Skip to content

This cache has been archived.

krutizlab: Game over

More
<

Kadovsky viklan

A cache by krutizlab Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/10/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kadovsky viklan
leto

[CZ]

Viklany jsou velké zaoblené kameny nacházející se samostatne na loukách ci v lesích a pouze svou malou cástí leží na skalním podloží. Nejznámejším Ceským viklanem je viklan ležící u jihovýchodního okraje obce Kadov a odtud dostal název Kadovský viklan. Balvan je na 1 metr vysoké skalce. V obvodu viklan merí více jak 11 metru a jeho váha ciní kolem 30 tun. V roce 1985 byl viklan vyhlášen prírodní památkou, ale pozornost vedcu upoutával již v 19. století. Nejstarší záznamy o viklanu jsou z roku 1856 a v tomto období také vzniklo pojmenování balvanu jako viklan. Nejenom vedce pritahoval tento balvan, ale také kameníky, kterí do nej vytesaly prohlubne pro usazení klínu, pomocí kterých by po té kámen rozbili. Zásluhou okresního hejtmanství byl kámen uchránen pred rozbitím. V roce 1893 byl kámen posunut skupinou nadšencu ze své puvodní polohy o 1,5 metru. Na puvodní místo byl kámen vrácen v roce 1983 za prispení ing. Pavla Pavla, který je známý svými studiemi o pohybu soch na Velikonocních ostrovech. Z obce Kadov byla kolem viklanu vyznacena naucná stezka Kadovský viklan. K viklanu vede také znacená turistická trasa.leto

Viklan je obly skalni blok nebo balvan spocivajici nepatrnou plochou na podlozi. Za viklany se obvykle povazuji utvary v poloze ´´in situ´´, tj. vznikle na tom miste, kde se dnes nachazeji. Pokud skalni blok spociva nekolika malymi plochami na podlozi, hovorime o pseudoviklanech. Vyvoj je nejcasteji vysvetlovan procesy selektivniho zvetravani a odnosu hornin. V aridnim prostredi je vznik vysvetlovan korazni cinnosti vetru a pisku.

Vyskytuji se prevazne v oblastech tvorenymi zulami, vzacneji v piskovcich. Viklany patri k napadnym a pomerne vzacnym mikro a mezoformam reliefu.

Odpovědi zasílejte na EMAIL krutizlab.geo@gmail.com

1: Vlozte prosim foto Vas s GPS a s viklanem.
2: Jake ma viklan rozmery ?
3: Jakou ma hmotnost ?
4: Z jake horniny je vytvoren ?
5: Jakou vegetaci je porostly pahorek v okoli viklanu ?

leto

[ENG]

Balance boulders are a large rounded stones located separately on the meadows or in the woods and only a small part lies on the rock subsoil. The most famous Czech balance boulders is rocking stone lying in the south-east edge of the village and then got Kadov name Kadovský balance boulder. Block is on 1 meter high rock. The balance boulder measuring the circumference of more than 11 meters . In 1985 he was balance boulder designated natural monument, but the attention of scientists catched already in the 19th century. The oldest records are from the balance boulder in 1856 and this period also originated as a description of stone balance boulder. Not only scientists attracted the block, but also the masons, who carved into it recesses for the establishment wedge so that the stone after he broke. Thanks to the district governor the stone protected from breakage. In 1893 the stone was moved from a group of enthusiasts its original position by 1.5 meters. The original stone was returned to the place in 1983 with the contribution of Mr. Pavel Pavel, who is known for its studies on the movement of the statues on Easter Island. From the village Kadov was about balance boulder marked nature trail Kadovský balance boulder. The balance boulder leads also marked hiking trail.zima

Balance boulder is round rocks or stone of a tiny area of the subsoil. The rocking stone formations are normally considered in a position''in situ'', resulting in the place where is now located. If rocks consists of several small areas in the subsoil, it's the pseudo-balance boulders. Development is mostly explained by processes of selective weathering and surface degradation rocks. In arid environment is illustrated by the emergence of erosional activity of wind and sand.

They are mainly in areas consisting of granite, finer in the sandstone. Balance boulders belongs to the prominent and relatively rare micro and mezoform relief.

Answers to this Earthcache send on my EMAIL krutizlab.geo@gmail.com

1: Please insert a photo of yourself, your GPS and balance boulder.
2: What are the dimensions of the rocking stone?
3: What is the mass of rocking stone ?
4: Which rock is created ?
5: Of what is covered the hill near he rocking stone?

Informace cerpany ze stranek : Jizni Cechy a Sumava  • Pokud bude cokoli špatně, nebo budou chybět odpovědi, ozvu se. Pokud ne, pokládejte svůj log za platný.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.