Skip to content

Prague bridges 20 - Most Barikadniku Traditional Cache

Hidden : 08/01/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


MOST BARIKÁDNÍKU

Most Barikádníku z roku 1980 navazuje na vnitromestskou dálnici R8. Dríve zde ale stál „klidnejší“ most, po kterém jezdily i tramvaje.

Puvodní most z roku 1928


Tak jako se za tricetileté války odehrávaly boje na moste Karlove, tak se do válecných událostí roku 1945 zapsal Trojský most, který tehdy odolal pri útoku nacistických jednotek proti pražskému povstání i prímému delovému zásahu. Most byl postaven v letech 1926-1928 podle projektu známého architekta Josefa Chochola a ing. Františka Mencla. Sloužil verejnosti až do roku 1977. Most pri tricetimetrové šírce mel ctyri mostní pole - dve krajní o svetlosti 43 metru a dve strední o svetlosti 47 metru. Celková délka Trojského mostu byla 220 metru. Byl postaven za velmi nízkou cenu peti milionu korun. Prucelí Trojského mostu byla obložena umelým kamenem. V dobe hospodárské krize koncem dvacátých let 20. století sloužily dutiny Trojského mostu za obydlí bezdomovcum, kterí si vypomáhali i prodejem odvodnovacích rour mostovky, což se pak projevovalo zamrzáním neodtékající vody a následnými poruchami. Podobným zpusobem sloužívaly trampum dutiny zatopeného mostu u Borovska na puvodní trase dálnice mezi Brnem a Prahou z roku 1942. Vzhledem k tomu, že po padesátileté službe verejnosti Trojský most prestal vyhovovat moderním dopravním požadavkum, bylo rozhodnuto vybudovat "Nový trojský most".

Pri zvyšujícím se zatížení mostu dopravou se havarijní situace mostu nakonec vyhrotila tak, že vedle mostu bylo postaveno vojenské provizorium pro dopravu automobilovou a peší, kdežto tramvaje jezdily po starém moste a pozdeji objíždely oklikou pres Libenský most, aby uvolnily prostor pro demontáž starého a stavbu nového mostu. Brzy se však ukázalo, že náhradní dopravní spoje naprosto nedostacují pro potrebu obyvatel sídlišt na severu Prahy. A tak nezbylo, než aby železnicní vojsko postavilo ješte druhé dlouhodobé provizorium pro tramvajové spojení Partyzánská-Trojská, prestože bylo treba prekonat obtíže s mimorádne strmým stoupáním na pravém brehu Vltavy.
Starý most Barikádníku byl po snesení po cástech vážících 300 tun odvezen na lodích a uložen na dne vytežené pískoviny u Žernosek. Puvodní most vystupuje coby (možná nejduležitejší) neživý objekt také ve filmu Nemá barikáda natoceném podle stejnojmenné povídkové knihy Jana Drdy.

Nový dvojnásobne široký most Barikádníku


U mostu Barikádníku se vyskytnuly v prubehu jeho padesátileté existence skutecne ohromné rozdíly v požadované dopravní kapacite a funkci. Jestliže koncem první ctvrtiny dvacátého století bylo po velkých rozpacích rozhodnuto postavit jej v šírce 16 m, prekonávaly v poslední ctvrtine téhož století predstavy o potrebné kapacite nového mostu rychle šírky všech existujících novejších mostu: 21 m u mostu Libenského a Jiráskova, 24 m u mostu Štefánkova, 26,5 u mostu Nuselského, 28 m u rozšíreného mostu Hlávkova a 27,5 m (bez chodníku) u mostu pres Masarykovo nádraží. Rekonstruovanému mostu Barikádníku se prisoudila bez rozpaku šírka 33,5 m, tedy více než dvojnásobek puvodní šírky. Tím byl snad v pražské historii nejmarkantneji vyjádren vzestup mestské dopravy a tím zároven i všestranný rozvoj Prahy, vcetne automobilové dopravy. Tento trend pokracuje i nadále a tak je most Barikádníku z pražských mostu pres Vltavu druhým nejširším hned po následujícím mostu Barrandovském širokém 40 m.

Konstrukce mostu


Nový trojský most je spojitý ocelový nosník o ctyrech polích s rozpetími 46 metru, 2 x 51 metru a znovu 46 metru. Mostní konstrukce sestává ze dvou samostatných nosných prvku - každý z nich predstavuje dva ocelové skrínové truhlíkové nosníky o rozmerech 4 x 2 metry. Nový most je 212 metru dlouhý, mostovka má šest jízdních pruhu a dva chodníky - vše o celkové šírce 33 metru - vcetne šestimetrového oddelovacího pásu. V mezere mezi nosníky vede po celé délce mostu revizní lávka, kterou si mnozí kaceri meli pred nedávnem príležitost prohlédnout.

KEŠ / THE CACHE


Revizní lávku už si všichni meli príležitost prohlédnout, takže tam keš nenajdete a ni se k ní po lávce dostat nedá. Jedná se o zcela standardní plavacku, na rozdíl od vedlejšího mostu tady lod potrebovat nebudete, nicméne jejich odlov se dá spojit. Jedná se o standardní krabicku alá Prague bridges, troufám si ríci z celé série snad na nejlépe padnoucím míste. ;-)
Bonusové císlo pro poslední bonus PB24 najdete klasicky na boku.
Easy swimming cache, no boat required. Bonus number for PB24 is on a side of the cache.

free counters free counters

Additional Hints (Decrypt)

wvmav fgenan fbhgurea fvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)