Skip to content

TUBO Traditional Geocache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Voyager Reviewer - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 11/02/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Rychla cache pro geodety.

TUBOPermanentni GPS stanice Brno


Tato cache vas dovede ke stavebni fakulte VUT Brno, kde na terase budovy B je instalovana permanentni GPS stanice, pro velmi presna geodeticka (=zememericska) mereni. Tuto stanici muzete videt pokud z vychozich souradnic ustoupite k trafice,potom se staci podivat na strechu nejblizsi budovy fakulty (na tu zlutou).

Bod TUBO (zkratka Technical University BrnO) vznikl v roce 1994 prestavbou puvodního astronomického pilíre až na úroven strechy bývalé astronomicko-geodetické observatore Fakulty stavební Vysokého ucení technického v Brne. Pilír je v horní cásti opatren zarízením pro nucenou centraci. Bod TUBO byl postupne zapojován do regionálních merických kampaní GPS v okolí Brna a posléze i do celostátních a mezinárodních projektu.


Bod TUBO je soucástí síte DOPNUL, která vznikla zhuštením síte NULRAD tvorící spolu geodetické základy tzv. „nové generace“ vybudované výhradne družicovou technologií GPS. Bod TUBO je též zarazen do Geodynamické síte CR pokrývající celé území CR a vybudované za úcelem sledování geodynamických jevu. Bod TUBO je zapojen i do regionální geodynamické síte MORAVA jejímž úcelem je monitorování geodynamiky na styku Ceského masivu a Alpsko-Karpatské soustavy. V rámci evropských mezinárodních aktivit bylo na bode TUBO observováno v rámci kampaní CEGRN (Central European Geodynamic Reference Network). Pro oblast Brna je bod TUBO ústredním bodem tzv. Brnenské síte GPS zamerené ve spolupráci s Katastrálním úradem pro úcely overení presnosti ZBP v okolí Brna a zároven pro úcely zhuštení bodového pole. Brnenská sít GPS obsahuje nekolik desítek trigonometrických a zhuštovacích bodu a pokrývá okolí do 15 km od bodu TUBO. Bod TUBO byl používán pro pripojení celé rady úcelových sítí vcetne vytycovacích sítí brnenských silnicních tunelu v Pisárkách a Husovicích. Bod TUBO sloužil i pro experimentálne výzkumná merení za úcelem urcení prubehu geoidu na území Brna a okolí, vcetne speciálního merení profilu geoidu ve smeru nejvetšího gradientu na trase Velká Bíteš – Brno – Uherské Hradište. Významným experimentálním merením bylo studium využití GPS pro detekci malých prostorových posunu urcovaných na dlouhé vzdálenosti ze stanice GOPE (experiment PEBRMIX), což je problematika týkající se deformacních merení. Merení na bode TUBO je využíváno i pro pedagogické úcely.

Od 14. cervna 2001 je na bode TUBO v permanentní cinnosti družicová merická aparatura GPS. Stanice byla zarazena od 21.9.2001 do mezinárodní síte permanentních stanic EUREF. Vedle první GPS permanentní stanice GOPE provozované VÚGTK Zdiby – GO Pecný je to druhá permanentní stanice síte EUREF v CR. Permanentní stanice byla uvedena do provozu ve spolupráci Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech - Geodetické observatore
Pecný a Ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého ucení technického v Brne.

Od 15.12.2005 je stanice TUBO soucástí síte permanentních stanic CZEPOS.

Od 21. zárí 2001 jsou data automaticky odesílána do mezinárodní síte permanentních stanic EUREF prostrednictvím síte Internet pres operacní centrum na Geodetické observatori Pecný do lokálního datového centra OLG na observatori Lustbuehel v Grazu (Rakousko) provozovanou Rakouskou akademií ved (Austrian Academy of Sciences - Space Research Institute). Odtud jsou dále distribuována bud prímo do analytických center EUREF a do regionálního analytického centra (RDC) v Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) ve Frankfurtu nad Mohanem (Nemecko). Od 15.12.2005 jsou datové soubory odesílány i do datového centra CZEPOS.


Additional Hints (Decrypt)

ceb ibmvpxner wnx qrynan

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)