Skip to Content

This cache has been archived.

hoopoo: Již 2*znicena tento rok. Kešku ruším.

More
<

Lazanecka vapenka / Limekiln in Lazanky

A cache by hoopoo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/24/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Nenárocná keš v prírode. Nedoporucuji lovit v noci - možné nebezpecí pádu!

[EN] Easy cash in nature. Not recommended in the night - possibility to fall down the rock.


[CZ] Vápenné pece v Lažánkách

Poloha:

Na severním okraji obce Lažánky, v její bezprostrední blízkosti, se nachází významný krajinný prvek U staré vápenky (vápenka v Chrástkách - Havilkova). Toto malebné zákoutí pri ceste do Maršovského údolí je unikátní lokalitou a cenným svedkem historie težby vápence, která dala vznik místne proslavenému remeslu vápenickému. Díky nemu si obec vysloužila prízvisko „Vápenné Lažánky“, pod kterým byla známa na celém území Jižní Moravy od Znojma až po Policku.

Historie vápenictví:

Vápenec se zde težil od samého stredoveku a pocátek vesnice tvorily dle místního podání chalupy uhlíru a vápeníku.Vápenec byl nezbytnou surovinou pro tavbu železné rudy, která se težila od 16.století v okolí obce a zpracovávala v osade Šmelcovna. Stejne tak pozdeji cást vápna sloužila pri výrobe cukru v cukrovarech pod hradem Veverí, v Rosicích a v Predklášterí, ale vehlas vápenným Lažánkám prineslo vápno pálené ke stavebním úcelum a k lícení. Podle místní tradice se tu prý pálilo vápno od roku 1711 a lažánecké vápno bylo použito pri stavbe hradu Veverí.

První tzv. „zemní vápenky“ na domácké pálení byly malé pece cástecne zapuštené do zeme (do hloubky cca 2m) a sloužily na tzv. „furovou výrobu vápna“. Po obvodu se do kruhu navrstvil štípaný vápenec, dutý stred fungující jako topenište se vyplnil drívím (pozdeji teké cerným uhlím) a po vypálení a zchladnutí se rozebraly vypálené kameny na kusové vápno. Výtežnost byla 50%: z cca 50q štípaného vápence se v peci získalo cca 25q páleného vápna, což byly 2 fury konského povozu.

Dobre vypálené vápno z modrého lažáneckého vápence bylo pro svou bezkonkurencní kvalitu proslulé po blízkém i dalekém okolí; obzvlášt se hodnotila tzv. „navárcivost“ (pri hašení vápno nabylo na objemu, získalo soudržnost a hladkou, jednolitou, jakoby mastnou konzistenci – cenné vlastnosti na lícení i pro stavební úcely).

Krome velkého množství malých domácích vápenic byly v první ctvrtine minulého století v Lažánkách provozovány také 4 velké šachtové pece vytápené uhlímPo úpadku malých konkurence neschopných vápeníku se nekolik prozíravých podnikavcu sdružilo a založilo spolecnost Svépomocné družstvo, které zahájilo težbu kamene v lokalite Tábor a jeho zpracování v nove postavené výkonné peci (s denní produkcí 200q vápna) vytápené vysoce výhrevným koksem.

Po znárodnení v roce 1948 zustaly v provozu pouze 2 vápenice: zmínená Družstevní svépomocná a vápenice Sova a spol. s celkovou produkcí 400q kvalitního kusového vápna denne. Pres potlacování soukromého podnikání bylo ješte v roce 1950 v Lažánkách evidováno 18 obchodníku s vápnem, provozujících samostatnou živnost.

Poslední 2 vápenky se pod národní správou udržely do roku 1970, kdy musela klasická a dražší lažánecká výroba ustoupit modernejšímu provozu Cebínské vápenky.

Tak rokem 1970 skoncilo v Lažánkách proslulé vápenické remeslo. Všechny puvodní vápenice byly postupne bourány a dnes zašlou slávu lažáneckých vápeníku pripomínají pouze zbytky poslední Družstevní svépomocné pece v Tábore (lokalita soucasne provozovaného kamenolomu) a zdené torzo kruhové Havílkovy pece v Chrástkách.

[CZ] Uložení keše:

Keška je uložena nedaleko torza vápenné Havílkovy pece - v opušteném jámovém lomu, který je v tesném sousedství. Od horní cásti pece je tam ideální prístup. V jiných smerech se silne nedoporucuje jít „za šipkou“ = nebezpecí pádu ze skály.

Auto zaparkujte na rozcesti (Waypoint AUTO), vydejte se po ceste - pec máte po levé strane (Waypoint VEZ), minete památný strom - jeráb brek (Waypoint JERAB) a po vyšlapané cesticce dojdete až do blizkosti ke kešky.

Pro jistotu ješte jednou: Keš je ukryta na dne jámového lomu, který má jednu pohodovou prístupovou cesticku (terén 2) a jinak prudké steny (terén cca 4-5). Cili po cesticce sestoupit dolu a hledat na dne bez šplahání na steny :)

Samotná pec je v soucasnosti již zarostlá, mužete nakouknout do šachty pri ceste ke keši, prípadne od rozcestí se vydat po silnici smerem dolu a prohlídnout si stavbu zdola. Vstup pouze na vlastni nebezpecí.

[EN] Location of the cash

The cach is near of fragments of circular limekiln - in lonely quarry. The ideal way is from the top of limekiln. In othter ways it can be dangerous. Park your car at crossroad (Waypoint AUTO) and go to the cash. The tower of kiln is on the left side (Waypoint VEZ). Go around protected tree (Waypoint JERAB) and on easy path down to the quarry.

The cach is at the bottom of the quarry -please, don't climb on walls and watch your steps.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Qin zrgel ilfbxl fnzbfgngal xnzra
[EN] Gjb zrgref gnyy vfbyngrq ebpx.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.