Skip to content

<

Roslagsbanan, Engelbrektsplan

A cache by herrFamaxe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/26/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Engelbrektsplan 1914
Engelbrektsplan 1914

Engelbrektsgatan 1960
Roslagsbanan (i rött) möter 5' ans spårvagn i korsningen Engelbrektsgatan/Karlavägen. 1960

Roslagsbanan, Engelbrektsplan [SWE]
Djursholmsbanan mellan Stockholm och Djursholm öppnades 1890 till Östra station, det fanns från början starka önskemål från Djursholmsborna om en direktlinje ända in till hjärtat av Stockholm. Planen var att förlänga Djursholmsbanan från Östra station längst Engelbrektsgatan ner till Engelbrekstplan. Ett av problemen var att man inte fick köra med ånglok på den sträckan. Redan 1893 var den elektrifierade sträckan klar men tekniska problem med vagnarna gjorde att man inte kom igång. 1894 öppnade man sträckan med hästspårvagn, då fick man byta från ångtåg vid Östra station och hoppa på en av de två hästvagnarna som avgick 12 gånger per dag.

Den 15 maj 1895 öppnades elektrisk tågtrafik hela sträckan mellan Engelbrektsplan och Djursholm (Framnäsviken). Det var Sveriges första elektriska järnväg och samtidigt spårväg, eftersom sträckan i Engelbrektsgatan gick i gatuspår. Djursholmsbanans förlängning utgick från en ny perrong i den bortre delen av Östra station och avslöjar sig än idag genom att spåren här ligger en nivå lägre än övriga spår. Spåret korsade sedan Valhallavägen och gick Engelbrektsgatan ner till Engelbrektsplan. Sträckan var enkelspårig, i rusningstrafik gick det tåg var femte minut.

Trafiken upphörde den 1 oktober 1960, då Djursholmstågen avkortades till Östra Stationen.

Störningar förekom även förr, se rapport från vintern 1940-41

Ta med egen penna.


Roslagsbanan, Engelbrektsplan [ENG]
The Djursholm Line between Stockholm and Djursholm opened in 1890 to Östra Station, there was already from start a strong desire from Djursholm residents on a direct line right into Stockholm. The plan was to extend the Djursholm line from Östra Station down the Engelbrektsgatan to Engelbrekstplan. One of the problems was that they where not allowed to run with steam locomotives on the route. As early as 1893 the electrified route was finished, but technical problems with the trains delayed the start. In 1894 the lined opened with a horse tram, and then you had to switch from steam train at Östra Station and hop on one of the two horse carriages, who made the route 12 times per day.

On May 15, 1895 opened electric trains the entire route between Engelbrektsplan and Djursholm. It was Sweden's first electric railway and tramway, because the distance from Östra Station to Engelbrektsgatan went in street tracks. The Djursholms track extension where based on a new platform in the far eastern part of Östra Station and reveals itself today by the tracks here are a level lower than the other tracks. The tracks then crossed the Valhallavägen and went on Engelbrektsgatan down to Engelbrektsplan. The route was single a track, in rush hour traffic went the train every five minutes.

Traffic ceased on 1 October 1960, when the Djursholm line was shortened to Östra Station.

Disturbances also occurred in the past, see report from the winter of 1940-41, In Swedish only.

Bring your own pen.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.