Skip to content

BEDRICH HROZNY Mystery Cache

Hidden : 08/08/2009
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jedná se o městkou keš. Vedle jednotlivých stage, kde budete muset sbírat indicie, bude také potřeba domácí příprava pro zodpovězení otázek tykajících se života Bedřicha Hrozného. Jednotlivé stage jsou umístěné v centru města, dávejte proto, prosím, zvýšený pozor při jejich vyzvedávání, aby si i ostatní kešeři po Vás mohli tuto kešku odlovit. Děkujeme.

Nově je možné shlédnou humorný exkurz do života této významné osobnosti našich dějin v podání místního divadelního spolku:
- informace k realizované divadelní hře
- video 1. část
- video 2. část
- video 3. částNa uvedenych souradnicich cache nehledejte; tyto souradnice vas dovednou do Lyse nad Labem, na Namesti Bedricha Hrozneho, ktere je pojmenovane prave na pocest prof. PhDr. Bedricha Hrozneho.

Namesti proslo během let 2011 a 2012 rozsahlou revitalizaci, v dusledku které zmenilo v nekterych svých castech podobu. V ramci revitalizace byl proveden i archeologicky vyzkum a byly zjisteny 2 velice zajimave archeologicke situace:

1) Byly odhaleny kosterni pozůstatky deti a dospelych na hrbitove pouzivanem od roku 1291 do konce 18.st. (pohrbivani bylo ukonceno ediktem Josefa II. kolem roku 1780), hrbitovni zed byla zborena 1846 a hrbitov sam byl zrusen 1858.

2) Relativne melce pod urovni terenu byly zjisteny zaklady kostela sv. Jana Krtitele, který vznikl asi kolem roku 1291. Kostel byl zboren 1879 a na jeho miste byla jen hola naves, která se pravidelne sklanela k jihu a roku 1880 byla naves upravena do podoby parku.

Zaklady kostela byly vydlazdeny, cimz zustal zachovan odkaz naší mistni historie i pro další pokoleni.Tato kes byla zalozena v roce 2009 a byla venovana 130. vyroci narozeni prof. PhDr. Bedricha Hrozneho, rodaka z Lyse nad Labem, jenz rozlustil neznamy jazyk – jazyk chetitu, ktery pouzival ke svemu zaznamu jiz rozlusene klinove pismo, a polozil zaklady samostatneho oboru chetitologie.

Prof. Phdr. Bedrich Hrozny se narodil 6.5.1879 v Lyse nad Labem evangelickemu farari Vaclavu Hroznemu. Vystudoval akademicke gymnazium v Praze a realne gymnazium v Koline. V roce 1897 odesel na videnskou univerzitu, kde studoval nejprve na bohoslovecke fakulte, ale jiz po jednom semestru prechazi na fakultu filozofickou, kde se osm semestru venuje studiu orientalnich reci a dejin. V roce 1901 zde ziskava doktorat z filozofie. Tehoz roku odchazi na rocni staz na berlinskou univerzitu, kde studuje mj. klinove napisy pod vedenim profesoru Delitzsche a Winklera. Klinove pismo bylo ve 3. az 1. tis. pred n. l. rozsireno po celem uzemi Mezopotamie, jakoz i v Male Asii a Persii; byly jim zaznamenany pisemne projevy starovekych Sumeru, Akkadu (Asyranu a Babylonanu), Persanu i Chetitu.

V roce 1904 odjizdi s prof. Selinem do Turecka, Syrie, Palestiny a Egypta, kde se podili na prekladech klinopisnych textu. Po navratu do Vidne pracuje v Universitni knihovne, kde roku 1909 ziskava definitivu. V tomto roce se i zeni. V tomto obdobi se predevsim venuje systematickemu pruzkumu nescetnych klinovych textu (sumersko-babylonskych), ktere se tykaji druhu obilnin pestovanych v Bybylonii. Pri tomto zkoumani objevuje sumerske recepty na vareni piva ze 3. tis. pr.n.l., ze kterych zjistuje, ze jiz stari Sumerove znali slad a varili pivo.

