Skip to Content

<

Letonice

A cache by Fifinka s rodinou Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/22/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Multinka je dlouhá necelé 3 km, krome Stage 5 a Finálky jde prakticky celá objet autem.

Letonice

Na hlavní silnici mezi Slavkovem a Bucovicemi upoutá každého odbocka se smerovkou Letonice 3 km. Za križovatkou z hustého porostu probleskuje budova bývalého mlýna. Náhon, který postupuje soubežne se silnicí pripomíná, že místo dnešních lánu tu bývaly kdysi rybníky. Po pulhodinové chuzi se objeví mezi pahorky prikrcená obec, typická svojí délkou a známá mistry fasádníky. Nikdo netuší, že její vznik je možno hledat v dalekém praveku. Letonský hájek, který lemuje západní stranu obce, je cenným místem archeologických výzkumu.
Tento kraj byl osídlen již v dávnoveku, o cemž svedcí nálezy ze starší doby kamenné - stanice s gravertienskými hroty (hájek), dále jednotlivé kamenné nástroje z mladší doby kamenné. Eneolit je zastoupen keramikou šnurovou, 4 mohylami (také v hájku) a vyskytuje se tu i kultura zvoncovitých poháru, sídlište a pohrebište. Také doba bronzová tu zanechala 2 mohyly s kamenným obkladem (Šachany) a pozdejší období zase žárové mohyly. Nalezlo se tu sídlište z doby železné. Zdejším krajem prošla tedy kultura únetická, slezská a posléze i halštatská.
Název Letonice pochází pravdepodobne od osobního jména Leton - odvozeného od podstatného jména "léto", což pak znamená "díte narozené v léte". Byla to tedy ves lidí Letonových. Zmínka o naší obci, ovšem nejistá, zda se týká Letonic, je od r. 1186 - 1265, pod jménem Neteludich. V roce 1278, historicky doloženo to byly Letonycze, 1547 Letonicze, 1846 Lettonitze a v pozdejších letech již Letonice.První historická zmínka o Letonicích je v dobe vlády Václava I. Jeho syn Premysl - markrabe moravský - pozdejší slavný král Premysl Otakar II. - dal pudu kolem Letonic za majetek klášteru panen augustiniánek v Doubravníku v roce 1235. Ten dal zde postavit kostel a dvur. V roce 1350 prebírá tento majetek v hodnote 80 hriven klášter cisterciacek a 1374 byl prodán Mikuláši Díteti z Ohrozime.
Mikuláš po 4 letech r. 1378 se souhlasem markrabete moravského Jošta dává polovinu obce klášteru sv. Michala v Brne. Kolem dvoru se zacíná Letonická ves rozrustat, vznikají názvy nových cástí, jako Kopaniny, Chalópky, Vápenice, U Myslivárni, Vetrák, Vévoz, Na Barine.
Krome zemedelské pudy a luk jsou zde i rybníky. Z roku 1494 se zachovala smlouva mezi Kropácem z Nevedomí, pánem v Bucovicích a Vratislavem z Pernštejna o zrízení dvou rybníku, a to horního letonického a dolního bucovského, zvaného pozdeji Nový. Hráz mezi obema byla spolecná a oba byli oprávneni si volne zatápet grunty rybnicní vodou. Již tehdy mela obec náves v podobe obdélníku, do níž vedly 3 ulice. Vetšina gruntu mela žúdry. Grunty byly na návsi, domkári roztroušeni po okrajích vesnice.
Po 130 letech se dominikánský klášter vzdává výnosu Letonických. V roce 1512 Jan Petrovský z Hrochova postupuje k dedicnému užívání Letonice se vším právem, panstvím a príslušenstvím Vilému z Pernštejna a na Helfenštejne, nejvyššímu hofmistru království ceského.
Držitelé vsi Letonic se od roku 1512 až do tricetileté války strídají velmi casto. Syn Vilémuv Jan z Pernštejna roku 1536 odkazuje Janovi ze Zdenína ves Letonice se dvory a s kostelním podacím. Roku 1567 Jan mladší Dubcanský ze Zdenína vkládá Jarošovi ze Zástrizl ves Letonice s kostelním podacím, s háji, vyjma háj obce letenské ležící v polích, který obec letenská od starodávna užívala.
Roku 1584 pripadly Letonice Johance z Drnovic. Po její smrti 22. 8. 1594 pripadly Letonice - odkazem Václava Morkovského ze Zástrizl - na doživotí manželce Kunce ze Skorotína, spolu s Boskovicemi. Zároven svoluje poslední vulí, aby na zaplacení svých dluhu mohla prodat Letonice. 8. 1. 1595 byly Letonice prodány za 10 000 zlatých Václavu Morkovskému ze Zástrizl, tvrz, ves Letonice s dvorem poplužním, s robotami ze vsi Letonic, s desátky obilními, platy atd. Letonice však nakonec pripadly Bohušovi, bratru Václava Morkovského. Ten na nich r. 1612 zapsal své manželce spolek; tj. ucinil ji spolecnou vlastnicí Letonic, které se skládaly z tvrze, vsi, dvora poplužního, ovcírny a kostelního patronátu. Tvrz stávala od nepameti ve Vetrníkách.V letech 1619 - 1630 se pripomínají Letonice jako majetek Jindricha, Matyáše hrabete z Thurnu. Po Bílé hore byly Letonice vypáleny, a celé okolí pohubeno. Dosud se zde nacházejí hromadné hroby místních usedlíku.
Dlouho trvající válka vypudila z území Moravy velkou cást obyvatelstva, a to, které zustalo, nemelo na ružích ustláno. Jeho obydlí byla spálena, dobytek vojskem odehnán, náradí hospodárské i remeslnické zniceno nebo rozkradeno, peníze uloupeny, nebo odsáty na dane a platy. V této neutešené dobe není tedy divu, že zustalo málo dokladu o Letonicích. Dovídáme se, že v té dobe Letonice, ves spolecne s dvorem patrící k slavkovskému panství, cítá 98 domu, 113 rodin, 542 duší. Má asi 700 jiter stredne úrodné orné pudy a asi 100 jiter luk. Panství slavkovské vcetne Letonic patrilo Kounicum.

