Skip to content

<

Hindens rev

A cache by Djurets Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/25/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


En halv mil rakt ut i vattnet

Hindens rev är en långsträckt udde som sticker ut i Vänern som en halv mil lång spjutspets. Den långa promenaden ut mot udden ger en stark naturupplevelse. Revets bredd varierar mellan 25 och 100 meter. Det bildades vid inlandsisens avsmältning för 10 000 år sedan då istäcket från den senaste istiden tillfälligt upphörde att dra sig tillbaka och stenar och annat material som fastnat i inlandsisen smälte fram och deponerades framför iskanten.
Hindens rev är en ändmorän som ingår i den s.k. mellansvenska israndzonen som kan följas från Raerna i södra Norge över Dalsland, Skaraborg och Östergötland till Salpausselkä i södra Finland.

Revet når som högst 21 meter över Vänern, men mot spetsen minskar höjden. Till slut försvinner det under Vänerns yta för att dyka upp igen på Dalslandssidan, som Hjortens udde. Växtligheten på Hindens rev präglas av vind och vågor. Gles tallskog blandas med rönn, björk och asp. Du kan hitta stinknäva, stenmåra, mjölon och lingon. På sina ställen bildar stor fetknopp täta mattor.

För att få logga denna cache skall du/ni svara på följande frågor och maila svaret till mig.

1. Hur länge låg inlandsisen stilla?
2. Mät revets bred i meter vid referenspunkten. (OBS egen waypoint)

Ladda gärna upp en eller flera bilder från ett äventyr i loggen, det är inget krav men uppskattas mycket!

English:

5km straight out of the water

Barrier reefs is an elongated peninsula which sticks out into Lake Vänern to 5km long frontier. The long walk out towards the cape gives a strong nature. Reef width varies between 25 and 100 meters. It was formed when retreat of the ice for 10 000 years ago when the ice from the last Ice Age temporarily ceased to pull back and stones and other material trapped in the inland ice melted up and deposited in ice.
Barrier reefs are a recessional moraine included in the so-called between Swedish icerandzon that can be followed from Raerna in southern Norway over Dalsland, and Skaraborg Östergötland to Salpausselkä in southern Finland.

Reef reaching a high of 21 meters above Vänern, but the hight reduce to the tip. Eventually it disappears under the surface of Lake Vänern to appear again on Dalsland side, which Hjorten cape. The vegetation barriers reefs are characterized by wind and waves. Sparse pine forest mixed with rowan, birch and aspen. You can find BEARBERRY and lingonberries. In some places form large STONECROP dense mats.

To get sign this cache, you had to answer the following questions and email the answer to me.

1. How long was the inland ice stationary?
2. Measure the reef in meters wide at the reference point. ( Own Waypoint)

Feel free to upload a photo of you at the reef, it is not required but greatly appreciated!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.