Skip to Content

<

Studna staryho Bruny

A cache by hlavas Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/17/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Studna starýho Bruny

„Strýc prijíždel vždy  v poledne, zustal na obed... Aby z tech penez neco ujedl – jak ríkával. A pritom se nám posmíval. Byli jsme z toho všichni nemocní – zvlášte táta. Vyvinul se u neho takový divný stihomam, chorobný strach, že o ty peníze prijde! Porád menil jejich úkryt. Zvyšoval zed okolo zahrady, pridelával na dvere nové zámky...

...Tu únorovou nedeli byl u nás strýc Hurych zase. Strašne se s tátou hádali až do vecera. Když už byla skoro noc, odešel a my jsme zustali sami.
Matka byla z toho všeho tak unavená, že mi dala veceri a šla spát. Zustal jsem s otcem v kuchyni sám. Pokoušel jsem se neco delat, ale nemohl jsem se stejne na cetbu soustredit. Otce jsem si nevšímal, jen vím, že byl divne tichý, zádumcivý, uzavrený do sebe... Takový býval po hádkách se strýcem každou nedeli. Vlastne jsem tedy ani nepostrehl kdy odešel. Ztratil se nekde v dome.  
Po chvíli jsem uslyšel výkrik – byla to matka! Myslel jsem napred, že kricí ze spaní. Bylo zase ticho, ale pak se ten výkrik ozval podruhé! Bežel jsem do ložnice rodicu... Spatril jsem tam obraz jako z  Apokalypsy! Maminka ležela pres postel, mela rozbitou hlavu, chroptela. Nad ní stál otec se sekyrou v ruce, divne se kýval, zdálo se mi dokonce, že se usmívá!
Byl jsem ohromen! Klekl jsem k matcine posteli: Maminko, prosím Te, rekni ješte neco, maminko...!
Otec mi podal sekyru a rekl: Jdi ven a posekej všechny     stromy - nic živého tu po nás nesmí zustat! A já šel. Byl jsem jako v transu...
V zahrade me brzo opustily síly. A tu ke me prišel otec a rekl: Vidím že už nemužeš. Nebudu Te dál trápit, dodelám to sám. Pojd, skoncíme to! A ty si odpocineš. Oba si odpocineme, bude nám dobre, jako mamince, pojd..., pojd...!
Nekolikrát se me ptal, zda mám odvahu vzít si život sám. Pak mi podal zahradnický nuž. Rízl jsem se do obou zápestí a do krku, ale ne moc. Dríve, než jsem mohl pocítit bolest, ztratil jsem vedomí – jen na okamžik. A náhle jsem padal..., padal do vlhké tmy...
Chladná voda ve studni me nadobro vzpamatovala. Probudila me z toho hrozného snu. Najednou se mi chtelo hrozne žít a tak jsem se zacal sunout, centimetr po centimetru, vzhuru. Zdálo se mi, že to trvá celou vecnost. Když už mi svítala nadeje tak.... Ve svetlém otvoru nad sebou jsem zahlédl padající telo! Byl to otec. Srazil me znovu dolu. Vynoril se vedle me z vody..., bylo to desné! Sevrel mi ruce kolem krku a táhl me pod hladinu. Pral sem se s ním jako šílený..., nakonec jsem se ho zbavil.
Když jsem se dostal konecne úplne vysílený ze studny ven, videl jsem, že je všechno ztraceno. Dum horel a v nem horela i moje mrtvá matka. A tam, dole ve studni, skoncil život i mého otce...“

  

STUDNA – 26.díl seriálu Tricet prípadu majora Zemana

 

Seriál Tricet prípadu majora Zemana vznikl na objednávku Tiskového odboru ministerstva vnitra CSSR, resp.IX .správy FMV a pripravovala jej Ústrední redakce armády, bezpecnosti a brannosti Ceskoslovenské televize. Pod vedením ing.Jirího Procházky a majora Leoše Jirsáka (pametníkum se jiste vybaví obskurní porady CST a soudruha Jirsáka: Federální kriminální ústredna pátrá, Pachatel neznámý nebo Bezpecnost zasahuje a jeho nezamenitelné: „...pachatel je strední postavy, cerných kuceravých vlasu, hovorí cesky, slovensky a cikánsky....“) jej v letech 1974-1979 natocil režisér Jirí Sequens.

