Skip to content

Zamek Horice Traditional Cache

Hidden : 08/14/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tentokráte jsem se rozhodl rozšírit rady tradicních keší v Horicích a timto Vám tu jednu predkladam.

Nejprve neco o Zámecku:Nedaleko námestí, témer naproti odbocce na sídlište Pod Lipou, návštevníky jiste upoutá žlutá budova v barokním stylu. Je to Horický zámek, který zde stojí již po staletí. Na první pohled vás jiste upoutají dosud funkcní slunecní hodiny a nad vchodem zajímavý erb, který byl znakem rodu Strozziu, pánu na Horicku. V soucasnosti je zámek sídlem Lesu CR a Lesní spolecnosti Hradec Králové.

Neco více z historie:
Horický zámek je velmi skromná budova vzniklá v barokní dobe (první polovina 18. století) kolem stredoveké tvrze. Zámek se zdál chudý i vzboureným nevolníkum v roce 1775, když jej dobývali v cele s chodovickým kantorem a mlázovským rychtárem. Soustredilo se tu nekolik pánu, meli v zámku i dela, ale neubránili se. Lejstro o zrušení poddanství a roboty museli vydat; bohužel platilo jen do té osudné bitvy s císarskými vojsky u Chlumce nad Cidlinou. Dnes je pohled na zámecek neúplný; budovy jej obklopující musely ustoupit pro zchátralost i rustu mesta. Na zacátku století zmizela brána, zboren byl panský pivovar, sladovna, pivovarské kulny i lednice a zámecká zahrada se zmenila na sídlište Pod Lipou .

Strozziuv znak — tri pulmesícky v erbovní kartuši nad vchodem do zámku — pripomíná, že zámek tvoril správní stredisko nadace vojenských invalidu, kterou svým humánním odkazem založil v 17.stol. hrabe Petr Strozzi, vítez nad Turky (odtud tri pulmesíce ve znaku). Vprostred prucelí zámecké budovy jsou umísteny staré slunecní hodiny, nekolikrát obnovené, avšak do soucasnosti fungující. V soucasnosti zde sídlí Lesní závod Horice, který prevzal po zániku nadace Strozziovy se správou lesu i budovu zámku. V r. 1945 tady sídlilo reditelství Státních lesu spravující rozsáhlé území. Od r. 1950 byl zámek sídlem krkonošského lesního prumyslu a o šest let pozdeji byl utvoren Lesní závod Horice ve svazku Východoceských státních lesu; hospodaril na 25 150 ha lesa, zahrnoval území celého okresu Jicína i cásti dalších ctyr okresu. Zhruba 400 pracovníku vytvárelo rocne hodnoty v objemu 40 miliónu Kcs. Zmenil se nejen charakter práce v lese, ale i prístup všech lidí k lesu, soucástí životního prostredí.Ted ke keši:


Pozor v keši není tužka z duvodu nedostatecne rozlohy schranky!!!


Pozor na mudly, keš je umistena na velice frekventovanem miste!!!
Ideální odlov po 18cté vecerni nebo pred 8ou ranní.
Dbejte zvysené opatrnosti pri vyzvedávání schránky!!!

Additional Hints (Decrypt)

rw v iveqb grgne xbgarg ;-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)