Skip to content

Körmendyho jaskyna Traditional Geocache

Hidden : 08/26/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Körmendyho jaskyna


 
Körmendyho jaskyna

Körmendyho jaskyna


Körmendyho jaskyna


V severozápadnom svahu Kremnického štítu
vznikla antropogénna Körmendyho jaskyna. Vznik jaskyne je spätý so stavbou železnicnej trate,
ktorá spája Hronskú Dúbravu a Vrútky. Jej výstavba prebiehala v rokoch 1869 – 1872.
Uvedená trat bola prvou spojnicou stredného a južného Slovenska so severom.
Na stavbu tunelov a ochranných múrov bolo potrebné obrovské množstvo kamena.
Tak bol v severozápadnom svahu Kremnického štítu talianskymi robotníkmi otvorený lom na
cervenkasto-šedý pyroxenicko-amfibolický andezit. Tento druh andezitu puká vo velkých blokoch a dá sa dobre opracovávat.


Pri návšteve
jaskyne upúta vyrúbaná celná stena, ktorá dosahuje výšku 25 metrov. Celý priestor pred jaskynou nám
pripomína amfiteáter. Stavebný kamen sa tu tažil podobným spôsobom ako v normálnom stenovom lome.
Neskôr zacali tažit smerom do vnútra masívu. Petrografická povaha horniny, doskovitá odlucnost,
im to dovolovala. Tak vznikol lom podobný velkej prírodnej jaskyni. Vchod do jaskyne je otvor
velkosti asi 15x8 metra. Velkost jaskyne sa dovnútra zväcšuje. V najširšom mieste dosahuje asi 18 metrov.
Celkove má jaskyna polkruhovitý tvar. Upútava cervenkasté sfarbenie horniny s bielymi kavernami
zvetraného živca. Strop jaskyne je úplne rovný vdaka pravidelnej doskovitej odlucnosti tejto horniny.
Vylámaný a na mieste opracovaný kamen bol používaný na obkládku tunelov.


Na všetkých stenách
jaskyne vystupujú pravidelne otesané kvádre. Po opracovaní balvanov v jaskyni ostalo množstvo drobného úlomkového
materiálu. Priamo pred vchodom do jaskyne je mnoho balvanov znacnej dimenzie. Sú to uvolnené balvany z celnej
steny bývalého lomu. Uvolnujú sa pôsobením exogénnych cinitelov a najmä rušivou cinnostou lesného porastu.
Stromy sa uchytili nad kolmou stenou lomu a svojimi korenmi rozrušujú horninu. Lom bol po dostavaní trate
opustený a viac sa v nom netažilo. V jaskyni žil pred prvou svetovou vojnou bylinkár Körmendy, po ktorom obcania
Kremnice jaskynu pomenovali.Zdroj: Diplomová práca - Michal Golha


z vnútra

z vnútra


Skrýša


Keška vznikla ku príležitosti eventu Rozlúcka s GeoLetom 2009. V tesnej blízkosti uvedených súradníc sa nachádza spomínaná Körmendyho jaskyna. Niekedy tam môžte natrafit na opekajúcich pubertákov, ktorí spoznávajú alkohol, tak si dajte pozor a neprezradte sa. Je to blízko zastávky c. 4 náucného chodníka Zelená cesta.Additional Hints (Decrypt)

cbq qehulz iryxlz onyinabz cerq ipubqbz wnfxlar mcenin (xrq fn cbfgnivgr cerq ipubq pueogbz)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)