Skip to content

Sv.Jan Traditional Geocache

Hidden : 09/05/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kes je umistena v udoli mezi Vyhonem a Malym Vyhonem.Je to prijemna prochazka zalesnenym udolim. Cestou si povsimnete zajimavych mist Zidlochovic. Dvoustopa vozidla doporucuji zaparkovat na namesti

Židlochovice (nemecky Groß Seelowitz) jsou malé mesto na jihu Moravy, rozkládající se v Jihomoravském kraji na jihu okresu Brno-venkov, na úpatí nejvyššího kopce Dyjsko-Svrateckého úvalu Výhonu (355 m n.m.) pri soutoku Litavy se Svratkou. V jihozápadní cásti katastru mesta se nachází zdejší známý zámek s prilehlou oborou, kde se narodila španelská královna Marie Kristina Španelská (1858-1929), a kde také zemrel její otec, arcivévoda Karel Ferdinand Rakouský (1818-1874). Zámek také casto navštevoval první ceskoslovenský prezident Tomáš Garrigue Masaryk a v soucasnosti je místem konání ruzných setkání politiku. Mimo jiné se zde také natácel jeden z dílu seriálu Cetnické humoresky.

Z historie

Zámek
Stojí na míste bývalé vodní tvrze. Tu prestavel na zámek Fridrich z Žerotína. V letech 1772–1728 za hrabete Sinzendorfa probíhala další prestavba zámku v barokním slohu. Stavitelské práce tehdy provádel vídenský stavitel Ludvík Kaltner.

Roku 1819 kupují panství Habsburkové, kterí v letech 1844–1845 provádejí empírové úpravy a zámek tak nabyl dnešní podobu. Habsburkové povýšili v roce 1873 Židlochovice na mesto.

Roku 1919 pripadl zámek ceskoslovenskému státu. Mezi válkami sloužil jako letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka – pobyty pripomíná pametní deska pri vchodu do zámeckého parku.

Zámecký park
Plán parku vypracoval francouzský zahradní architekt Arnošt August Charboniér asi v roce 1708. Výsadbu realizoval zahradník Josef Hatzl, který se pozdeji stal správcem schönbrunnských zahrad poté, co jeho práci v roce 1746 zhlédla v Židlochovicích Marie Terezie. Z mnoha exotických stromu je v odborné literature pripomínána nejvetší jihomoravská maklura oranžová, puvodem severoamerický strom asi 20 m vysoký s šesti kmeny.

Zámecká kaple sv. Kríže
Bla již ve starém zámku. Opravil ji Leopold z Ditrichštejna v polovine 18 stol. Mimo hlavní oltár jsou zde dve sochy: P. Marie Tomská a sv. František Xaver. Na pravé strane také socha sv. Kateriny z kararského mramoru.

Radnice
Jedna z nejstarších budov mesta. Puvodní radnice byla jen prízemní budova s doškovou strechou a jednou místností. Její dnešní podoba je z roku 1559, kdy byla majitelem panství Vilémem z Pernštejna rozšírena. Ve vedlejší budove sídlí Regionální turistické a informacní centrum s vinotékou. Radnicní sklepy pripomínají slavnou vinarskou minulost mesta.

Kostel Povýšení sv. Kríže
Postaven v letech 1724-1730 známým vídenským barokním architektem Johannem L. Hildebrandtem. Stavbu financoval tehdejší majitel židlochovického panství Philip Ludwig Sinzendorf. Jehlanovitá strecha veže není puvodní – byla provizorne postavena v roce 1855, kdy puvodní bán byla stržena vichricí. V interiéru kostela jsou na postranních oltárích obrazy sv. Jana Nepomuckého a P. Marie - autorem je židlochovický malír Georg Metzger. Nalezneme tu také repliku jedinecného gotického spodobneni P. Marie, jejíž originál je v Moravském muzeu.

Schodište pred kostelem zdobí sochy Jana Sterna z 18. století: sv. Florian, sv. Urban, sv. Leonard, sv. Augustin a dve sochy sv. Jana Nepomuckého.

Zvonice na starém hrbitove
Arkádovitá predsín s lomenými oblouky je zbytkem puvodního gotického kostela vysveceného v roce 1448. Kolem puvodního kostela byl hrbitov. Kostel byl zrejme poškozen v husitských válkách, pozdeji byl poškozen požárem a podlehl zkáze. Jedenáct náhrobních kamenu ze starého hrbitova je nyní umísteno na hrbitove v Komenského ulici.

Strejcuv sbor
Roku 1591 zde pusobil bratrský kazatel Jirí Strejc, jeden z prekladatelu Bible kralické. Název ulice pripomíná, že zde byl ceskobratrský kostelík – sbor. Ceští bratri, kterí ve meste pusobili, byli pod ochranou zemského hejtmana Fridricha ze Žerotína, který byl majitelem panství od roku 1567. Pod bratrským kostelíkem byla postavena hrobka a do ní byly uloženy ostatky Fridricha z Žerotína a dalších peti príslušníku jeho rodiny.

Po dlouhém pátrání nadšeného znalce židlochovické historie Františka Horáka byla v roce 1956 po tri sta padesáti letech hrobka objevena a otevrena. Nedošlo však k zakonzervování nalezených cínových rakví, hrobka byla opet zasypána. Odborným pruzkumem v roce 1990 bylo zjišteno její úplné znicení.

Je velmi pravdepodobné, že v popisném císle 32 byla ceskobratrská fara. MeÚ Židlochovice usiluje o její rekonstrukci.

Rozhledna Akátová vež
Otevrena na nejvyšším míste Výhonu 355n.m. dne 01-08-2009. Výška 16m. nabízí výhledy do širokého okoli.

Studánka u Sv.Jána
Nekdy též nesprávne nazývána Robertova studánka.V minulosti využívána jako zdroj pitné pro Židlochovice. Nejprve byla voda svedena v dobe stavby kostela Povýšení Sv.Kríže práve do prostoru stavenište, pozdeji byla voda potrubím vedena do kašny na námestí ,která stávala v prostoru pred lékárnou.Dnes se v tomto prostoru nachází zahradní restaurace. Význam opadl po zavedení mestského vodovodu.

A ješte malá poznámka ke keši. Není nutno rozebírat žádné stavby.

Additional Hints (Decrypt)

Pnpur araí nav ir fgnior fghqáaxl nav i fbšr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)