Skip to content

Husuv pomnik Traditional Cache

This cache has been archived.

Jeyzza: Zavírám na věky věků :-D

More
Hidden : 09/07/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Husuv pomník


Historie horického Husova pomníku sahá do 90. let 19. století, kdy se skupina zdejších obcanu rozhodla uctít po vzoru jiných ceských mest a obcí památku velkého kazatele Mistra Jana Husa. První Husuv pomník v Cechách byl postaven v r. 1872 v Jicíne. V té dobe se však myšlenka pomníku objevila i v Horicích. Zrodila se v malém sousedském hostinci Leopolda Korínka, kde se scházela skupinka vlastencu, mezi nimiž býval pravidelným hostem i sochar Antonín Vondrácek. Ten projevil ochotu vytesat pomník z kamene, pokud se podarí uhradit kámen a model od vynikajícího umelce. Puvodne se pomýšlelo na pomník malý a sochar Vondrácek mel v úmyslu venovat pro nej malé místo na rohu tehdejšího Husova námestí. Predcasná smrt mu však prekazila plány. Duležitým mezníkem v dalším vývoji událostí se stala výstava ceského severovýchodu v r. 1903, na níž byl krome budoucího dvanáctimetrového Riegrova obelisku vystaven i sedmimetrový žulový obelisk z lomu v Požárech. Ten pak po skoncení výstavy zakoupil její reditel, budoucí starosta mesta Josef Fejfar, a venoval jej na stavbu Husova pomníku. V r. 1908 byl založen Komitét pro postavení Husova pomníku jako odbor Okrašlovacího spolku, který vedl další prípravné práce. Prijatý návrh pocítal s odhalením sochy do roku 1914 nebo 1915 k 500. výrocí Husova upálení. V r. 1910 byla dokoncena stavba obchodní školy a námestí nazváno Husovým jménem. Komitét však stál v nelehké situaci. Dosud sebraná cástka nestacila na opracování žulového balvanu ani na zakoupení dalšího materiálu. Nebylo tedy ani pomyšlení na vypsání verejné souteže na model pomníku. A prece clenové komitétu toužili vytvorit dílo jedinecné, které by obohatilo radu již stávajících socharských del ve meste. Nakonec pomohla štastná náhoda. Když známý ceský sochar Ladislav Šaloun shlédl na pražské výstave svou sochu Krakonoše, reprodukovanou v pískovci horickou socharskou školou, prijel v zárí 1908 do Horic vybrat pro ni vhodné místo ve Smetanových sadech.

Husuv pomník

Pri procházce mestem shlédl i Husovo námestí a projevil ochotu vytvorit model pro Husuv pomník. Žulový obelisk však byl shledán nevhodným, nebot by jeho rozmery príliš svazovaly tvurcího ducha velkého umelce a postavit další pomník ve tvaru obelisku bylo nemyslitelné. Byla tedy Šalounovi ponechána úplná tvurcí svoboda. Koncem brezna 1911 byl model dokoncen a v kvetnu pro verejnost vystavenv socharské škole. Zároven pokracovaly prípravné práce. Mestská rada byla požádána, aby svým nákladem provedla vybudování základu pro pomník a zavedení vodovodu na místo. K orientaci posloužila drevená kostra pomníku. V té dobe však komitét obdržel nepríznivou zprávu — vídenské ministerstvo zamítlo žádost o provedení socharských prací v odborné škole, což podstatne zvýšilo náklady na stavbu pomníku. Presto se organizátori nevzdali a pokracovali v díle. Základní kámen byl položen o Husove slavnosti v r. 1912 a do zimy byla osazena spodní cást pomníku. Když Ladislav Šaloun poznal tíživou financní situaci Komitétu, zrekl se velkoryse honoráre za návrh i zhotovení modelu. Kámen na pomník dodal Jan Novotný z vlastního lomu v Podhorním Újezde. Bylo rozhodnuto, že každá skupina postav bude provedena z jednoho kamene a stejne tak i postava Husova, na niž byl dodán kámen o rozmerech 10 m3 z Kyselova lomu v Podhorním Újezde. Na zaplacení kamene i práce musely být peníze vypujceny. Zbývalo vyrešit otázku bazénu, nebot clenové Komitétu i Okrašlovacího spolku správne vycítili nutnost tohoto originálního doplnku. Avšak cena za železobetonový bazén s kamennou obrubou byla príliš vysoká.Nakonec, vzhledem k predchozí velkorysosti Šalounove, bylo rozhodnuto zadat postavení bazénu známé pražské firme Nosál a spol.Zároven se pokracovalo ve financních sbírkách a beneficních akcích,na nichž se podílely všechny horické spolky, prispívali i ti nejchudší obyvatelé. K slavnostnímu odhalení pomníku došlo 5. cervence 1914 za úcasti široké verejnosti, tehdy krátce po sarajevském atentátu.

Slavnostní odhalení pomníku — 5.cervence 1914

Horický pomník má úctyhodné rozmery — délku 13 m, šírku 9 m, výšku 11m a základy na ploše 237 m2, 2 m hluboké. Financní náklady presáhly cástku 20 000 korun (bez honoráre autora, který se jej zrekl, když videl, jak „horictí sbírají po krejcárku“). V téže dobe jako pro Horice vytvárel Šaloun i model Husova pomníku pro Staromestské námestí v Praze. Ladislav Šaloun našel v prostredí umeleckých Horic radu dobrých prátel a rád se sem vracel. Jeho zásluhou bylo mesto obohaceno nekolika nádhernými díly, a proto byl v predvecer slavnostního odhalení Husova pomníku jmenován cestným obcanem horickým.

O keši

Keš je opet na hodne frekventovaem miste!
Pozor na mudly a na školáky! Proto doporucuji odlov mimo skolní prestavky! :-D

Additional Hints (Decrypt)

zv fbec rfrg qnfbc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)