Skip to Content

This cache has been archived.

Maxinoha: V okolí je spousta jiných Earth cache http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?tx=c66f5cf3-9523-4549-b8dd-759cd2f18db8&lat=49.909117&lng=14.055750

More
<

Certovy schody

A cache by Maxinoha & LennyCharlie Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/10/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


geologicka minulost

[CZ] Ve spodním a cástecne stredním devonu byly strední Cechy zaplaveny melkým subtropickým až tropickým morem, poskytujícím príznívé podmínky pro rozvoj fauny. Oblastí, kde došlo k nejvetšímu rozmachu života, byl korálový útes, budující dnes vrch Zlatý kun u Koneprus. Tento korálový útes patrí z hlediska svetové vedy k nejvýznamejším. Svým charakterem se príliš nelišil od dnešních korálových útesu. Vznikal cinností útesotvorných organizmu, predevším ras, sinic, mechovek, stromatopor a korálu. Rada živocichu byla svým životem vázáná na samotný útes a jeho periferii. Vedle již jmenovaných zde žila rada dalších organizmu jako ruzní plži, mlži, hlavonožci, ramenonožci nebo konulárie. Z útesových vápencu jsou rovnež známé zbytky fylokaridních korýšu a pancírnatých rybovitých obratlovcu.
Jádro útesu i jeho periferní cást budují predevším belavé a nevrstevnaté konepruské vápence spodního devonu. Teleso útesu prostupují svislé pukliny (neptunické žíly) zaplnené pozdeji mladšími vápenci.
O bohatství života uprostred i na okrajích útesu svetší fakt, že z konepruských vápancu bylo již popsáno pres 500 druhu organizmu.
Na konepruských vápencích se po urcitém období prerušení sedimentace ukládaly šedavé až nacervenalé vrstevnaté suchomastské vápence, rovnež spodnodevonského stárí. Samotný vrchol Zlatého kone budují akantopygové vápence, náležející již strednímu devonu. Nazvány jsou podle významného trilobita Acanthopyge haueri.
Konepruský útes se svým bezprostredním okolím zustává jedinecným zvedectvím o pestrosti života na prosvetlených melcinách tropického spodnodevonského more.

[EN] In the lower part and middle Devonian of Central Bohemia have been flooded to shallow tropical subtropickým sea level, providing favorable conditions for the development of fauna. The area where the greatest expansion of life, the coral reef, now building at the top of Golden horse Koneprus. The coral reef is one of the world in terms of science to nejvýznamejším. His character is too different from today's coral reefs. Activities was created útesotvorných organisms, especially algae, cyanobacteria, mechovek, stromatopor and corals. Many animals have been his life subject to actual reef and its periphery. Besides the already appointed lived here a number of other organisms as various gastropods, molluscs, cephalopods, ramenonožci or konulárie. From útesových limestone residues are also known fylokaridních crustaceans and pancírnatých rybovitých vertebrates.
The core of the reef and its peripheral part of building especially white and nevrstevnaté Konepruské limestone bottom Devonian. The body of the reef pervade the vertical cracks (neptunické vein) full after younger limestone.
The richness of life in the middle and on the edge of the cliff svetší fact that the Koneprusy vápancu has been described over 500 kinds of organisms.
The limestone Koneprusy after a certain period of interruption of sedimentation impose sedentary to reddish vrstevnaté suchomastské limestone, also spodnodevonského age. The peak of the Golden Horses build akantopygové limestone, belonging to the middle Devonian. Called, according to a major trilobite Acanthopyge Hauer.
Konepruské reef with its immediate surroundings is a unique zvedectvím the diversity of life on prosvetlených lagoon areas spodnodevonského tropical sea.

[CZ - cache] Pro uznání logu musíte splnit dva úkoly. V galerii Certák najít odpovedi na tri otázky a zhotovit fotografii Vás s GPS kdy budete mít v pozadí Certovy schody.

zkameneliny 1. úkol: Navštivte galerii Certák na souradnicích N 49° 54.581 E 014° 03.313 a ze stále expozice najdete odpovedi na níže uvedené otázky. Galerie je otevrena každý den PO-NE od 7:00 do 19:00.

a) Dvoustranne soumerní živocichové, kterí žili a žíjí výhradne v mori nazyváme Ramenonožci. Vyberte z následujících možností tu, která patrí k obrázku A.
Carinatina comata, Gypidulina optata, Ivdelinia procerula, Sieberella sieberi

b) Vymrelí prvohorní morští clenovci se nazývají Trilobiti. Telo jim kryl chitinózní krunýr, zpevnený uhlicitanem nebo fosforecnanem vápenatým. Vyberte z následujících možností tu, která patrí k obrázku B.
Cheirurus affinis, Phacops major, Acanthopyge haueri

c) Zjistete název zkamenelého živocicha z obrázku C.

2. úkol: Poridte fotografiii Vás s GPS kdy budete mít v pozadí Certovy schody a priložte ji k logu.
Mužete bud fotografovat na waypointu FOTO-CERTAK (N 49° 54.709 E 014° 02.446) nebo mužete najít v okolí jiné hezké místo odkud je videt lom, zhotovit na tomto míste fotografii a poslat spolu s odpovedmi souradnice tohoto místa.

[EN - cache] For the recognition of the logo must meet two challenges. In the gallery Certák find answers to three questions and make a photo with you when you have a GPS in the background Certovy stairs.

1st task: Visit the gallery Certák at coordinates N 49° 54.581 E 014° 03.313 and still find the exposure answers to the questions below. The gallery is open every day from 7:00 to 19:00.

a) Bilateral symmetrically animals who lived and live exclusively in the sea called Ramenonožci. Choose from the following options one that belongs to the image A.
Carinatina comata, Gypidulina optata, Ivdelinia procerula, Sieberella sieberi

b) Died out marine ARTHROPODS called Trilobit. Body cover them chitinózní shell, reinforced by calcium carbonate or phosphate. Choose from the following options the one that belongs to the image B.
Cheirurus affinis, Phacops major, Acanthopyge haueri

c) Find out the name of the petrified animal image C.

2nd task: Take photos with your GPS when you have the background Certovy stairs and attach it to the log.
You can take photos on the waypoint FOTO-CERTAK (N 49° 54.709 E 014° 02.446), or can be found in the vicinity of another beautiful place where you can see Quarry, to make this place a photo and send together with the coordinates of this place.

certovy schody

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

179 Logged Visits

Found it 176     Write note 1     Archive 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 236 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.