Skip to content

This cache is temporarily unavailable.

tjm1706: Cache schijnt weer weg te zijn

More
<

Het mysterie van Dr. Nono

A cache by tjm1706 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/17/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dit avontuur speelt zich af in een mooi bosrijk gebied afgewisseld met heuvels met heide. Lukt het je om na 6 km dit mysterie op te lossen dan deel je in de verdiende beloning. Update: 17-04-2017

Zo lang we onze oom JJ al kennen, woonde deze bijzondere man alleen in een klein huisje in het bos. Er hing vaak een mysterieuze sfeer wanneer we bij hem op bezoek waren. Het enige wat we verder van hem wisten was dat zijn grote hobby het oplossen van mysteries was. We hebben hem vaak gevraagd om te vertellen over de mysteries die hij had opgelost. Maar wat je hem ook vroeg, het was toch altijd "nee". Je zult niet verbaasd zijn dat we hem de bijnaam "Dr. Nono" gaven.

Op een dag kregen we tot onze grote verrassing een aangetekende brief van onze oom. Nieuwsgierig openden wij de enveloppe. Uit de eerste alinea van de brief begrepen we alleen dat een mysterie niet verteld maar vooral "beleefd" moest worden. In de tweede alinea werd ons fijntjes verteld dat we alleen in de buurt van de ontknoping van het mysterie konden komen wanneer we konden aantonen dat we ervaring hadden in het oplossen van zijn "mysterie"-puzzels. Dr. Nono zou natuurlijk wat tips tijdens het avontuur geven. Een beetje cynisch voegde hij in de "PS" nog toe: wanneer je mijn mysterie oplost, word je op mijn manier beloond!

In de enveloppe vonden we verder een instructie met puzzels die volgens ons goed te doen zijn vooral als je thuis de eerste puzzel voorbereidt. Veel plezier met het "beleven" van het mysterie van Dr. Nono.


De omgeving
Het mysterie-avontuur speelt zich af in het gebied ten oosten van Hoenderloo. De beheerder van dit gebied, Staatsbosbeheer Regio Oost, geeft toestemming voor deze geocache, mits je respect hebt voor de natuur. Verlaat tijdens de tocht de paden niet. Alleen tijdens het zoeken naar 3 opdrachten en de cache is het toegestaan om maximaal 5 meter van het pad te gaan. Je kunt een spoilerfoto van de cache vinden bij de laatste aanwijzing. De cache ligt net onder de oppervlakte, dus je hoeft niet te graven. Het gebied is alleen opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang.

Voorbereiding
Neem een zaklantaarn mee. Wanneer je ervaring hebt met het oplossen van mysteries, dan heb je minder dan 3 uur nodig om de ontknoping het mysterie te beleven. Weet hoe je een hoek tussen 2 punten bepaalt. Verder ben je in het voordeel wanneer je eenvoudig het snijpunt van 2 lijnen door 4 waypoints kunt bepalen.

Bij sommige opdrachten staan 2 letters. Ken het eerste cijfer van het antwoord toe aan de eerste letter en het tweede cijfer aan de tweede letter. Een voorbeeld: YZ = 74, dan is Y = 7 en Z = 4.
Wanneer om een naam van een boom wordt gevraagd, kies dan een naam uit deze lijst: spar, den, lariks, zomereik, berk en beuk. Meer info over bomen vind je in mijn handleiding over bomen.
De getalswaarde van een letter is de positie van de letter in het alfabet, bijv. A = 1, B = 2, etc. De woordsom is de som van de getalwaardes van de letters van het woord. De woordsom van "DE" is 9.

Gevoel voor mysteries (1): Nono-gram
Bij het oplossen van een mysterie draait het vaak om een sleutel-gegeven. In de volgende puzzel, die je thuis al kan invullen, zit ook zo'n sleutel-gegeven dat je helpt om de puzzel in "no-time" op te lossen. Met behulp van het nonogram ontdek je een route die je richting WP2 brengt. NB Een nonogram wordt ook wel een "Japanse puzzel" genoemd.


Nonogram: oplossen
 • Los eerst het nonogram op. De onderste 2 rijen worden later toegelicht.
 • Wanneer je het nonogram goed hebt gevuld zul je een serie ingekleurde blokjes vinden die een aaneengesloten route vormen. Deze route begint met de 2 ingekleurde blokjes aan de linkerkant van het nonogram en eindigt aan de rechterkant. De blokjes op de route liggen of naast elkaar of raken elkaar aan de hoekpunten. Het lijkt dus op een pad van tegels die elkaar raken. Blokjes die niet grenzen aan deze route zijn alleen maar toegevoegd om je op een dwaalspoor te brengen.
 • Ieder blokje geeft een splitsing aan. Wanneer het blokje op een andere rij staat dan het vorige moet je van richting veranderen. Staat het blokje een rij hoger ga dan linksaf. Staat het blokje een rij lager dan het vorige blokje ga dan rechtsaf. Verderop staat een voorbeeld.
 • De rij onder het nonogram bevat de nummers (1 t/m 10) van de splitsingen die de route vormen. Bij 5 splitsingen tref je je eenvoudige opdrachten.
 • De onderste rij bevat per kolom een getal dat de hemelsbrede afstand is tussen de gekozen splitsingen.

