Skip to content

Kostel Narozeni Panny Marie Traditional Geocache

This cache has been archived.

Jeyzza: Již stačilo...

More
Hidden : 11/26/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Opet jsem se rozhodl rozšírit rady tradicních keší v Horicích a timto Vám tu další predkladam.

Nejprve neco o kostelu:Kostel Narození Panny Marie (stavba realizována v letech 1741 — 1748)

Dne 17. srpna 1738 postihl Horice jeden z nejnicivejších požáru v celé historii, který mel za následek znicení kostela i s farou, školy, radnice, mestského i panského špitálu, shorel i starobylý orloj a žár roztavil chrámové zvony. Ohen si vyžádal  5 lidských životu. Katastrofa však v zápetí vyvolala vlnu dobrocinnosti. Vrchnost poskytla peníze a drevo na novou stavbu, pomohla i okolní mesta. Problém ale nastal s konáním bohoslužeb, které v období baroka tvorily nezbytnou soucást každodenního života. Požár poškodil dosavadní mestský chrám  natolik, že v nem nebylo možné mše sloužit, pricemž nedaleký kostelík sv. Gotharda práve procházel stavebními úpravami. Ty musely být proto s nejvetším urychlením dokonceny, aby mohl být už týden po požáru vysvecen. Témer okamžite však mesto podniklo i príslušné kroky k zajištení stavby nového kostela. Návrh byl sveren, pravdepodobne samotným pražským arcibiskupem Moricem Gustavem, hrabetem z Manderscheidu, jakožto správcem horického nadacního panství, prednímu baroknímu architektu Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi (1689 — 1751).

Horický kostel na obraze P. Huga Seykory z r. 1820


Ten urychlene zhotovil plány, v nichž pocítal s velkorysou stavbou, která by nahradila starý kostelík, jenž nemohl dostacovat potrebám rozrustajícího se mestecka. Celkové výdaje na stavbu dosáhly 19 977 zlatých. Pouze vež zustala zakryta provizorne stanovou strechou — nová cibulovitá bán s krížkem z dílny mistra Ignáce Klementa z Chrudimi byla osazena až 29. ríjna 1748. Dientzenhofer se o stavbu horického chrámu staral velice peclive, jak je zrejmé z nekolika jeho dopisu, které v prubehu prací zasílal do Horic. Kostel dvakrát vyhorel — v roce 1778 a 1838, ale pokaždé byl obnoven. Po roce 1989 byl nákladne opraven do dnešní podoby. Do kulturní historie se kostel zapsal 21. listopadu 1820, kdy zde byli oddáni rodice Bedricha Smetany.Ve štítu kostela je osazena 8 m vysoká madona z roku 1926, vynikající dílo profesora Václava Suchomela.

Kostel Narození Panny Marie


Steny kostela zdobí obrazy krížové cesty z roku 1860 od slavného horického malíre Petra Maixnera,  vetšina drevených soch z 18.-19.století je dílem novopackého rezbáre Antonína Suchardy, strop a cástecne i steny jsou bohate zdobeny freskami z konce 19. století, které provedl pod odborným dozorem Václava Weinzettla novobydžovský malír Ludvík Nejedlý. Mohutný oltár zobrazuje Narození Panny Marie a je dílem vlašské školy 18.stol. Nejstarší a nejcennejší památkou v kostele je cínová krtitelnice z 16.stol. V dlažbe kostela je zapušteno pet hladkých náhrobních desek, kryjících otvory do krypt, v nichž jsou uloženy ostatky clenu zdejší vrchnosti. Chrám je krom pravidelných bohoslužeb využíván díky své vynikající akustice k porádání obcasných koncertu nejen chrámové a varhanní hudby.  Prostranství kolem kostela se v prubehu doby stalo  lapidáriem barokních soch, když jejich puvodní stanovište zanikla nebo byla ohrožena stavebními úpravami. Rozpis bohoslužeb najdete na vývesce pred kostelem.

Sochy kolem kostela:

Sv. Jan Nepomucký (1730) — socha vztycena naproti horickému dekanství rok po Nepomukove svatorecení. Svetec — almužník podeluje vedle stojícího chlapce. Autorem sochy je J. F. Pacák, nadaný žák Braunovy školy z blízkého Kuksu.

Andel strážce (1730, také Andel tešitel nebo Kristus v zahrade Getsemanské) — barokní sousoší opet od J. F. Pacáka. Andel pridržuje utrpením klesajícího Krista a zvedá nad ním kalich horkosti.

Panna Marie s Ježíškem (1735) — socha od J. V. Devotyho, dalšího z žáku M. B. Brauna. Socha puvodne stála na Horelide pri silnici královéhradecké.Svatý Florian (kolem r. 1820) — socha od Josefa Rychtery, horického sochare a rezbáre, autora Mariánského sloupu na námestí. Socha umístená na balustráde u západního prucelí kostela puvodne zdobila dnes již neexistující kašnu na Husove ulici.

Ozdobná balustráda (1932 — 1955) — kolektivní dílo profesoru a žáku socharsko-kamenické školy. Ozdobné zábradlí z kuželek vzniklo z iniciativy záslužného Okrašlovacího spolku v Horicích.

Ted ke keši:


Pozor na mudly, keš je umistena na frekventovanem miste!!!
V keši není tužka !!!
Ideální odlov po 18cté vecerni nebo pred 8ou ranní.
Dbejte zvysené opatrnosti pri vyzvedávání schránky!!!

Additional Hints (No hints available.)