Thinking Day, nekteré oddíly jej znají jako Den sesterství. A proc práve 22. únor? V tento den slavil své narozeniny Robert Baden-Powell i jeho žena Olave.

24. dubna - svátek sv. Jirí

Svátek svatého Jirí, který je patronem skautu pro své hrdinství a cest. Zkus si najít a precíst legendu o svatém Jirí a jeho souboji s drakem. Skauti se v tento den setkávají u slavnostních ohnu nebo vystupují na památná místa (napr. na tzv. Ivancenu). V roce 2007, kdy skauting slavil své sté narozeniny, se na sv. Jirí do Prahy sjelo více než 5000 skautu a skautek z celé republiky.

Jak se zdraví po skautsku

Skauti na celém svete si podávají levou ruku a pri stisku do sebe zaklesnou malícky. Levá proto, že je blíže srdci. Malícky mají symbolizovat pevné pouto. A navíc, když si ruku pri podání dobre prohlédneš, tak má tvar druhého skautského pozdravu.

Podání ruky ale není jediný skautský pozdrav. Ten druhý by se na první pohled mohl podobat vojenskému pozdravu, ale má svuj puvab a smysl. Pravá ruka je obrácena dlaní vpred a zdvižena k rameni. Palec pritom prekrývá malícek a symbolizuje zásadu, že silnejší chrání slabšího. Vztycený ukazovák, prostrednícek a prstenícek vyjadrují tri body skautského slibu. Kruh, který vznikne spojením palce a malícku, symbolizuje prátelství skautu a skautek ve svete. Tenhle skautský pozdrav se nepoužívá jen pri setkání s jiným skautem, ale také napr. pri vztycování a snímání státní vlajky na tábore, pri zpevu hymny, pri slibu nebo pri jiných slavnostních príležitostech.

Keš

Na výchozích souradnicích keš nehledejte, jsou zde pouze dve drevené boudy, které skauti využívají nejen behem letních táboru. Prístup ke keši není moc nárocný a není problém ji nepozorovane odlovit i když bude na louce zrovna nejaký ten tábor. Odlov provádejte opatrne, není to moc vysoko, ale na nejakou tu zlomeninu by to jiste stacilo.

Pro nalezení pokladu musíte odpovedet na nasledující otázky:

 1. Kde se uskutecnil první skautský tábor, konaný v roce 1907:
  ostrov Brownsee (A = 0)
  louka Greenmeadow (A = 1)
  reka Whitespring (A = 2)
 2. Ve kterém roce se konalo první celosvetové setkání skautu - jamboree? (B = ciferace)
 3. Ve kterém roce byl u nás již potretí obnoven skauting? (C = ciferace)
 4. Ve znaku Junáka je použita cerná psí hlava, kdo ji puvodne nakreslil jako znak Psohlavcu:
  Jaroslav Foglar (D = 0)
  Mikoláš Aleš (D = 1)
  Alois Jirásek (D = 2)
 5. Kterou ruku si skauti podávají k pozdravu:
  pravou (E = 2)
  levou (E = 6)
 6. Skauti slaví dva svátky, jeden má datum ve tvaru FF.F. a druhý F4.4.

Samotnou keš pak hledejte na techto souradnicích:

N 49° 25,ABC
E 016° 49,DEF

Bohužel zde není moc kvalitní signál, takže se nebojte použít hint, má prímou vazbu na téma keše.
Pokud budete vyzvedávat a následne ukládat keš, respektujte prosím puvodní umístení!!
Hodne štestí pri lovu.

 

20. 7. 2011 - update listingu
20. 10. 2017 - umístění integrovaného ověřovače

Additional Hints (Decrypt)

cbq znybh fxnyxbh, cbubqyar anuber

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)