Skip to content

d' Olle Grieze , GRONINGEN Traditional Cache

This cache has been archived.

Penelope: Je cache is door mij gearchiveerd omdat hij te lang inactief staat.

More
Hidden : 11/20/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Traditionele cache in hartje Groningen. Log alleen ongezien. Neem zelf een pen mee. (Laatste controle : vorige week. NL: Traditionele cache in het hart van Groningen. Log alleen ongezien volgens de log instructie (zie hint) (EN: Traditional cache in the centre of Groningen. Sign only unseen as discribed at the hint. Take yourself a pen. (Last check: last week)

DE Martinitoren De Martinitoren, gelegen aan de Grote Markt, is de bekendste en met zijn 97 meter ook De hoogste toren van de stad Groningen. De toren Behoort bij de Martinikerk De stadjers hebben HUN toren de naam d 'Olle grieze gegeven, Gronings voor de oude grijze (toren). GESCHIEDENIS De huidige Martinitoren was twee Voorgangers. In de 13e eeuw Werd de eerste toren gebouwd. Deze was ongeveer 30 meter hoog en geheel in Romaanse stijl. Door een blikseminslag in 1408 Werd deze toren vernietigd. Kwam in 1464 een tweede toren tot stand. Deze was ongeveer 45 meter hoog. Ook deze toren Werd door blikseminslag verwoest (1468). De derde (nl Huidige) Toren Verrees Grotendeels Tussen 1469 en 1482 en Werd gebouwd uit blokken Bentheimer zandsteen. De houten bovenbouw en de spits waren pas gereed in 1548. De toren zou volgens de overlevering meer dan 100 meter hoog geweest zijn. [1] (Volgens een hardnekkig maar onwaarschijnlijk verhaal Zelfs de toren zou 127 meter hoog geweest zijn.) Door het ontsteken van vreugdevuren op de derde trans, na het vertrek van Spaanse en Waalse troepen in 1577, vatte het vlam Bouwwerk en stortte het gedeeltelijk inch Er bleef een hoogte van 69 meter bewaard. In 1627 Werd de toren hersteld tot De huidige 96,8 meter hoogte. Later is de toren nog meerdere malen beschadigd geraakt door natuurgeweld en diverse oorlogen. De torenspits is nog eens getroffen door blikseminslag in de OM 1822. Uit DAT jaar dateert ook de windvaan op de toren in de vorm van een paard. Sinds 1838 heeft de toren een bliksemafleider. De toren overleefde de Tweede Wereldoorlog redelijk ongeschonden. In een van de klokken is nog altijd een kogelgat te zien, ontstaan bij de bevrijding van Groningen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ook Enkele beschadigingen in het muurvlak zijn niet ongedaan gemaakt. In 1938 Werd een plint van gewapend beton om de toren Gelegd, nadat Ernstige scheuren waren ontdekt De Toren sterven in gevaar brachten. Ook de drie hoge doorgangen onder de toren werden Toen Grotendeels dichtgezet ter Versteviging van de constructie. Boven de ingang aan de Westzijde Vervolgens zijn drie beelden van Willem Valk aangebracht. Zij stellen voor personen die verbonden zijn met de geschiedenis van Groningen: de blinde Bernlef, Sint Martinus en Rudolf Agricola. De doorgangen onder de toren zijn in 2001 met hekwerken afgesloten. Naar verluidt heeft de toren een fundering van slechts drie meter diep. Nadat er kort achter elkaar drie mensen waren omgekomen door een val vanaf de toren is recentelijk gezocht naar mogelijkheden om de veiligheid van de toren te vergroten om Hiermee de kans op ongelukken en zelfdoding te verkleinen. Dit heeft geresulteerd in een hekwerk dat is geplaatst op het zuidelijk deel van de eerste torenomgang (Grote Markt-zijde). De rest van de omgang is definitief afgesloten. De toren is sinds 9 juni 2007 weer geopend voor het publiek. De Martinitoren is sinds 1798 (volledige scheiding van kerk en staat) eigendom van de burgerlijke gemeente. De toren had destijds al de functie van uitkijktoren (om Alarmering bij brand), De laatste torenwachter / Brandwacht heeft dienst gedaan tot 1921. DE LUIKLOKKEN In de Martinitoren hangt een gelui bestaande uit twaalf klokken, het grootste in Nederland na DAT van de Domtoren in Utrecht. Drie grote klokken zijn in 1577 en 1578 gegoten door Hendrick van Trier. De grootste hiervan, met een gewicht van 7850 kilo en een diameter van 2,23 meter, wordt de Salvator genoemd. De andere twee, de grote en de kleine Borgerklok, wegen respectievelijk 4200 en 3400 kilo. Over deze klokken wordt verteld Dat de klokken te zwaar waren om met mankracht omhoog te takelen, en daarom door een stel ezels omhooggetakeld werden. De ezels takelden van Boven, maar Konden Na het ophijsen van de klokken niet terug Omdat de klokken in de weg hingen [2] Eeuwenlang hebben deze klokken vreugde en leed, oorlog en vrede aangekondigd. Na een malaria-epidemie in 1826 (Groninger ziekte) werd het dagelijks luiden van de klokken afgeschaft. Sinds 1982 luidt het Groninger Klokkenluidersgilde Iedere zondag en op bijzondere dagen met de hand de klokken. In 1994 is een nieuwe klok, De Kromstaart, geïnstalleerd. Deze op een na grootste klok weegt 5550 kilo en heeft een doorsnede van ongeveer twee meter. Op deze klok staat het volgende rijm: Kromstaart mag men mij noemen, de Groningers zal ik Roemen, willen Volk van Stad en Land, Schonk mij met milde hand 1040-1990 Groningen stad 950 jaar. In 1994 werden ook de vier klokken van het Nieuwe Stadhuis, een gebouw uit de jaren DAT Toen gesloopt Werd vijftig, overgeplaatst naar de toren. Ten slotte, om het Oorspronkelijke gelui van de Martinikerk te completeren, werden in 1995 vier klokken gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts in Asten. Vlakbij het galmgat aan de zijde van de Grote Markt hangt nog een historische klok, de Ruimstraatklok van 900 kilo. Deze valt Echter buiten het gelui Omdat de voortvloeiende niet bij de overige klokken verleden. (bron Wikipedia) Image

Additional Hints (Decrypt)

AY: Ybtvafgehpgvr: mbrx urg pbbeqvanng ina qr pnpur. Yrrf urg vasbzngvrobeq ra fgevx wr irgref. Qr pnpur vf qna va unaqorervx. RA: Ybtvafgehpgvba: svaq gur vasbezngvbaobneq ng pbbeqvangrf bs gur pnpur. Ernq gur grxfg ng gur vasbzngvrobneq naq gvr lbhe ynprf. Gur pnpur vf gura va lbhe svatregvcf. jngpu fcbvyresbgb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)