Soudruzi z IX.správy FMV (Správa  pro politicko-výchovnou, vzdelávací kulturní a propagacní cinnost a sdelovací prostredky) si pocátkem sedmdesátých let 20.stol. uvedomovali, že po verejné kritice Státní bezpecnosti (Stb) v roce 1968 a nasazení Verejné bezpecnosti  proti vlastním demonstrujícím obcanum v roce 1969 je duvera lidí v bezpecnostní aparát silne otresena. Proto pripravili mohutnou propagacní vlnu ve sdelovacích prostredcích, jejíž soucástí se mel stát také (zpocátku 10ti dílný, pozdeji 13ti dílný ) „...televizní seriál kriminalistických filmu...“

Jak zminuje dobový tisk, chteli autori predevším ideove správne oslovit mladou generaci: „...Idealizujeme a s bodrou shovívavostí popularizujeme buržoasní, predmnichovskou policii – napr. v seriálu Hríšní lidé mesta pražského -  nebo, a to je ješte horší, stavíme pred mladého diváka jako hrdinu policistu amerického (toho nejcasteji!), anglického ci francouzského... Prece nechceme, aby nám z mládeže rostli jen nedbale žvýkající zabijáci americké „drsné školy“!? Nutne potrebujeme ideovou protiváhu techto kapitalistických pseudohrdinu – aktivního, dnešního a pritom stejne atraktivního, pritažlivého hrdinu našeho!“  Tím opevovaným pritažlivým hrdinou, ceskoslovenským Jamesem Bondem, Sherlockem Holmesem, Randallem a Hopkirkem dohromady se mel záhy stát Honza Zeman v podání Vladimíra Brabce  – major pražské kriminálky Jan Zeman.

Seriál obsahuje nekonecnou radu manipulací s fakty, podprahová sdelení umne zapracovaná do dialogu a situací. Zákerné na nich je predevším to, že divák, stržen dejem, takové informace „mezi rádky“ nemusí napoprvé postrehnout a dešifrovat a byl/je jimi podvedome ovlivnován (zvlášte v dobe, kdy byl prístup ke skutecným, pravdivým informacím velmi obtížný a nekdy témer nemožný...). V jednotlivých dílech nejsou stíháni pachatelé kriminální trestné cinnosti v pravém slova smyslu, ale odpurci komunistického režimu, at již skutecní nebo jen lidé takto režimem oznacovaní. Na strane neprátel stojí prvorepubliková policie a cetnictvo – jediné co tito nespolehliví strážci starých porádku umeli dobre , bylo šikanovat a mlátit úcastníky pokojných komunistických schuzí! Také církev jejichž predstavitelum nešlo nikdy o nic jiného, než o dobré žití, peníze a majetek a jsou ochotni spolcit se s každým, kdo jim zaplatí... Ukrývají za peníze  mezinárodní zlocince, vrahy, Werwolfy, bývalé gestapáky a konfidenty v kostelích a na farách! Soukromníci a živnostníci, vcetne soukromých lékaru  šmelí a okrádají poctivé obcany! Západní letci emigrovali a spolupracují s rozvedkami imperialistických zemí s cílem podkopat lidove-demokratické zrízení a pripravují prevrat! Rok 1968 byl pokus západních rozvedek, západních diplomatu a zrádné emigrace svrhnout v CSSR socialismus, rehabilitacní soudy rešící teror 50tých let sloužily kontrarevoluci a celá „opozice“ a underground jsou ztroskotanci s dlouhými vlasy, kterí berou drogy a unášejí letadla. Bratri Mašínové (8.díl „Strach“) jsou vylíceni jako vrazi a vyšinuté osoby se sklonem k homosexualite... Život v Ceskoslovensku je naopak velmi idealizován – za vše jen napr.  chování príslušníku Bezpecnosti v seriálových dílech z padesátých let (tedy doby nejvetšího komunistického teroru!): soudruzi príslušníci jsou vždy slušní a nikdy vyslýchaného neuhodí, ani jej jinak netrápí, nešikanují, neterorizují...!
Úcelovým falšováním našich poválecných dejin mel seriál diváky utvrzovat v tom, že vítezství pracujícího lidu v únoru 1948 nemelo alternativu a že všechny kroky bezpecnostního aparátu byly cestné, poctivé a nevyhnutelné.