Zdroj: Stránky obce Letonice

A ted už k samotné keši:

Nebudu Vás trápit složitými výpocty, protože to považuji za naprosto zbytecné a samotnému se mi tenhle zpusob multinek nelíbí. Presto si však dovolím malé zpestrení v podobe vzdáleností a azimutu jednotlivých zastavení vždy odpocítaných od úvodní Stage 1

Stage 1: Kaple sv. Floriána

Najdete ji na úvodních souradnicích.
Zde je vaším úkolem spocítat písmena v nápisu nade dvermi do kaple.
Získáte dvoumístné císlo ve tvaru AB

Stage 2: Památník padlých za 1. a 2. sv. války

Památník je od Stage1 vzdálen 621m pod azimutem 332°
Na nem naleznete letopocet umucení Josefa Rotrekla CDEF

Stage 3: Socha sv. Jana Nepomuckého

Vzdálenost od Stage1 710m pod azimutem 330°
Na soše najdete letopocet ve tvaru GHIJ

Stage 4: Památná lípa

Lípa je od Stage1 vzdálena 676m pod azimutem 319°V tesném okolí stromu se nacházejí tyto památky:
- Kaple panny Marie sedmibolestné, u niž stojí kríž s letopoctem KLMN
- Socha sv. Josefa, s letopoctem úmrtí Josefa Malého OPQR
- Kostel sv. Mikuláše, se svou vlastní keškou.

Stage 5: Pravek Letonic

Na míste ke kterému se od Stage1 dostanete pod azimutem (K+O)(A+B)(L+Q)° a od Stage4 pod azimutem (G+J)(I)(H-F)°, najdete hezký výhled do okolí, turistický prístrešek, infotabuli pojednávající o zdejším pravekém osídlení a v neposlední rade rozcestník TZT na kterém zjistete nadmorskou výšku STU

Final:

Finální schránka se nachází na souradnicích
N 49° (C)(L-R).(U-Q)(P-R)(T)
E 016° (B+F)(A+E).(S+U)(D)(M-R)

Additional Hints (Decrypt)

qhgvan h cngl qibwfgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.