Skip to content

Kostel sv.Vaclava Traditional Geocache

Hidden : 08/09/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kostel sv.Václava a Románský portál


 

Založení hulínského kostela lze situovat približne do první ctvrtiny 13. století. Má významnou polohu na nejvyšším míste uprostred již dávno zrušeného hrbitova, obehnaného zdí. Nepochybne se v jeho tesné blízkosti nacházela drevená tvrz. Kostel sv. Václava je postavený na ose východ-západ. Je to puvodne románská jednolodní stavba s apsidou, panskou tribunou, tzv. emporou v zadní cásti lodi, rovným dreveným stropem a nízkou veží. Osud této vzácné architektonické památky ovlivnil 13. cervence roku 1747 požár, jehož obetí se staly krytina, krovy a varhany. Prestavba, která po nem následovala, drastickým zpusobem ovlivnila architekturu této stavby. Naši predkové tehdy zborili románskou apsidu, lod prodloužili a rozšírili a puvodní plochý strop nahradili stropem klenutým. Z románského období se do dnešní doby zachovala pouze západní cást lodi, která byla postavena z tesaných pískovcových kvádru. Dochovalo se též ctyrlisté okénko v jižní zdi a na severu okénko kulaté, osvetlující puvodní schodište. Toto schodište spojovalo panskou tribunu s chrámovou lodí.

Zajímavostí, která nezbytne patrí k hulínskému kostelu je Románský portál.

Puvodne zdobil hlavní vchod v severní zdi kostela. Jeho vznik je datován do první poloviny 13. století. Portál tvorí ctyri napravo vinuté sloupky umístené na patkách a nahore ukoncené hlavicemi bohate ornamentálne zdobenými rostlinnými motivy. Pouze hlavice na pravém vnejším sloupku zpodobnují stylizované ptáky s krídly rozepjatými na obe strany a s tely pokrytými nekolika radami perícek. Vrchní cást portálu tvorí tri stupnovite vystupující a šroubovite vinuté oblouky. Celý portál je zhotoven ze svetlého pískovce a podle názoru historiku patrí do skupiny slavnostních. Ty zdobily vchody do velkých mestských bazilik nebo do hradebních kaplí v sídlech panovníku a velmožu. Není bez zajímavosti, že kostel s portálem se dává do souvislosti s takzvanou vineckou skupinou v severozápadních Cechách jako její moravský protejšek.

V 17. století byla pred portál postavena bocní predsín, zvaná „žebracka“, která nevhodne navazuje na románský celek. At je jí ke cti alespon to, že chrání krehký pískovcový portál pred povetrnostními vlivy. Tato kulturní architektonická památka je bezpochyby ojedinelá a svým historickým významem presahuje hranice mesta.

 

free counters

Additional Hints (Decrypt)

máoenqyí,Cbmbe ng arfcnqar qb ibql

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)