Skip to content

Crypto-Cache #2 Mystery Cache

Hidden : 12/14/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


logo

Crypto-Cache #2 - Jednoduchá zámena + Steganografie (Substitution cipher + Steganography)

Na uvedených souradnicích cache nehledejte.
Only information about cache, see below. Information about Substitution cipher for example here: wikipedia. Cache is not placed on these coordinates.

Jednoduchá zámena

Jedná se o jeden z nejstarších a v ruzných modifikacích i nejpoužívanejší šifrový systém. Patrí mezi tzv. zámenné systémy. Ty jsou založeny na zámene každého otevreného znaku za jeden nebo nekolik šifrových znaku. Mimo jednoduché zámeny do této kategorie tedy patrí zámeny typu více možných šifrových znaku za jeden otevrený znak (snaha setrít charakter otevrené zprávy), systém Vignere a ruzné další modifikace.

Príklad

Šifrová abeceda resp. šifrové znaky pri jednoduché zámene mohou být tvoreny stejnými znaky, jaké používá otevrený text, ale mohou být tvoreny i císlicemi nebo jinými obrazci.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
K C I O B V H D R O J Q U S Z A E F M X L G W N T Y
1 2 6 3 7 0 4 5 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Geocaching
HBZIK IDRSH
47876 16581 864

Jednoduchou zámenou je i prevod na znaky morseovy abecedy nebo ruzné sady obrázku, napr. praporková signalizace.

Jednoduchá zámena není bezpecným šifrovým systémem, protože verne reprodukuje charakteristické znaky otevreného textu. Jedná se predevším o opakování skupin znaku a souhláskové vztahy.

Luštení

Následující postup nebudete pro rešení potrebovat, doufám. :) Ale pro úplnost informací o Jednoduché zámene je nutné jej zde zmínit.

Nejprve je nutné overit, že se jedná o jednoduchou zámenu (frekvence znaku odpovídá frekvenci znaku otevrené abecedy v predpokládaném jazyce, zachovány jsou samohláskové vazby, vyskytují se delší opakování, ...). Po té se provede frekvencní analýza šifrového textu, což je urcení cetnosti znaku v šifrovém textu a nalezení jejich pravdepodobných vzoru. Frekvencní analýza je poutave popsána v povídce Zlatý Brouk od Edgara Allana Poa.

PoeGoldBug

Dle frekvence vybereme nekterý z nejcastejších znaku (pravdepodobne to bude písmeno E nebo jiná samohláska) a podíváme se, zda tvorí samohláskové vazby. Pokud ano, predpokládáme, že se jedná o samohlásku, a takto postupujeme dále.
K overení samohláskových vazeb se využívá predevším delba na samohlásky a souhlásky. Zde se využívá následujících známých skutecností: samohlásky se souhláskou se pravidelne strídají, dve samohlásky se uprostred slova vedle sebe témer nevyskytují, písmeno R se chová v souhláskových vazbách jako samohláska. S výhodou se dají využít nekteré ceské souhláskové bigramy, které mají charakteristické vlastnosti takového rázu, že je lze zpravidla snadno odhalit PR, ST, CH. Dobrým vodítkem je i odhalení nejcetnejšího trigramu STR. Pri dostatecné délce textu by nemela být jednoduchá zámena pro luštitele problémem.

Keš / Cache

Informace proc vznikla tato série se mužete dozvedet u první keše této série - Crypto-Cache #1 (GC1Y2MC).

Šifra kombinuje v první keši zmínenou Steganografii se zde zminovanou Jednoduchou zámenou. Umístení finále se dozvíte z textu, který je zašifrován níže. Otevrený text je v anglictine, aby byla keš i pro zahranicní návštevníky Prostejova, pokud s tím bude mít nekdo vážné problémy, tak mi muže dešifrovaný text zaslat a ja jej pošlu zpet preložený. Verím, že tato varianta nebude nutná.

Information about this series is available at first cache of the series - Crypto-Cache #1 (GC1Y2MC).
This Crypto-Cache combined Steganography from first cache of series and here described Substitution cipher. Decrypted text is in English.

Vyluštením následující šifry dostanete finální souradnice:
You'll obtain final coordinates if you successfully decrypt cipher:

468 + 2 : 5632 - 573 + 36 x 566 - 7252 - 88 x 4578 : 2642 - 2 - 612 x 1436 + 89 - 3232 + 4486 : 8 x 1482 - 3235 x 97 - 29 + 256 - 256 x 65 + 59 - 962 : 975 + 9 - 9258 x 3122 x 4812 + 62 - 58 x 85 + 8722 + 9232 x 45 - 9898 : 4262 : 8 x 42 + 624 - 4146 + 757 - 5452 x 47 - 7 x 8 + 786 : 41 + 9 - 6874 : 131 + 454 - 5 x 3455 + 76 - 46 x 74 - 4 + 326 + 8 : 174 x 412 + 4 - 2 : 844 x 9 - 679 + 8 + 78 : 3 - 9413 x 288 + 64 x 7889 - 2114 x 993 + 42 : 12 - 9 x 2232 + 68 : 2623 - 4 : 6246 + 667 - 14 x 944 - 254 : 6 + 926 x 63 x 58 + 362 : 9 + 893 - 2 - 12 + 9 x 9897 : 4 - 82 + 732 : 2642 - 9 + 96 x 131 x 258 : 7 + 2668 x 8 : 254 + 96 - 4164 x 87 - 9 + 62 + 3 x 661 : 182 + 4 x 63 - 52 x 562 : 686 + 2 - 4421 : 6 x 14 + 9 x 4 : 2 - 96 + 346 - 8 x 572 : 452 x 6 - 2 x 846 + 244 : 6 - 6263 + 4 x 16 - 6912 : 537 + 62 - 92 x 1 : 7 + 653 - 751 x 6628 + 425 - 74 : 162 x 458 + 8 : 146 : 29 - 96 x 324 x 644 + 82 : 3287 x 3 : 3455 - 4 x 64 - 938 : 6682 + 1 - 8 - 27 + 422 x 5 : 2 x 654 + 72 - 4926 + 993 : 12 - 352 + 7 x 46 + 9 - 427 : 966 x 2 =

Získané souradnice si mužete overit pomocí GeoCheck, nemelo by to být potreba, ale vyvarujete se chybe v prekladu a také se mužete dozvedet proc bylo místo finále zvoleno tam, kde je a také se dozvíte pozici doporuceného parkovište.
You can check obtained final coordinates by GeoCheck. There are some info why I select this final place and recomended parking site.

 

Milníky / Milestones

BetaDecryptTest
  24.09.2009   barinky_r  
Publikace
  16.12.2009 18:34 Bohemian reviewer  
FTF
  16.12.2009 20:15 (3:51 hod.) ThomasPV Setler ... log
STF
  17.12.2009 01:22 (6:48 hod.) radvoj ... log
TTF
  xx.12.2009 xx:xx (x:xx hod.) ... ...

 

Pokud budete vyzvedávat a následne ukládat cache, respektujte prosím puvodní umístení!!
Hodne štestí pri lovu.

Good luck.

Použité zdroje / Sources: e-zin Crypto-World, Pavel Vondruška
P.Vondruška: Kryptologie, šifrování a tajná písma, edice OKO,
nakladatelství Albatros, 2006

Additional Hints (Decrypt)

[Cache] h xhfh orgbah i cyrpubirz fnexbsnth [EN] ng cvrpr bs pbapergr va fgrry fnepbsnt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)