V roce 1906 byl v Male Asii (asi 150 km SV od Ankary) nemeckou expedici objeven velky archiv chetitskych kralu, ktery obsahoval mnozstvi hlinenych tabulek popsanych jiz znamym klinovym pismem, ale neznamou reci, ktera dosud nebyla nikym rozlustena. S rozlustenim prichazi v roce 1915 B. Hrozny, ktery soucasne predklada i prvni strucny narys mluvnice tohoto jazyka, jimz byl, jak se ukazalo, jazyk chetitsky. Krome toho Hrozny zjistil, ze chetitstina patri ke skupine tzv. indoevropskych jazyku a je tak pribuzna napr. s rectinou, latinou a indickymi jazyky. I kdyz se jeho zjisteni nejprve setkalo s odporem indoevropskych filologu, je jeho objev dnes jiz vseobecne uznavan a B. Hrozny je povazovan za zakladatele chetitologie.

Po vzniku Ceskoslovenska (1918) je B. Hrozny jmenovan profesorem klinopisu a dejin stareho Orientu na prazske Karlove universite. V letech 1924 az 1925 podnika za podpory mj. presidenta T. G. Masaryka a ministra zahranici dr. E. Benese dvouletou archeologickou cestu v Prednim Orientu; podnika vykopavky v Sech Saadu, Tell Erfadu v severni Syrii (zde vykopal pozustatky reckych staveb, velke mnozstvi keramiky a terakotovych sosek) a v Kaisarii na kopci Kültepe v Male Asii. Zde objevuje asi 1000 hlinenych tabulek, popsanych klinovym pismem a obsahujicich smlouvy a dopisy asyrskych kupcu, kteri vedli ve 2. tis. pr.n.l. obchod s Malou Asii. Je zajimave, ze jelikoz chtel kopat i v okoli kopce Kültepe, musel odkoupit prilehlou louku, jako majitele teto louky nechal zapsat Ceskoslovensky stat. Pri techto vykopavkach bylo nalezeno chetitske mesto Kanes.

V listopadu 1925 se Hrozny vraci do Ceskoslovenska. V letech 1926 az 1927 je dekanem filosoficke fakulty Karlovy university v Praze. V roce 1929 zaklada Orientalni archiv. Venuje se take prednaseni na rade universitach, pricemz jeho prednasky jsou velice uspesne; absolvuje na sedesat prednasek. Roku 1939 ma moznost emigrovat, ale odmitne to. V teze dobe je zvolen rektorem Karlovy univerzity. V roce 1940 je mu nabidnuto misto ministra skolstvi a narodni osvety, ktere ale take odmita. V roce 1947 je mu udelena Statni cena a 12. listopadu 1952 je jmenovan clenem nove zalozene Ceskoslovenske akademie ved.

Bedrich Hrozny byl po dlouha leta autoritou ceskoslovenske vedy. Behem pul stoleti sve tvurci prace publikoval 354 praci. Bedrich Hrozny byl clenem mnoha vedeckych spolecnosti a po vzniku Csl. akademie ved i jednim z jejich prvnich clenu. Byl reprezentantem csl. vedy na mezinarodnim poli, prednasel na zahranicnich universitach a mezinarodnich vedeckych kongresech. Chetitologie se stala novym odvetvim orientalistickeho badani i jeho zasluhou a Bedrich Hrozny bude navzdy patrit k jejim zakladatelum.

Zemrel 13.12.1952, je pochovan na obecnim hrbitove. Jeho puvodni nahrobni obelisk nyni stoji v arealu Evangelickeho sboru.

Na namesti B. Hrozneho se take nachazi Muzeum Bedricha Hrozneho. Toto muzeum vzniklo jiz v roce 1893, kdy si nekolik nadsenych a obetavych pratel ceske historie vytklo za cil ustavit pri spolku Ctenarske jednoty muzejni odbor. Tim se stala Ctenarska jednota s muzejnim odborem nejstarsim predchudcem dnesniho muzea.

