Skip to content

Nadrazi Praha-Ruzyne // Trainstation Praha-Ruzyne Traditional Cache

Hidden : 09/18/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Praha - Ruzyne


Železnicní stanici Praha - Ruzyne najdeme na trati císlo 120 Praha - Hostivice - Kladno - Žatec - Chomutov. Je poslední zastávkou vlaku na této trati na území hl. m. Prahy.

Územím Ruzyne procházela od už konesprežná dráha z Brusky (dnešní ŽST Praha - Dejvice) do Lán, jejíž provoz byl zahájen v roce 1831. Až do roku 1861 sloužila konesprežka pouze nákladní doprave. Ani po zahájení osobní dopravy se v Ruzyni nenacházela stanice.

V roce 1863 byla trat konesprežné železnice prestavena na klasickou železnici s parostrojním provozem, kterou provozovala Buštehradská dráha. Od zavedení parostrojního provozu se nejezdí do Lán, ale na Kladno.

Po zahájení provozu v parní trakci v Ruzyni patrne ješte stanice nebyla, prokazatelne se zde ale stavelo už v roce 1867. V minulosti byla obec Ruzyne známá též pod názvy Ruzyn, Ruzín nebo Rusín. V roce 1960 byla pripojena k hlavnímu mestu Praze a od roku 1961 nese zdejší železnicní stanice soucasný název Praha - Ruzyne.

Trat císlo 120 je dosud jednokolejná a neelektrifikovaná. Podle soucasného stanicení leží stanice Praha - Ruzyne v kilometru trate 10,9 (pocítáno ze stanice Praha - Bubny). Stanice Praha - Ruzyne má tri koleje dopravní a ctyri manipulacní. Stanicní budova z roku 1875 je umístena netradicne na hostivickém zhlaví, takže pred vchodem dopravní kanceláre se nacházejí jen dve koleje a ty se približne pred vchodem cekárny spojují do jediné. Tesne za poslední výhybkou hostivického zhlaví se nachází prejezd Drnovské ulice, který je zabezpecen závorami se svetelnou signalizací.

Stanicní budova je oddelena od kolejište dreveným plutkem. Vlaky nestaví pred ní, ale až za rozvetvením kolejište. Ve stanicní budove slouží cestujícím cekárna s výdejnou jízdenek. V dopravní kancelári je prítomen jeden výpravcí. Ke stavení vlakové cesty slouží dve stavedla, císlo 1 na pražském a císlo 2 na hostivickém zhlaví. Každé je obsazeno jedním signalistou. Stavedlo 2 je umísteno (s ohledem na její polohu) prímo ve stanicní budove. Obe odjezdová návestidla stanice jsou mechanická, vjezdová návestidla s predvestmi jsou však svetelná.

Po trati císlo 120 jsou vedeny vlaky osobní (zastávkové), spešné a rychlíky. V Ruzyni zastavuje vetšina osobních (zastávkových) vlaku, ostatní tudy pouze projíždejí.Pražskou konecnou techto vlaku je Masarykovo nádraží, opacným smerem jezdí do Kladna, Rakovníka nebo Kralup nad Vltavou pres Kladno. Úsek trate Praha - Kladno - Kamenné Žehrovice spadá do pásem Pražské integrované dopravy a v úseku Praha - Kladno je zavedena plná integrace, v osobních a spešných vlacích zde tedy platí i vybrané druhy jednotlivých jízdenek PID. Jedním smerem jedou od ctyr hodin ráno do pulnoci vlaky jednou až dvakrát za hodinu. Provoz je zajištován nejcasteji soupravami motorových vozu rady 810 "orchestrion" nebo diesel-elektrických lokomotiv rady 714 "lego" s vozy prívesnými.

Význam stanice Praha - Ruzyne pro nákladní dopravu už je proti minulosti znacne omezen. Ze stanice vycházejí dve vlecky, které už se ale nepoužívají. Vlecka firmy Regata se odpojuje ze stanice vlevo od trati v pohledu od Hostivice. Její rozvetvené kolejište obsluhovalo v minulosti vojenský útvar, tiskárnu Naše vojsko, sklady velkoobchodu Prior a podnik RUVE. Koleje vlevo od trati v pohledu od Prahy byly vleckami podniku Tuzex. Další vlecky vycházejí ze širé trate mezi Prahou - Ruzyní a Hostivicí.

V posledních letech se uvažuje o prestavbe trate z Prahy do Kladna na dvoukolejnou a o její elektrifikaci. Zároven by mel vzniknout jakýsi záhyb této trate, který by obsloužil také ruzynské letište a spojil jej s centrem obou mest. V této souvislosti se diskutovalo o tom, zda by bylo lepší obsloužit letište železnicí ci prodloužením trasy metra A z Dejvické. Nakonec bylo rozhodnuto o realizaci obou projektu, na zahájení ani jednoho z nich se však nedostávají financní prostredky. Pokud k prestavbe trate Praha - Kladno dojde, zmení se i podoba ruzynského nádraží.


Keška - PET.
!!! Menší lidé mohou mít problém s vyzvednutím !!!
Cache - PET.
!!! Small people may have a problem with pickup !!!

Additional Hints (Decrypt)

[cz] anuber [en] hc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)