Skip to content

Krka EarthCache

Hidden : 07/30/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

KRKA

for other languages see below, or click your flag:


Hrvatska Srbija Slovensko Ceska republika DE AT CH

ENRiver Krka is a phenomenon, while making its way to the Adriatic sea, it forms many lakes, falls and water currents. Originating from the base of the Dinara Mountains, by the town of Knin, because of the natural beauty and geological characteristics around the Krka River was declared a National park. The park encompass' and area of 109 km2 and follows along the river Krka about 2 km down river from Knin to Skradin.

The most impressive, and visited waterfalls are Skradinski buk and Roški falls. Roški falls are very accessible and can be visited year round. 650m of river creates 12 water falls, with a total height of 27m. On the left side of the river Krka are mills (used for processing wheat and corn) some of which are still in use today.

From Roški falls the river once again turns into an elongated lake named Visovac. There is a little islet in the middle of the lake and it is the name of this islet - Visovac; where the lake got its name from. On the islet is a church and Franciscan monastery which add secrecy to the lake and islet. The first settlers on the island were Augustinians (nomads) in the 14th century and it was them who built the church and monastery. In the year 1440 Franciscans arrive from Bosnia, who were chased away by the Turkish invasion. They were able to stay there until today, bringing with them their valuable collection of books, art, and even 630 Turkish documents.

Skradinski buk
is considered one of the most beautiful cliff water falls in Europe. You can see them with a walk through a Forrest on a wooden path and bridges. The river Krka is rich with various species of fish, 10 of which are endemic. The great number of birds in National park Krka is also considered a haven and one of the most valuable areas in Europe.

Swimming is allowed only in authorised zones, the park can be visited by boat or from Skradin by foot. Entry to National Park Krka is in the town Skradin (23km from Šibenik) or from Lozovac village.

Geological facts:
 • The Krka National Park is a spacious, largely unchanged region of exceptional and multifaceted natural value, and includes one or more preserved or insignificantly altered ecosystems.
 • An estuary is the mouth of a river that flows into the sea. In the estuary of the Krka River, seawater extends to the base of Skradinski Buk. The estuary of the Krka River is 23.5 kilometers in length. This estuary is considered an exceptional geological phenomenon, due to its lack of pollution and biological vitality. It is an area rich in shellfish, freshwater fish and saltwater fish.
 • The length of the freshwater section of the river is 49 kilometers and that of the brackish section is 23.5 kilometers
 • With its seven travertine waterfalls and a total drop of 242 meters, the Krka River is a natural geological phenomenon
 • From the flooded part of the mouth, it is 72.5 kilometers in length, making the Krka the 22nd longest river in Croatia

 

To log this cache submit a photo of you with a map of the national park and send to me an e-mail via profile with answers to these questions:

 • the date of declaration Krka Falls as a National park
 • name of the bigest waterfall in the national park
 • what kind of material is the underlay of national park mostly made of

HR & SRB
Rijeka Krka je krški fenomen, koja, probijajuci se prema moru, oblikuje brojna jezera, slapove i brzace. Izvire u podnožju planine Dinare, kraj grada Knina. Zbog prirodnih ljepota i geoloških karakteristika veci dio podrucja oko rijeke Krke proglašen je nacionalnim parkom. Obuhvaca površinu od 109km2 uz tok Krke; dva kilometra nizvodno od Knina do Skradina.

Najimpresivniji i najposjeceniji slapovi su Skradinski buk i Roški slap. Roški slap je dobro pristupacan i može se posjecivati tokom cijele godine. Na dužini od 650m tvori ga 12 slapova, s ukupnim padom od 27 m. Na lijevoj obali Krke se nalaze mlinice (mali mlinovi, služe za mljevenje pšenice i kukuruza) na slapovima od kojih su neke i danas u uporabi.

Od Roškog slapa Krka se opet pretvara u izduženo Visovacko jezero. Na sredini jezera je otocic po kojemu je jezero dobilo i ime - Visovac gdje se nalazi crkva i franjevacki samostan što krajoliku jezera daje dodatnu tajnovitost. Na otok su se prvi doselili augustinci (pustinjaci) u 14 st. koji su tu sagradili samostan i crkvicu. Godine 1440. godine na Visovac dolaze franjevci iz Bosne tjerani turskom najezdom. Tu se uspijevaju održati sve do danas. U samostanu se cuva vrijedna zbirka knjiga i umjetnina, a izmedu ostalog i 620 turskih dokumenata.

Skradinski buk se ubraja medu najljepše sedrene slapove u Europi. Moguce ga je razgledati šetnjom kroz staze i mostove. Kod Skradina Krka utjece u more. Rijeka Krka je bogata razlicitim vrstama riba od kojih je 10 endema. Brojnost ptica uvrštava Nacionalni park Krka u ornitološki jedno od najvrjednijih podrucja Europe.

Na rijeci Krki se može kupati samo u dozvoljenim zonama, a Park je moguce obici brodom iz Skradina ili pješice.
Ulaz u nacionalni park Krka je kod mjesta Skradin (Šibenik: 23km)
.

SK & CZ
Popis v slovencine mozno posluzi aj ceskym cacherom.

