Skip to content

Pramen Uslavy Traditional Geocache

Hidden : 09/26/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Pramen řeky Úslavy a první rybník jejího toku.
EN: Spring of the Uslava river and its first pond.

Rybník
Rybník nedaleko pramene (větší rozlišení)

Pramen

Označený turistický pramen

Úslava pramení na pastvině jihovýchodního úpatí kopce Drkolná (729 m), nejvyšší hory Blatenské pahorkatiny, mezi vesnicemi Lukoviště a Nový Dvůr v nadmořské výšce 637 metrů.

Na pastvině, která tvoří prameniště Úslavy, se nachází skutečný pramen označený kamenem (waypoint PR). Pramen byl před pěti lety Luďkem Munzarem označen cedulkou v díle Řeka bez pramene televizního pořadu Zpět k pramenům. Původní Munzarem přidávaný hrníček už u pramene nenajdete a protože je skutečný pramen velmi často za elektrickým ohradníkem, byla cedulka z pastviny přesunuta k ústí meliorační trubky (waypoint PO), kde cedulku pořadu doplňuje větší informační tabule o řece. Dále je voda odváděna strouhou několik metrů k malému, mělkému, bahnitému a celkově ospale působícímu rybníku. V rybníku lze zahlédnout malá hejna ryb. Obejdete-li si rybník, najdete i druhý drobný potůček, který je ale pravděpodobně bezejmenný.

Tok řeky

Ryby na mělčině

Z rybníka se voda vydává na svou pouť vedenou výhradně územím Plzeňského kraje, aby se stala 26. nejdelší českou řekou. Než urazí vzdálenost 48 km vzdušnou čarou k plzeňskému kostelu sv. Jiří, kde ústí zprava do Berounky (Mže) na jejím 136. říčním kilometru, protečou její vody více než 96 kilometry říčního koryta, řeka překoná výškový rozdíl 338 metrů a spolu s přítoky odvodní 755,7 km2 svého povodí.

Vodnatost a povodeň 2002

Na profilu v plzeňském Koterově, devět kilometrů před ústím, je průměrný průtok řeky spočítán na 3,5 m3 za sekundu, což ji řadí ve vodnatosti na poslední místo mezi plzeňskými řekami. Nicméně při povodni 13. srpna 2002 byl naměřen neuvěřitelný kulminační průtok 459 m3 za sekundu, tj. 130 násobek průměru považovaný za více než tisíciletou povodeň. Nedlouho po kulminaci byl limnigraf ČHMÚ v Koterově povodní zničen.

Pojmenování

Vogtova mapa Čech
Bradlavka vs Oßlawa, Vogtova mapa Čech, 1712

Ačkoliv je to pramenící vodě naprosto jedno, má svým způsobem neuvěřitelnou smůlu. Voda na své více než tisícikilometrové cestě do Severního moře teče jen 63 kilometrů ve správně pojmenovaném vodním toku a to je už jen kapkou v mohutné Vltavě. Připomeňme název Labe pokračující od Mělníka namísto delší a vodnatější Vltavy, Berounka namísto Mže a nakonec i sama řeka Úslava...

Historicky se Úslava jmenovala Bradlava. Název je v uplynulém miléniu několikrát doložen – např. v roce 1266 je zmiňována jako Bradaua, za života Karla IV. roku 1369 jako Radawa a roku 1376 jako Bradava, nedlouho po skončení husitských válek v roce 1442 jako flumen Šťáhlavská, v roce 1624 je zmiňována Brádava, na slavné Müllerově mapě je uvedena Bradlavka a Jungmann v roce 1835 uvádí Bradawka a mazlivě znějící Bradlenka. Zmíněné jméno je stále používáno pro horní tok Úslavy nad městysem Žinkovy.

Jenže... Jenže v roce 1712 vyšla ve Frankfurtu nad Mohanem a Lipsku kniha Mauricia Vogta, plaského cisterciáka a člověka s renesanční šíří talentu, pojmenovaná "Das jetzt-lebende Königreich Böhmen in seiner historisch- und geographischen Beschreibung vorgestellt". Při sazbě knihy a zřejmě i při rytí mapy došlo k chybě. Jméno Bradlava bylo zaměněno se jménem sousední řeky Úhlavy. Aby nebylo chyb málo, bylo písmeno h zaměněno za ßl. Nový název řeky byl na světě a bezejmenný německý sazeč chybou přepsal kapitolu českého zeměpisu.

Při těchto zmatcích v pojmenování asi příliš nepřekvapí, že největší přítok řeky nese jméno Bradava.

Kudy ke krabičce

Krabička je umístěna ve svahu lesa přiléhajícího k rybníku, nedaleko od místa uložení lze na křižovatce lesních cest zaparkovat jak vozidlo, tak koně.

Autem nebo na kole se ke krabičce nejlépe dostanete, pokud ze silnice spojující Mochtín s Kolincem odbočíte na vesnici Lukoviště (waypoint T1, streetview). U křižovatky je také zastávka autobusu, ale zda tu nějaký i zastaví si musíte zjistit sami, nicméně další cesta je pro pěší zřejmě shodná. Úzká silnička mezi pastvinami vás dovede až do pěkné vesnice, kde okolo kapličky dojedete na křižovatku ve tvaru Y (waypoint T2, streetview). Vydáte se vlevo a na další křižovatce stejného tvaru opět vlevo. To už opouštíte ves a vozovka se změní v polní cestu s mnoha výmoly, která vás rozpohybuje i v autě. Poslední křižovatka je již kousek od rybníčku, auto raději zaparkujte a pokračujte vpravo (waypoint T3). Po hrázi, která může být bahnitá, přejděte na křižovatku lesních cest. A jste na místě.

Na kole, na koni či pěšky máte kromě cesty pro auta také možnost vyrazit ke kešce ze severozápadně Nového Dvora. Na konci silnice či cesty v Novém Dvoře (waypoint T4) budete pokračovat po cestě mezi stromy rovně k waypointu T5, kde odbočíte vpravo. Další cesta už vás dovede k rybníčku. Jedete-li touto cestou na kole za mokra, dávejte pozor na sjezdu k rybníčku, neb podle kačera CvB-cz kameny kloužou.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] mn xnzrarz h prfgl [EN] orfvqr ynetr fgbar ba gur fvqr bs cngu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)