  In het getoonde voorbeeld loop je op splitsing 3 rechtdoor en vind je na 386 meter splitsing 4, op splitsing 4 ga je rechtsaf en vind je na 692 meter (hemelsbreed) de volgende splitsing, op splitsing 5 ga je rechtdoor en tenslotte op splitsing 6 ga je linksaf. NB: Elke tussenliggende splitsing in het veld kun je gewoon passeren.

Nonogram: route

 • Je kunt op co�rdinaat N52 7.358 E005 55.238 parkeren. Start je avontuur op WP1, dat is N52 7.364 E005 55.061. Dit komt overeen met het eerste punt van het nonogram. Dit punt is geen splitsing. Voer de opdracht onder (1) uit.
 • Loop vanaf hier verder in noord-noord-westelijke richting totdat je na 241 meter een splitsing vindt. Daar voer je de opdrachten onder (2) uit. Dus je bepaalt op die locatie de waardes F, G, etc. Ga daar linksaf en vindt na 487 meter de derde splitsing, etc.
 • Bij 4 splitsingen vind je eenvoudige opdrachten:
   
  Nr Opdracht bij nonogram splitsing nummer (nr)
  1
  In de buurt van dit co�rdinaat herken je de vorm van de boom zoals je die hiernaast ziet.
  AB = Wat voor bomen zijn dit?
  A = De getalswaarde van de 1e letter van de naam van de boom.
  B = De getalswaarde van de 2e letter van de naam van de boom.
  CD = Woordsom van de naam van de boom.
  E = D - C
  2 FG = Woordsom van de boom die op ongeveer 25 meter ten noord-westen van deze splitsing staat.
  H = F + G
  JK = De getalswaarde van de 3e letter van de boom.

  3 Zoek een grijs paaltje met een gele kap.
  L = De getalswaarde van de letter onder het eerste vraagteken"J?-0?" ?
  M = het cijfer dat onder het tweede vraagteken staat.
  Loop vanaf de splitsing het pad in dat naar het noorden gaat.

  4 Vervolg je weg naar het noorden over ruiterpad of fietspad.

  8 Er staat hier een paaltje met aan de bovenkant een kleur. NB dit paaltje is vervangen.
  P = Lengte van de kleur(naam) + 2. Antwoord: kleur is blauw.
  Z = Lengte van de kleur(naam) - 1. Antwoord: kleur is blauw.

 • Aan het einde van de route herken je een splitsing die je eerder passeerde. Je stopt na deze kruising na "EB" meter.

Gevoel voor mysteries (2): Nono-doolhof
Vaak zul je bij het oplossen van een mysterie eerst compleet in verwarring zijn. Moet je nu vooruit of achteruit? Via dit doolhoof ga je al zoekend een volgend deel van de route ontdekken. Wanneer je naar het doolhof kijkt, zal je eerste reactie waarschijnlijk zijn: dit is niet op te lossen! Echter ... je zult virtuele deuren gaan openen in dit doolhof!

Nono-doolhof: oplossen
In het getoonde doolhof vind je letters die je gaat gebruiken als sleutels om de virtuele deuren te gaan openen. Vervang eerst _alle_ (!) letters (behalve "X") in het onderstaande doolhof door de gevonden waardes. Open met deze waardes de geheime deuren ... Hoe?

Is het getal in een cel groter of gelijk aan 8, open je de linker deur van die cel èn verminder je het getal met 8. Is het (eventueel aangepaste) getal in de cel groter of gelijk aan 4, open de rechter deur van de cel �n verminder het getal met 4. Is het getal groter of gelijk aan 2, open de bovenste deur èn verminder het getal met 2. Is het restant 1, open dan de onderste deur.

Een voorbeeld: met het getal "13" open je de linker, rechter en onderste deur van de cel.
Zoek eerst een route die aan de linkerkant van het doolhof begint en die bij het "@" teken eindigt.

Nono-doolhof: route
Loop eerst naar WP2 dat overeenkomt met de ingang van het doolhof op N52 P.BKB E005 5B.MAD. Bij het begin van het doolhof is de volgende foto gemaakt.
Volg op papier de route in het doolhof vanaf het beginpunt (linkerkant) totdat je bij een splitsing komt. Bij een splitsing heb je altijd een keuze tussen 2 of meerdere wegen. Is dat niet zo, dan ga je gewoon met de weg mee. Dus een bocht (zonder keuzes) in het doolhof heeft geen betekenis in het veld.

Het blijkt handig te zijn om elke splitsing in het doolhof duidelijk te markeren, bijv. met een cirkel eromheen.

