Skip to content

Pohorsky lom Traditional Geocache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Jezírko v opuštěném lomu na pohorský syenit nad Pohorskem.
EN: A small lake in abandoned syenite quarry near Pohorsko village.

Lom
Lom od nejhlubší části jezírka (větší rozlišení)

Pohorský lom

Pohorský lom naleznete jižně od vsi Pohorsko na svazích Javornické hornatiny, konkrétně na úbočí severovýchodním úbočí kopce Sv. Jána v nadmořské výšce okolo 875 m.

V pohorském lomu se těžil tzv. pohorský syenit, tj. tmavošedý (šedočerný) dioritový porfyr s bílými zrny. Lom byl otevřen na strmě ukloněné žíle porfyru o mocnosti přibližně 13 až 15 metrů, který v místě protíná starší polohu muskovitického leukokrátního granitu. Pohorský syenit je cenným materiálem pro kameníky a to pro hrubou i pro ušlechtilou výrobu. Těžba v lomu probíhala ještě v devadesátých letech 20. století. Spolu s žulovým lomem ve středočeské Prosečnici a nezdickou vápenicí jej koupila v roce 1998 společnost Pražský kamenoservis spol. s r.o., která jej později prodala do soukromého vlastnictví. Lom je pravděpodobně i nadále chráněným ložiskovým územím (č. 7112100000).

S kamenem, který se tu těžil, se můžete setkat jako s dlažbou na náměstích v Sušici a Kašperských Horách. Jiné poměrně známé místo s pohorským syenitem je vestibul pražské stanice metra Stodůlky na trase B, kde tvoří součást výzdoby. Možná byl tento kámen použit pro výzdobu i dalších stanic metra, ale žádná konkrétní nám není známa. Další místo, kde se údajně můžete po pohorském syenitu projít, je Primaciální náměstí v centru staré Bratislavy, které je dlážděno různými žulami českého původu.

Zapomenuté kvádry

Pohorský lom je již několik let vytěžen, byť v něm – podobně jako v nezdickém lomu – lze najít mnoho kvádrů, které po vylámání zůstaly na místě. Několik z nich je jak stvořených pro opalování v parném létě – plochou, rozměrem i polohou. Namísto těžby tu dnes můžete pozorovat probíhající sukcesi, kdy si příroda postupně bere zpět území na chvíli opanované člověkem. Pionýrské dřeviny v čele s břízou a modřínem opanovaly okraje lomu, mechy se zachytávají v prasklinách skály a na dně zkouší růst několik vrb.

Čolek

Pro současnou podobu lomu je určující bezodtokovost hlavního dobývacího prostoru, který je částečně zatopen. Hladina jezírka podle vydatnosti dešťových srážek kolísá v řádech desítek centimetrů, rozdíl minimální a maximální hladiny pak výrazně přesahuje metr. Někteří se tak setkáte s několika malými jezírky, jiní navštíví lom potopený v jediném jezeru. Ve vodě jezírka jsme zahlédli obojživelné čolky a obvyklý vodní hmyz. Kromě hlavního prostoru lze najít několik bazénků i na terase v jihovýchodní části lomu, které mají trochu jiný charakter, ale jsou nyní v sousedství budované chaty.

Syenit

Zrcadlo hladiny
Zrcadlo hladiny (větší rozlišení)

Syenit je hrubozrnnou hlubinnou vyvřelinou, která v porovnání se žulou obsahuje velmi málo křemene nebo jej neobsahuje vůbec a je výrazně tmavší. Hornina je tvořena převážně alkalickými živci, které doplňují biotitamfibol. Příměsí bývají plagioklasy, apatit, titanit, zirkon, vzácně i labradorit. Různý poměr hlavních složek a příměsí se spolu s velikostí zrn podílí na rozmanitém vzhledu vzorků syenitu z jednotlivých lokalit.

Ve starověku byl syenit používán i pro monumentální sochy, později a v současnosti byl převážně používán ve stavebnictví pro výrobu schodů a obrubníků, případně jako dekorační kámen na obklady či dlažbu. Mimochodem, jedna z nejzajímavějších staveb v ČR, raně gotická bazilika sv. Prokopa v Třebíči, je postavena z tamějšího syenitu.

Kudy ke krabičce

Z Nezdic se vydejte po silnici do Pohorska, kde hned na začátku vsi (waypoint T1) odbočte na silnici vedoucí vpravo. Vesnicí projeďte až ke studánce (waypoint T2) a pokračujte dále po vrstevnici k bývalému loveckému zámečku Záluží. Před ním je možné zaparkovat, ale respektujte místa vyhrazená pro hosty a raději využijte travnatou plochu po levé straně (waypoint P1).

Snesete-li příkřejší cestu lesem a oželíte-li výhled, vydejte se od kaštanu s houpačkou po okraji lesa a později lesem k cestě spojující waypointy T3 a T4, přičemž si můžete střihnout další nábližku k lomu přímo za šipkou.

Preferujete-li pozvolnější cesty s výhledem do kraje, vydejte se po silničce směrem k rozcestí lesních cest (waypoint T3). Před závorou se ohlédněte a užijte si pohled přes sad do širého kraje, při horší viditelnosti se zaposlouchejte do zurčení nedalekého potůčku. Na rozcestí se vydejte cestou naprosto vlevo, téměř zpět. Po této cestě, dle mého názoru zvládnutelné i pro cyklisty a terénní kočárky, dojdete k výše položenému rozcestí cest (waypoint T4). Na něm se vydáte vpravo nejstrmější částí cesty na poslední desítky metrů cesty k lomu. Do hlavního prostoru lomu vedou dvě přístupové cesty (waypoint T5 a T6) a pak se už můžete kochat kameny.

Lom
Zatopený lom

Jinou možností je vydat se po lesních cestách z hřebene Javornické hornatiny od kaple sv. Jána.

Additional Hints (Decrypt)

[CS] ieon mn fzepxl [EN] jvyybj gerr oruvaq fznyy fcehprf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)