Ani v seriálových dílech, které jsou zdánlive „nepolitické“ a zdálo by se tedy, že nejde o nic jiného, než o detektivní príbeh, si autori neodpustili „správne“ ideologicky pusobit  na  diváka. Typickým príkladem je m.j. práve 26.díl STUDNA, který se  jako jeden z mála vymyká z celého seriálu alespon svým temným, hororovým zpracováním. Rade prátel z mého okolí, kterí si tento díl pamatují z detství, se starý Bruna ješte nekolik dnu po jeho shlédnutí zjevoval ve snu a nekterí z nich me dokonce tvrdili, že se po shlédnutí tohoto dílu v noci radeji pomocili, než aby riskovali, že na ne u dverí na WC bude cíhat starý Bruna se svojí kývající se sekerou! Ale ani tento díl nemohl být ušetren toho „správného“ ideologického pusobení: (pomocník VB Maštalír si pochvaluje vpád sovetských okupantu do Ceskoslovenska v srpnu 1968): „...nechci se dostat znovu do maléru. Loni, v osmašedesátým mi tu vytloukli okna! Všude bylo vápnem napsáno: Maštalír se fízl – poveste ho!  Buhví jak by to bylo se mnou dopadlo, kdyby neprišli...!“ nebo Zemanovo záverecné povzdechnutí pri loucení s Maštalírem: „...Jo, kamaráde, dá to asi ješte dost práce, než uklidíme ten svincík po tech lonských nesmyslech a zmatcích...“  Lidová tvorivost ovšem zvítezila. A tak zatímco na tyto politické agitky již dávno usedl prach zapomnení, jiné „hlášky“ z tohoto dílu seriálu doslova zlidovely: „...Otce jsem si nevšímal, vím jen, že byl divne tichý, zádumcivý, uzavrený do sebe...“ nebo nejpoužívanejší:  „...Nad ní (matkou) stál otec se sekyrou v ruce, divne se kýval. Zdálo se mi dokonce, že se usmívá!“

 
Predobrazem príbehu Studna byl skutecný kriminální prípad, který se odehrál v obci Vonoklasy nedaleko Cernošic, v nekdejším okrese Praha-západ.   (s celým znením protokolu skutecného prípadu se zájemci mohou seznámit na internetových stránkách mírne obskurního „fanclubu“ majora Zemana  na adrese: http://www.majorzeman.eu/index.php/skutecnosti/228-dil-26-1969-studna).

Skutecnému prípadu jsou také venovány cache  Po stopách mladého Bruny ( GCY33J ) a  Studna  ( GCY32Y) 

 

Cache Studna starýho Bruny si rozhodne neklade za cíl být verna skutecnosti a to ani v míste události ani v ostatních reáliích. Nabídne vám však (doufejme) nové netradicní geozážitky pri jejím odlovu, další „bodík“ do geoskóre a v listingu snad i pár nových informací o skutecném pozadí seriálu Tricet prípadu majora Zemana.

  

 

Ownerovo podekování:
Jirkovi Fáberovi, za provedení geo-beta-testu   a
Danieli Ružickovi, za poskytnutí duležitých faktografických údaju a informací o televizním seriálu


A ted už vzhuru na cestu – tedy vlastne do hlubin!

Studna starýho Bruny i se svým pokladem, který do ní otec Bruna ukryl ješte pred tím, než zabil matku Brunovou, zapálil barák  a podrezal mladého Brunu i všechny stromy v zahrade, ceká jenom na vás!!!

V okamžiku kdy prekonáte vstupní skruž studny, mužete klidne vypnout svojí GPS – ve Studni Vám nebude k nicemu. 

 

Stage 1. -  Dum mladého Bruny je obehnán vysokou cihlovou zdí s kamennými sloupky.