Postupny rozvoj muzejnictvi vedl k tomu, ze v roce 1894 doslo k oddeleni muzejniho odboru od Ctenarske jednoty a od tohoto roku se datuje samostatna muzejni spolecnost mesta Lyse nad Labem s poctem 22 clenu. Jeho vudci postavou byl Frantisek Otruba - badatel v oblasti mistniho narodopisu a historie, od roku 1909 take reditel mistni skoly. Vyznamnou etapou v historii muzejni cinnosti se stal rok 1895 a poradani Narodopisne vystavy v Praze. Pro tuto vystavu se podarilo ziskat 101 sbirkovych predmetu a tak uspesne prezentovat oblast Polabi o jeho vyvoji. Za tuto expozici ziskalo muzeum od poradatelu Narodopisne vystavy cestny diplom a uznani, formou zlateho diplomu a bronzove medaile. V roce 1912 nese muzeum nazev Mestske muzeum v Lyse nad Labem, soucasne se usidlilo v budove Mestskeho uradu - ve stare radnici. Zasadnim meznikem v muzejni praci se stal rok 1952, kdy byly vsechny sbirky preneseny do historicke barokni budovy z r. 1752 (z doby Swett-Sporcku), kde muzeum sidli a spravuje sve sbirky dodnes. V sedesatych letech se stava pobockou Polabskeho muzea se sidlem v Podebradech, od roku 1951 nese cestny nazev Muzeum Bedricha Hrozneho.

Ve spolupraci s Naprstkovym muzeem asijskych, africkych a americkych kultur v Praze a Narodni galerii v Praze je zde vytvorena stala biograficka expozice: „Zivot a dilo Bedricha Hrozneho“ s radou unikatnich exponatu, osobnimi predmety a rukopisy. Krome teto stale expozice porada muzeum v prubehu celeho roku prilezitostne vystavy z muzejnich sbirek a vystavy umeleckych del.

Budova evangelicke fary, v niz se B. Hrozny narodil, patri k pametihodnostem mesta. Fara je soucasti celeho arealu Ceskobratrske cirkve evangelicke a nachazi se na jeho vychodni strane. Na zapadni strane arealu nalezneme modlitebnu, na severni skolu a na jizni pak hospodarske objekty. Historicky nejstarsi z vyse zminenych staveb je prave objekt fary, ktery svym puvodem saha do doby barokni. Prizemi fary obsahuje barokni jadro s typickou trojdilnou disposici, klenutim i segmentovymi zaklenky a vyklenky. Teprve v roce 1865 byl tzv. Heiduv dum zakoupen evangelickou reformovanou cirkvi lyskou  (za farare Josefa Prochazky), ktera ji zacala uzivat pro farni ucely. Do roku 1870 bylo pristaveno patro, ktere slouzilo jako byt a v prizemi byla zalozena trida evangelicke skoly (konfesijni).K nalezeni cache bude potreba :


A. ODPOVEDET NA TYTO OTAZKY (Odpoved na ne nenajdete na miste, budete je muset zjistit predem!


Vsechny odpovedi jsou v cestine a v prvnim pade jednotneho cisla. Jako zaklad pro urceni poctu pismen berte vzdy slova bez hacku a carek, pismeno "ch" je 1 znak. Pro kontrolu je u vsech odpovedi v teto casti uveden pocet znaku = pismen, tedy bez interpunkce a mezer - JEN PISMENA. Nikde nevychazi nula, dotazovane pismeno se v nazvu vzdy vyskytuje.):

1.
Na filozoficke fakulte na Videnske univerzite se Bedrich Hrozny venuje zejmena studiu orientalnich jazyku, a to predevsim 5 jazykum – kterym? Vsechna slova maji dohromady 47 znaku.
K = pocet vyskytu pismene „a“
2. Behem jednorocni staze v Berline (1901 az 1902) po svem studiu na univerzite ve Vidni publikuje B. Hrozny svuj prvni vedecky spis – jak se jmenuje? (17 znaku)
L = pocet vyskytu pismene „n“ v ceskem nazvu

3. B. Hrozny se po prvni svetove valce zaslouzil o vydavani casopisu – jeho nazev (15 znaku)? Casopis vychazi od roku 1929.

M = pocet vyskytu pismene „r“

4. Ktera chetitska veta B. Hrozneho proslavila? Veta ma 36 znaku a 8 slov. Jedna se o prvni vetu, kterou B. Hrozny rozlustil a prelozil z chetitskeho pisma.

