Skip to content

Grottan på Älgön/The cave on Älgön Traditional Geocache

This cache has been archived.

Toa Norik: #This cache has been archived by a Swedish reviewer#

Hej svelar!

För ett tag informerade vi dig om att allt inte verkade stå rätt till med din cache och bad dig då ta reda på hur det stod till, samt åtgärda eventuella problem. Då det inte syns några tecken på att du gjort det, kommer jag nu att arkivera din cache.

Jag ber dig plocka in ev. rester av din cache så att de inte ligger kvar och skräpar ner.

Hälsningar
Toa Norik, reviewer


Besök gärna Sveriges avdelning i Geocachings officiella wiki , där du hittar information för dig som cacheägare.

More
Hidden : 08/16/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Älgön ligger i södra delen av Hakefjorden och bildar tillsammans med Brattön kraftfulla och välkända siluetter. Älgöns form är utsträckt i öst-västlig riktning. På öns västra del stupar både nord- och sydsidorna brant ned i havet. På öns krön, 50-70 meter över havsytan, är landskapet öppet och utsikten fantastisk. Högsta punkt är hela 96 m.ö.h. Södra delen av ön hyser några gårdar med åkrar och slåtterängar insprängda mellan branta bergsmassiv.

I landskapet kan vi se spår efter forna tiders bönder och deras odlarmöda. Här finns ofta gravar, odlingsrösen, stenmurar etc. I skyddade pass och gipar på öns sydsida finns flera äldre stenåldersboplatser. På höjderna i väster finns tre bronsåldersrösen och en stensättning från brons- eller järnålder. Lämningar efter anläggningar byggda under de rika sillfiskeperioderna på 1700- och 1800-talen finns bl.a. vid Lammholmssund och på Riddartången.

En del av ljungheden bränns kontinuerligt. Här finns darrgräs, jungfrulin, kattfot och många andra växter som hör till ett ålderdomligt och välskött kulturlandskap. Ängar och hed betas av får och nöt. En av länets värdefullaste lövskogar finns på Älgön. Här växer något så unikt som ca 70 hektar artrik ädellövskog långt ute i skärgården.

Öns egenartade och kalkrika berggrund av norit har givit upphov till en synnerligen rik flora. Över 500 olika kärlväxter har konstaterats. Om våren blommar rikligt med vitsippa, blåsippa, gullviva och svalört. I bergbranter häckar tornfalk och korp.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Källa: Västkuststiftelsen, www.vastkuststiftelsen.se/visanaturres.asp?id=291

Älgön och Brattön är syskon ur geologiskt synvinkel så det är därför inte oväntat att det finns flera grottor även på Älgön. Grottan är naturligtvis inte lika imponerande som den på Brattön (GC1E8AQ) men är ändå väl värd ett besök.

Har du egen båt så kan så kan du nå cachen efter en kort promenad från Älgö Gavel. I annat fall måste du ta färjan från Rörtången. Se www.gunnarsbatturer.com för mer information.

Från färjelägret på Älgön går det tydligt utmärkta stigar runt ön. Följ stigen som går upp till ljungheden. Njut av utsikten och fortsätt sedan vidare västerut mot Älgö Gavel och cachen. Efter att du hittat grottan rekommenderar vi att du fortsätter promenaden fram till Älgö Gavel och njuter av de vackra klipporna som bär spår från öns dramatiska geologiska historia.

Additional Hints (Decrypt)

V tebggna haqre ivg fgra / Va gur pnir haqre n juvgr fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)