Skip to content

Ceskotrebovsky kostel Traditional Cache

Hidden : 08/30/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Klasická mestská mikrokeška, takzvaná "díky zabodovka".


Kostel sv. Jakuba Vetšího, Ceská Trebová


Soucasnému klasicistnímu svatojakubskému kostelu predcházely dva starší, oba stály na tomtéž míste. První padl za obet požáru v roce 1636, do roku 1640 byl nahrazen druhým, který však vyhorel po úderu blesku do kostelní veže v roce 1793. V roce 1794 byla zahájena stavba nové svatyne, kterou financne zaštítil majitel panství Alois z Lichtenštejna. Plány vypracoval dvorní lichtenštejnský architekt Josef Hardtmuth. Vlastní stavba byla zakoncena roku 1801 osazením pametní desky, která dodnes zdobí prucelí kostela.Prestože byl kostel dostaven a vybaven potrebným mobiliárem, k jeho vysvecení došlo až v roce 1815.

V roce 1884 byl ceskotrebovský chrám ješte jednou ohrožen ohnem.Požár na streše zpusobili neopatrní klempíri . Ohen se však podarilo po nekolihodinovém úsilí hasicských sboru uhasit, za obet mu padla pouze strecha se sanktustníkem, velká vež s hodinami a zvony. Po rekonstrukci mohl být roku 1888 znovu vysvecen.


Celý areál kostela sv.Jakuba se sochami a budova dekanství jsou zapsány v rejstríku kulturních památek.

V blízkosti kostela se dnes nalézá nekolik kamenných skulptur. Vedle mladších- svatého Josefa s Ježíškem, svatého Václava a kalvárie- jde zejména o trojici barokních figur neznámého puvodu. Nejstarší je z nich Jan Nepomucký, chronogram na podstavci jej datuje k roku 1712. Svatá Katerina (1717) legendární panna a mucednice která mela zahynout pro krestanskou víru, je opatrena knihou, mecem a zlomeným kolem. Svatá Barbora(1719), rovnež oblíbená panna a mucedniceje opatrena kalichem, knihou a veží. Za pozornost stojí lehkost s jakou autor dokázal vrhnout kamennou hmotu šatu i tela do prostoru.Pri lovu budte opatrní je to celkem na ocích, ale mužete se celkem zdarile maskovat, treba cetbou.....Prosím, pokud chcete pridat foto k logu, tak se vyfotte nekde v okolí kostela, ale nefotte krabicku aby jste ostatním nekazili a nebo neulehcovali lov. A pokud se Vám keš libí tak zkuste napsat trochu víc než jen Dík. Díky M.


free counters

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] -Xbhxav i cenib mn oyrfx. Wr zvzb mneímraí!!! Anšebhohw mcrg an iípxb n cbgbz wv ANFHA mcágxl An qhgé hybžraí (aryrží).

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)