N: 50° 08.472
E: 014° 35.064


Na uvedených souradnicích cache nehledejte, mužete zde ovšem zanechat své geovozidlo. Obejdete nenápadne celou zed Brunovic zahrady a spocítejte všechny CIHLOVÉ VÝPLNE (bez ohledu na jejich velikost) od hnedých vjezdových vrat vpredu, až po hnedý plankový plot vzadu. Celkový pocet cihlových polí (cihlové pole tvorí výpln mezi kamennými sloupky, resp. kamenou zdí) = X. Dosadte X a vypocítejte souradnice Stage 2. U Brunu nezvonte, mladý Bruna je nervozní a strílí bez varování!!

 

Stage 2. – Vstup do Studny starýho Bruny 

N: 50° 08. X + 478
E: 014° 35. X + 95

Za  predpokladu, že jste správne pocítali, naleznete na uvedených souradnicích vstup do Studny starýho Bruny. Zacnete se spouštet do hlubiny. Studna je hluboká 95 metru!! Cache je Lock&Lock krabicka  cca 13 x 20 x 7cm uložena na dne studny!!

 

 

Nekolik informací a doporucení k samotné cache:"Startovní" obsah cache


 
1. Cache, jak již bylo popsáno, je ukryta ve Studni starýho Bruny. Jelikož se Studna nachází v obydlené oblasti, odlov provádejte POUZE ve vecerních nebo nocních hodinách !!! Váš zážitek z lovu vecer nebo v noci se tím navíc umocní, zvlášte budete-li vyrážet na lov se svými georatolestmi. Zároven se tak vyhnete zvedavým pohledum okolo se potulujících mudlu. Prestože se to nezdá, jezdí, courá ci posedává jich v okolí pomerne dost!

2. Dbejte zvýšené opatrnosti a pozornosti. Ve vlastním zájmu si peclive prohlédnete „Atributes“! Bude-li ve Studni více vody (napr. po vydatnejších deštích) pridejte si k terénu pul stupne obtížnosti navíc.

3.Dejte opravdu velký pozor pri vyjmutí i ukládání schránky ze skrýše a také pri samotném otevírání schránky ci jakékoli další manipulaci s ní... Studna je hluboká!!!

4.Neupravujte ani jinak nemente okolí úkrytu cache!! Rozhodne také není treba címkoli kroutit, škubat nebo rozebírat!! Nepripojujte k logu žádnou fotografii bezprostredního okolí úkrytu – zkazili byste kolegum geokacerum a geokacerkám zážitek z lovu! 

5. Ze Studny starýho Bruny vedou tri cesty. První je ta, kterou jste prišli. Druhou - nejkratší opravdu nepoužívejte!!!! Vede na soukromý pozemek a její výstup bývá uzamcen. Jejím použitím byste se dopoušteli nejen porušení pravidel GC, ale také prestupku podle platných zákonu CR!!! Navíc by cache na svém míste dlouho nevydržela...  Zbývající tretí cestou se mužete s vynaložením posledních sil ze Studny vydrápat ven. Jenom pozor, aby Vás nesrazil padající starej Bruna!!!

6. Cache není popelnice! Vymenujte nebo vkládejte do cache pouze takové predmety, které neodporují pravidlum GC a které mají alespon nejakou hodnotu - sberatelskou ci jako suvenýr, hezké drobnosti, hracky - které mohou velkým ci malým kacerum udelat radost a pochopitelne také TB,GC a CWG. Nevkládejte potraviny, prírodniny, zbytky nebo úlomky cehokoli, rozlámané kinder-šunty, použité jízdenky, parkovací lístky a jiný šrot!

2.12.2017 Cache byla dne 2.prosince 2017 kompletně zrevovována, včetně doplnění obsahu předmětu na výměnu

 

GOOD  GEOHUNTER !

Additional Hints (Decrypt)

Cbwq, fxbapízr gb - n gl fv bqcbpvarš. Bon fv bqcbpvarzr..., ohqr aáz qboer, wnxb znzvapr, cbwq, cbwq...!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

621 Logged Visits

Found it 584     Didn't find it 4     Write note 25     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 6     

View Logbook | View the Image Gallery of 118 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.