Rieka Krka, krasový fenomén, predierajúc sa do mora tvorí pocetné jazerá, vodopády a pereje. Pramení v oblasti úpätia pohoria Dináre, nedaleko mesta Knin. Vdaka prírodným krásam a špecifickým geologickým charakteristikám bola väcšia cast povodia rieky vyhlásená za národný park. Rozprestiera sa na ploche 109 km2 pozdlž koryta rieky Krka od Kninu po Skradin.

Najkrajšie a súcasne aj najnavštevovanejšie vodopády sú Skradinski buk a Roški slap. Roški slap je lahko prístupný a je možné ho navštívit pocas celého roka. V dlžke 650 m sa nachádza dvanást vodopádov, s celkovým spádom 27 m. Na lavom brehu Krky sa na vodopádoch nachádzajú malé mlyny slúžiace na mletie pšenice a kukurice, ktoré sú dodnes v prevádzke.

Od vodopádu Roški slap sa rieka pretvára vo vyzdvihnuté visovacké jazero. V strede jazera sa nachádza ostrovcek, po ktorom je jazero pomenované - Visovac, kde sa nachádza kostol a františkánsky kláštor, co celkovému dojmu dodáva istú tajomnost. Na ostrov sa ako prví usídlili augustínci (pustovníci), ktorí tu postavili kostol i kláštor. Roku 1440 sa na ostrove usídlili františkáni z Bosny, ktorí utekali pred tureckými nájazdmi a zotrvali tu po dnes. V kláštore sa zachovala cenná zbierka kníh a umeleckých predmetov, okrem iného aj 620 tureckých dokumentov.

Skradinski buk
patrí k najkrajším travertínovým vodopádom v Európe. Prezriet si ho môžete pri prechádzke po mostoch a chodníkoch. Tu nedaleko Skradinu sa rieka Krka vlieva do mora. Rieka Krka je bohatá na rozlicné druhy rýb, z nich je 10 miestnych endemických druhov. Pocetné vtáctvo zahrnuje Národný park Krka medzi ornitologicly najvýznamnejšie oblasti.

Na rieke Krka je kúpanie povolené len v oznacených miestach. Prehliadku parku je možná lodou zo Skradina alebo peši.
Vchod do národného parku je z miesta Skradin (23 km od Šibeniku), alebo od dediny Lozovac, priamo do srdca narodneho parku.

Pre zalogovalie tejto cache je potrebne prilozit k logu fotku pri mape národného parku KRKA a odpovedat cez profil na nasledovne otazky (odpovede na otazky mozete poslat aj v slovencine alebo cestine) :

 • Kedy bol vyhláseny národný park Krka?
 • Ako sa volá najväcší vodopád v národnom parku?
 • Aká hornina je najviac zastúpená v podloží národného parku?

Skradinski Buk


Der Fluss Krka ist ein Karst-Phänomen, der auf seinem Weg zum Meer, zahlreiche Seen, Wasserfälle und Stromschnellen bildet. Die Krka entspringt am Fuße des Berges Dinara, bei der Stadt Knin. Wegen seiner natürlichen und geologischen Charakteristiken wurde ein größerer Teil um den Bereich des Flusses Krka zum Nationalpark erklärt. Er umfaßt eine Fläche von 109km2 entlang des Krka-Flussverlaufs; zwei Kilometer flußabwärts von Knin bis Skradin.

Die eindrucksvollsten und meist besuchten Wasserfälle sind Skradinski buk und Roški slap. Roški slap ist gut zugänglich und kann über das ganze Jahr besucht werden. Auf einer Länge von 650m stürzt der Wasserfall über 12 Stufen 27m in die Tiefe. Am linken Krka-Ufer liegen an den Stufen zahlreiche Mühlen (kleine Mühlen, die für das Mahlen von Weizen und Mais dienen), einige darunter sind noch in Betrieb.

Vom Roški slap wandelt sich die Krka in den ausgedehnten Visovac-See um. In der Seemitte liegt ein Inselchen, nach dem der See benannt wurde - Visovac, wo sich eine Kirche und ein Franziskanerkloster befindet, die der Seenlandschaft einen zusätzlichen Reiz verleihen. Die Insel wurde erstmals im 14. Jhdt. von den Augustinern (Einsiedler) besiedelt, die hier das Kloster und die Kirche erbaut haben. Im Jahre 1440 kamen bosnische Franziskaner auf der Flucht vor den türkischen Eindringlingen nach Visovac. Hier konnten sie sich bis heute behaupten. Im Kloster wird eine wertvolle Sammlung von Büchern und Kunstgegenständen aufbewahrt, unter anderem auch 620 türkische Dokumente.

Skradinski buk zählt zu den schönsten kalkigen Wasserfällen in Europa. Bei einem Spaziergang entlang von Pfaden und Brücken ist es möglich den Wasserfall zu besichtigen. Bei dem Städtchen Skradin fließt die Krka ins Meer. Der Fluss Krka ist reich an verschiedenen Fischarten, wovon 10 endemisch sind. Die Vielzahl an Vögeln reiht den Nationalpark Krka in die ornithologisch wertvollste Region Europas ein.

Im Fluss Krka kann man nur in erlaubten Zonen baden. Den Park können Sie mit dem Boot von Skradin aus oder zu Fuss erkunden. Der Eingang in den Nationalpark Krka ist beim Städtchen Skradin (Šibenik: 23km).

 


free counters

Additional Hints (No hints available.)