N = pocet vyskytu pismene „i“

5. Na jakem hrbitove v Lyse nad Labem byl B. Hrozny puvodne pochovan, nez byly jeho ostatky v roce 1977 prevezeny na obecni hrbitov? (Nazev hrbitova ma 11 znaku)

O = pocet vyskytu pismene „k“

Kontrolni soucet K+L+M+N+O = 19B. OBEJIT TYTO STAGE :


Stage 1: N 50°12.090; E 014°50.290

Nachazite se pred muzeem B. Hrozneho. Stojite celem k budove, ktera se sklada ze 3 traktu - stredni trakt se vstupem, pravy trakt a levy trakt.

A = pocet zazdenych oken v levem traktu, vnejsi plast budovy

(do muzea nemusite)

Stage 2 (1. INDICIE): ???

Souradnice teto stage ziskate vypoctenim tohoto vzorce:

N 50°12.(100 - 2 x A)    E 014°50.(328 + 2 x A)

Na miste, kam vas zavedou souradnice, OPRAVDU pozorne hledejte, naleznete zde cast souradnic finalky = X.

Stage 3: N 50°12.098; E 014°50.292

Nachazite se pred pomnikem Bedricha Hrozneho.

B = pocet schodu pred pomnikem (stojite celem k pomniku s napisem)

Stage 4 (2. INDICIE): ???

Souradnice teto stage ziskate vypoctenim tohoto vzorce:

N 50°12.(16 x B + 10)    E 014°50.(50 x B - 8)

Na miste, kam vas zavedou souradnice, pozorne hledejte, naleznete zde cast souradnic finalky = Y.

Stage 5: N50°12.102; E 014°50.264

Nachazite se pred farou ceskobratrske cirkve evangelicke c.p. 442 – domu, ve kterem se B. Hrozny narodil mistnimu farari.

C = ciferace vsech cisel, ktera se nachazeji vlevo vedle budovy fary na zeleznych vratech, jimiz lze kazdou nedeli dopoledne projit na dvur fary (pravidelne bohosluzby).

Stage 6 (3. INDICIE): ???

Souradnice teto stage ziskate vypoctenim tohoto vzorce:

N 50°12.(130-C)    E 014°50.(362+C)

Na miste, kam vas zavedou souradnice, OPRAVDU pozorne hledejte, naleznete zde cast souradnic finalky = Z.JEDNOTLIVE INDICIE jsou skutecne na svem miste, nachazi se vsechny na Namesti B. Hrozneho. Vychazi-li ve vypoctu souradnice jen 2 cisla (AB), bude vysledna souradnice vzdy ve formatu 0AB. Kazda indicie je jina, vsechny jsou vsak dobre maskovane, aby dlouho vydrzely. Je potreba se jen pozorne koukat, jedna se o bezne pouzivane zpusoby ukryti, tak byste je meli najit. Hint pomuze.

Finalku naleznete na techto souradnicich :

N 50° ( K + L + O ) . ( 2 x K x (L+M+N) + N - 1 )

E 014° X . ( Y + Z - 7 )


Souřadnice finálky si můžete spočítat v nedaleké cukrárně na Naměstí B. Hrozného anebo přímo v parku Naměstí B. Hrozního. Pro finálku není nutné vstupovat na soukromé oplocené pozemky nebo něco rozebírat, či někam lézt!

Pro zájemce doplněna kontrola spočtených souřadnic finálky s určitou tolerancí:
GeoCheck.org

Nebo kontrola přesných souřadnic přímo od geocaching.com:

Additional Hints (Decrypt)

Borpar - Jvxvcrqvr arzhfí oýg ižql gra fceáiaý mqebw
1. vaqvpvr - Cna Gnh i Ylfé
2. vaqvpvr - Ylfxé pvzoheí
3. vaqvpvr - Arwra an zyrgí wr cnag
Svany - Ivfí mn "mápybaxbh" gnz pb zá Puebhfgny xyípr; cbhžvw zbmrx n znfxbiáaí aravp.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)