Bij elke "echte" splitsing in het doolhof bepaal je in welke richting de weg gaat: linksaf, rechtsaf of rechtdoor. Kies op elke volgende "echte" splitsing in het veld dezelfde richting. Een splitsing in het doolhof heeft evenveel wegen als de overeenkomstige splitsing in het veld.

Loop vervolgens de route richting het (doolhof) "@" symbool o.b.v. de aanwijzigingen van de splitsingen uit het doolhof. Dubbelcheck: Als het goed is ga je bij de eerste splitsing linksaf. De splitsing met het "@" symbool blijkt de 7e splitsing te zijn.

NB: Tijdens je tocht richting het "@" symbool passeer je in het veld één (!) van de volgende waypoints. Bepaal nu de waarde "X" o.b.v. het waypoint dat je passeerde: X = 1 = N52 P.GHG E005 5B.EPG; X = 2 = N52 P.PAA E005 5B.FHE; X = 4 = N52 P.KCB E005 5B.JDM. De waarde van "X" bepaal je dus o.b.v. het gepasseerde waypoint en je hoeft geen aanwijzing met een "X" in het veld te zoeken.

Nu je de waarde van "X" kent, heb je de laatste sleutel in handen om het doolhof te verlaten. Open met deze "X" waarde de laatste deuren en vervolg je weg uit het doolhof. Petje af!
De afstanden tussen de splitsingen 4-en-5 en 6-en-7 zijn redelijk klein.
Aan het einde van dit doolhof loop je recht op een "T" splitsing aan. Volgens de instructie ga je vanaf die splitsing naar het zuiden.
De foto hiernaast is genomen op de achtste en laatste splitsing. De afstand tussen splitsingen 7 en 8 is meer dan 400 meter.

In het voorbeeld hiernaast zie je twee keer een klein doolhof afgebeeld met 3 getallen. In het onderste doolhof open je met de "2" de bovenliggende deur van de cel, met de "8" de linker deur, en met het getal "7" open je 3 deuren van die cel.
Je ziet verder je dat bij de cel met "2" zich de eerste splitsing bevindt en bij cel met de "7" de tweede. De splitsingen zijn aangegeven met een cirkel. De andere cellen zijn geen splitsingen omdat er slechts 1 weg doorheen gaat.
In het veld loop je bij de eerste T-splitsing rechtdoor en bij de volgende kruising ga je rechtsaf.

Gevoel voor mysteries (3): verbanden zien
Vind vanaf de laatste splitsing in de aangegeven richting (uit het doolhof) op "GP" meter aan de voet van een berk één doosje. Dit is WP3. De berk staat op 3 meter ten westen van het pad. Je vindt in dit doosje 2 (!) aanwijzingen. De eerste aanwijzing geeft de locatie aan van een huis die je later nodig hebt bij de ontknoping van het mysterie. De tweede aanwijzing bevat een leesbaar jaartal. Je gebruikt dit gegeven later om waypoint WP5 te bepalen. UPDATE: de munt is verdwenen. Het jaartal is JHAB.


Gevoel voor mysteries (4): gebruik het "licht"
Op WP4, dat is N52 P.G(G+X)K E005 5B.K(M+X)A, vind je een micro. Soms moet je d��r alle gegevens heen "zien" om de relevante gegevens te vinden. Laat je "licht" schijnen op het witte object en zorg dat de gegevens naadloos op hun plaats vallen. Je ontdekt hoeveel meter de eenheid "Q" is. Je hebt dit gegeven later nodig om te weten hoe ver je van de schat verwijderd bent. NB: De foto helpt je bij het vinden van de micro, die aan de voet van de voorste boom ligt.

De haakjes in het WP4 coördinaat, bijv. om "G+X", geven een optelling aan die 1 cijfer oplevert.

Gevoel voor mysteries (5): de ontknoping
Je hebt tijdens de tocht bij WP3 een jaartal gevonden. Tel bij het gevonden getal 3122 op en ken de cijfers toe aan de letters R t/m U. Ga naar WP5 dat is N52 U.TTS E005 5R.TUS. Benader deze locatie vanuit het noorden. Hier lag ooit een dubbele puzzel. Na diverse 'rips' hebben we de kaart uiteindelijk online getzet. Dus, het lijkt er dus op dat je voldoende gevoel voor mysteries hebt om ook het laatste deel van dit mysterie op te lossen.


Gelukt? Voeg de banner toe aan je profiel als bewijs van je vaardigheid in het oplossen van mysteries! Teams Dhmc05, Team Horn en (vooral) IronSix, dank jullie wel voor jullie inbreng en proeflopen!
Het mysterie van Dr. Nono

Additional Hints (Decrypt)

JC3 jnf trevcg. Fgnng ah va qr grxfg.
JC4 yvtg bc 5z ina urg cnq.
[Nonogram, waypoint 8: paaltje is vervangen. De kleur is blauw. ]
Ivn qr uhycyvwa xha wr uvagf bcientra ibbe "jc4".
Pnpur ybpngvr: 10z inans cnq npugre annyqobbz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.