Skip to content

Historicky Nymburk Multi-cache

Hidden : 08/30/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na úvodních souradnicích keš nehledejte

Multina vás provede historickou cástí Nymburka. Jednotlivé zastávky je možné absolvovat pešky nebo s kolem, geo-vozidlo je treba nechat na parkovišti. Keš je prístupná:

Ponděli - neděle 9 - 17 hodin

Získání indicií muže trvat pul hodiny, samozrejme déle, pokud si Nymburk prohlédnete dukladneji.
1. stage - Kaple sv. Jana Nepomuckého
Presbytár bývalého dominikánského klášterního kostela Panny Marie Ružencové. Chrám byl postaven v rane gotickém slohu koncem 13. stol. Je poslední zachovanou stavbou po zrušeném dominikánském kláštere (1785). Presbytár konventního kostela dal v letech 1857-60 na vlastní náklady prestavet Jan Nepomuk Zedrich na školní kapli a rodinnou hrobku. Jedná se o architektonicky cennou stavbu.
Kolik slov je v prvním rádku textu na velké tabuli vlevo (vcetne predložek) = A
Kolik má kaple venkovních dverí = B

2. stage - Socha sv. Jana Nepomuckého
Barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého ve zdeném výklenku.
Jan Nepomucký se dívá smerem:
1) k Labi C= 2
2) k námestí C= 4
3) k mostu C= 3
4) k parkovišti C= 5

3. stage - Turecká vež
Sedmihranná trípatrová renesancní vodárna byla postavena roku 1597. Labská voda byla cerpána za pomoci žentouru poháneného mlýnským kolem do zásobníku umísteného v této veži. Odtud byla samospádem rozvádena žlaby nebo dreveným potrubím do peti kašen. Název odkazuje na turecké nebezpecí, které tenkrát obcházelo Evropu.
Na dome vidíte z Vašeho pohledu nekolik celých oken. Šikmých oken je = D

4. stage - Stará rybárna
Malý domek na labském brehu. Podle povesti se sem na lodce rybáre dostala roku 1310 Eliška Premyslovna a potom vstoupila do mesta brankou zvanou „fortna". Nymburští jí poskytli útocište pred mocenskými ambicemi a úklady Jindricha Korutanského.
Na okne je mríž. Z kolika oválu se skládá = E
Mříž byla bohužel navždy odstraněna - E = 25!

5. stage - Nymburské opevnení
Se založením mesta zacalo i budování dumyslného obranného systému - dnes významného dokladu stredovekého opevnení. Reka Labe a dva vodní príkopy doplnené dvojnásobným pásem hradebních zdí mesto zcela obklopovaly. Hradební opevnení bylo v první rade symbolem - mestských svobod, míru, práv a ústavy. Z puvodních cihlových hradeb se zachovala jen cást vnitrní zdi na východní a západní strane mesta. Soucástí mestské fortifikace bylo pet mestskách bran. Smerem na Lysou nad Labem stála Svatojirská, na Mladou Boleslav Boleslavská (dríve Velelibská), na Bobnice Bobnická brána a pres reku Mostecká. Vedle techto bran melo mesto ješte jednu bránu, tzv. Fortnu, která stála na nároží Kamenného domu (dnes Okresní soud). Opevnení na východe prošlo v letech 1905 - 09 romantickou rekonstrukcí podle projektu arch. Ludvíka Láblera. Bylo opraveno 205 metru hradeb. Výška hradby je 6,2 m, ozubí má výšku 1 m, 6 veží vystupuje nad terén 15,5 metru.
Jedna z veží má drevený prístavek. Kolikátá zprava to je = F(stujte zepredu, tj smerem od Labe)

6. stage - Pametní deska Hynka Bocka z Kunštátu
Informace o osudu Hynka Bocka z Kunštátu naleznete na cerné pametní desce.
Z letopoctu na posledním rádku cerné deskypotrebujete 2 císlice = xxGH

7. stage - Chrám sv. Jiljí
Puvodne byl zasvecen sv. Mikuláši - patronu kolonistu a obchodníku. Nejstarší cásti kostela (presbytár s triumf. obloukem se starou sakristií a kaplí) pocházejí z konce 13. stol (okolo roku 1280). Patrí mezi nejcennejší stavby gotické architektury v Cechách. Obzvlášte zachovalá "bílá" pískovcová vež presvecuje mimorádne vysokou umeleckou kvalitou. K presbytári bylo kolem roku 1350 pristaveno bazilikální trojlodí se severní cihlovou veží (stržena 1846 pro silné statické narušení), roku 1370 se pristoupilo ke stavbe kaple sv. Doroty (dnes sakristie) a parlérovská hut se podílela na záverecné dostavbe chrámu roku 1380 výstavbou jižní veže z pískovcových kvádru. Její výška je 66 metru. Po nekolika barokních a pozdeji živelných regotizacních úpravách z 2. pol. 19. stol. restauroval kostel do puvodní gotické podoby K. Hilbert v letech 1913 - 18.
Na veži nad hodinami jsou ozdobné pul-ovály (oblouckové vlysy). Jejich pocet kolem celé veže = I
Na západní strane jsou u vchodu dve informacní tabule. Na konci obou textu je stejný dvouslovný výraz. Ten si zapamatujte, zapište - bude se vám hodit.

8. stage - Morový sloup
Zvaný též mariánský (podle Panny Marie uprostred) se sochami sv. Václava, Josefa, Floriána a Jiljí je z roku 1717. Barokní dílo je prisuzováno Janu Jirímu Šlanzovskému.
Podívejte se na Morový sloup a odhadnete jeho výšku v celých metrech = JK = B x J x C
L = H x I x J

N 50° ( I / H + D ) . [ ( K + L ) / J] '
E 15° ( G - F ) . ( A x E + F x G + D x E + H ) 'Pokud jste pocítali správne, stojíte pred vchodem od „obchodu”, kde je cache dobre strežena. Pokud ale znáte 2 potrebná slova, nebudete mít problém. Mužete je ríci samostatne nebo v jakékoliv vete, nebo predložit proste jen napsané na papíru a keš vám bude k dispozici. Neodnášejte ji ven, pouze se zapište, prípadne provedte výmenu. Jelikož je keš v bezpecí, hodí se pro výmenu trackovatelných predmetu - bylo by fajn, kdyby tam vždy nejaký TB nebo GC cekal na príštího nálezce.

Pokud vás zajímají další informace o Nymburce, najdete je na stránkách http://www.mesto-nymburk.cz/www/

Prejeme úspešný lov.


Text je prevzatý z webových stránek mesta Nymburka se svolením autora ing. Jirího Cerného.

Krabička je dostupná v pondělí - pátek 9 - 17 hod., v sobotu a v neděli 9 - 18 hodin.

Additional Hints (Decrypt)

gbhe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)