Skip to content

Dluhonicka spojka Traditional Geocache

Hidden : 09/30/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Železniční společnost KFNB, která stavěla trať Wien – Krakow, zahájila provoz z Vídně do Přerova 1. září 1841. Z Přerova dál pokračovaly dvě větve: do Lipníka (a dál přes Ostravu a Bohumín do Polska), a do Olomouce (a dál do České Třebové a do Prahy). Po rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku samostatného Československa však tento severo-jižní směr ztratil na důležitosti, a podstatně větší význam získalo spojení západ – východ. Problém byl Přerov, kde vznikla tzv. úvrať, a vlaky jedoucí od Olomouce na Ostravu musely měnit lokomotivu (respektive přepřahat na opačný konec vlaku.) Proto byla už v listopadu 1924 dokončená Dluhonická spojka, která umožňovala jízdu mimo Přerov a významně zkrátila jízdní dobu mezi Olomoucí a Ostravou. Dluhonická spojka je dlouhá něco přes 7 km a spojuje železniční stanice Dluhonice a Prosenice. Větší část vede souběžně se stávajícími tratěmi, a až těsně před vjezdem do Přerova je plynulým obloukem spojuje.

Dluhonická spojka byla v padesátých letech elektrifikována, a v roce 1971 zdvoukolejená. Protože na trati Bohumín – Přerov – Břeclav je levostranný provoz, druhá kolej Dluhonické spojky je mezi Lýskami a Předmostím vedená po náspu a přes most z levé strany trati na pravou.

Od změny jízdního řádu dne 9.12.2012 se zavedl pravostranný provoz.(pozn.: doplnil ondrys2)

Dluhonickou spojku si můžete projet i na videu:

úsek Prosenice - Lýsky
Po průjezdu Prosenicemi se původní dvojkolejná trať rozroste na koleje čtyři. Z konstrukce podpěr trakčního vedení a návěstidel je zřejmé, že kolej, po které jedeme, byla přidávaná dodatečně, při zdvojkolejení spojky v 70. letech. První kolej zleva je spojka do Dluhonic, druhá je trať do Přerova, třetí je trať z Přerova a poslední je spojka z Dluhonic. Všimněte si, že se zde jezdí vlevo.

úsek Lýsky – Předmostí
Kolem 30. sekundy se naše kolej odpojí od zbývajících tří, v čase 1:00 se dostane přes most na pravou stranu, a ke konci videa se všechny čtyři koleje opět setkají. Pořadí kolejí zleva je teď do Přerova, z Přerova, z Dluhonic a do Dluhonic. Do Přerova se jezdí levostranně, ale na spojce už jedeme vpravo.

úsek Předmostí - Dluhonice
V čase 0:45 se první dvě koleje zleva odklánějí do Přerova, v čase 1:04 projíždíme kousek od keše :-) a v čase 1:30 uvidíte jak se zleva přimyká dvoukolejná trať z Přerova do Olomouce.

Keš NENÍ v bezprostřední blízkosti tratě. Pro přístup ke keši použijte nadjezd v Dluhonské ulici (49° 27.210 N, 017° 26.063 E ). Po sjezdu na polní cestu tam můžete odstavit auto. Každá jiná cesta znamená přecházet koleje, po kterých jezdí poměrně vysokou rychlostí vlaky. Za poslední dva roky byli mezi Přerovem a Předmostím usmrceni vlakem dva lidé.

V blízkosti keše je zahrádkářská kolonie. Všichni zahrádkáři jsou hrozně zvědaví, zvlášť na cizí lidi. Chovejte se prosím nenápadně.

free counters

Velikost keše je nano
(poznámka ownera: Groudspeek neumožňuje nastavit menší než mikro, tak mě za to nekamenujte :-D. Upravil jsem popis ;-).)

Additional Hints (Decrypt)

E250, qežíz zntargvpxbh fvybh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)