Skip to content

<

Geovirus bohemicus #1

A cache by Mudskippers Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/02/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Schránka se vzorky vysoce infekcního viru. Rodové jméno Geovirus charakterizuje specializaci viru na úzký okruh hostitelu z lidské populace – geocachery. Druhové jméno bohemicus si vysloužil proto, že byl poprvé objeven práve v Cechách.

[ENG] A sample box with a highly infective virus. The generic name Geovirus refers to the specialization of the virus for a certain group of human hosts, the geocachers. It got the species name bohemicus because it was first discovered in Bohemia.

[CZ] K založení této keše nás inspirovala jedna keška, kterou jsme našli v Nemecku. Myšlenka se nám moc líbila, proto jsme se ji rozhodli s drobnými úpravami realizovat i u nás v Cechách.
V nedávné dobe preváželi dva biologové-specialisté z tajné laboratore v Novém Boru na universitu v Praze schránku, která obsahovala zcela nove objevený, vysoce infekcní virus. Pri prevozu vzorku tohoto viru se oba kolegové rozhodli udelat si po ceste prestávku a zastavili ve vesnicce Želízy, kde se posadili na terasu místního hostince. Chutné, ale težké jídlo a nekolik piv, která vypili, je ukolébalo. Opreli se spokojene ve svých židlích a se zavrenýma ocima relaxovali a premýšleli o principech evoluce. Vtom ale pribehl pes, nejaký místní voríšek, který se celou tu dobu potuloval kolem. V domnení, že se jedná o jídlo, popadl schránku se vzorky, kterou vedci nezodpovedne položili na volnou židli vedle sebe, a pelášil s ní pryc do blízkého lesa. Vedci se vzpamatovali a rozbehli se za ním, ale s plnými brichy a mírne omámeni pivem nemeli šanci psa dohonit.
O osudu schránky se už nedozvedeli. Až nedávno se objevily jisté indicie, které poukazují na to, že by se mohla nacházet na udaných souradnicích. Proto žádáme kohokoliv, kdo se chystá navštívit oblast v okolí Želíz, aby pomohl s nalezením vzorku.
Musíme vás ale varovat. Schránka obsahuje vysoce virulentní biologický materiál a je možné, že se pri kontaktu se vzorky nakazíte.

Byli bychom rádi, kdybyste spolu s logem poslali vaši fotku, která by ukazovala, jaká jste provedli opatrení, jež vás mela ochránit pred infekcí.
Další, velmi duležité informace najdete na deskách laboratorním deníku ve schránce se vzorky.
Umístení keše:
Tuto kešku jsme založili proto, abychom vám ukázali, že v bezprostredním okolí Želíz jsou i jiná krásná místa, než jsou bežne navštevované, do skály vytesané Certovy hlavy. V okolí uložení keše netvarovala pískovcové skály lidská ruka, ale prírodní živel – eroze.
Schránka je ukryta mezi nekolik metru vysokými skalami, takže se muže stát, že vaše GPSka bude zmatena. V tomto prípade použijte hint. Nemáte-li naspech, doporucujeme prozkoumat i okolí.
Pozor - ackoliv to pro nalezení schránky není nutné, budete se možná pohybovat ve výšce na okraji skal, proto budte opatrní.

[ENG] This cache was inspired by another cache that we discovered in Germany. We found the idea very nice and decided to apply it with some changes here in Czech Republic.
Recently, two biologists travelled with a box containing a newly discovered and highly infective virus from a secret laboratory in Novy Bor to the university of Prague. Since the virus was found in Czech Republic it has been given a scientific name Geovirus bohemicus.
On their travel, the two biologists made a rest in the village of Želízy on the terrace of the local restaurant. After a heavy meal and several beers they went drowsy and both leaned back satisfied and relaxed with closed eyes, thinking about the principles of evolution. Suddenly a dog that was hanging around the pub the whole time took the chance, grabbed the box from the third chair where the two scientists placed it in their unresponsibility (the dog assumed it to be a lunch box) and ran away with it into a nearby forest. The biologists tried to catch the dog but with their bellies full of food and brains faint with beer had no chance to get the box back.
The fade of the box remained unclear for long time but recently, we have got evidence that it might be located at the given coordinates.
Therefore we ask anyone who is visiting the area of Želízy if they could help with finding the box.
But be warned: the box contains highly virulent biological material and it is possible that you will get infected by the new virus. So we would like you to send a picture together with your login of yourself and the protection you took to prevent infection.

More, very important information about this virus is provided on the cover of the laboratory diary in the sample box.

Location of the cache:
We established this cache to show people that there are also other nice places nearby Želízy than the commonly visited, artificially sculptured Devil’s Heads. In the place around the cache location, the sculptor was the natural force – the erosion.
The cache is located between sandstone rocks of several meters height, therefore it can happen that your GPS will get confused. In that case, use the hint. If you are not in hurry, we recommend you to explore the surrounding.
Careful, although it is not necessary for finding the cache, you may move on tops of the rocks.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Cbq anxybarabh fxáybh i bgibeh, fcbvyre.
[ENG] Haqre gur yrnavat ebpx va n ubyr, frr gur fcbvyre.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.