Skip to content

<

Kaseneken

A cache by marlin79 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/08/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Parkeringsmöjligheter finns i närheten av cachen, dock INTE på väg 44!

Den som kör stadsmotorvägen norrut från Uddevalla ser den gamla eken på höger sida, cirka 100 meter före de första tunnlarna. Ekar växer långsamt, bär inte frukt förrän de är 40–50 år gamla och behöver mycket sol för att bli riktigt stora. De blir 30 meter höga och stammens omkrets blir ofta runt tre meter. Efter 150 år är de färdigvuxna på höjden, men fortsätter att växa på bredden. Rumskullaeken i Småland, Sveriges äldsta ek, är tusen år gammal och stammen är 14 meter i omkrets. När ekar blir riktigt gamla börjar de murkna inifrån. Bortåt 500 insekter är beroende av murkna gamla ekar för att överleva. Här finns till exempel ekoxar, brun trädmyra, den rödlistade läderbaggen och i kronan bor asbaggen och fjärilen eksnabbvingen. Totalt kan bortåt 2000 arter av växter och djur leva vid och på gamla ekar. Ekar skyddas numera enligt naturvårdslagen eftersom de är en så kallad nyckelbiotop.

Hur gammal eken är vet ingen, men det sägs att den är minst 500 år. Den ser ut som ett konstverk med sitt brungröna lövverk och knotiga, kala grenar som sträcker sig mot himlen. Mot alla odds har den klarat sig undan dansken som rakade rent i Bohusläns skogar i jakten på ekvirke till sitt fartygsbyggande. Det kan också ha varit danskarna som lät plantera den, precis som svenska kungar en gång beordrade plantering av ek för framtida behov inom skeppsbyggnad. På 1600-talet importerade Sverige till och med ekollon från England och Holland.

När Bohuslän blev svenskt år 1658 fick eken på Kasen kungligt beskydd. Den som skadade eller högg ner en ek fick ett strängt straff. Det första svenskarna gjorde var att kartlägga sin erövring. 1665 är första gången som Kasenområdet finns med i jordregistren. Under 1700-talet ägdes marken av familjerna Åberg och Koch. År 1750 planterades lindallén mellan den gamla landsvägen och herrgården.

Att eken fortfarande finns kvar kan vi nog tacka den förmögne skotten Wilhelm Thorburn för. Han kom resande till Uddevalla 1822 och blev så glad i trakten att han ville flytta hit. Året därpå köpte han Kasen ”för en tunna guld” och bosatte sig här med fru och fem barn.

Thorburn drev ett modernt jordbruk på Kasen och var mycket botaniskt intresserad. Fortfarande finns flera av de ovanliga träd han lät plantera kvar. Då var bergen kring Uddevalla kala och trädlösa. Skogen hade skövlats i jakt på både virke och bränsle. Eken måtte ha varit en mäktig syn för resenärerna på den gamla landsvägen.
I slutet på 1800-talet drogs den stora trädplanteringen igång, bland annat av Thorburns son, grosshandlaren Robert. Det har ändrat horisonten kring Uddevalla och skogen kring ekarna på Kasen har tätnat.

Eken har klarat många faror genom åren. Ett exempel är orkanen på annandag jul 1902 som fällde 600 träd på Kasen, men eken överlevde. Den gamla landsvägen ersattes med en stadsmotorväg och tunnlarna sprängdes, men eken står kvar. Måhända att nutida resenärer trots farten hinner se en glimt av eken och tar sig en funderare på att deras tid på jorden är – bara en glimt.

Källa: Bohusläningen

Additional Hints (Decrypt)

[Sve] Vahgv
[Eng] Vafvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.