Skip to content

Morovy spital Traditional Geocache

Hidden : 11/24/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato jednoduchá mestská keška je venována historické budove nenápadne ukryté mezi novou zástavbou, kolem které mnozí chodíte bez povšimnutí a zastavení.

Morový špitál s kostelem Nejsvetejší Trojice byl v dobe svého vzniku primárne predurcen jako mestský útulek sloužící k izolaci osob nakažených nekterou z infekcních chorob. Postiženým osobám zde poskytovali jen nejnutnejší péci, nikoli lécbu. Po celé období stredoveku a raného novoveku poskytovaly špitály jedno z mála opatrení, jimiž se mesta mohla bránit šírení nakažlivých chorob. Ceské Budejovice byly postiženy epidemií nekolikrát, a proto meštané prikrocili k vybudování tohoto sanitárního zarízení mimo obvod mestských hradeb. Nejstarší stavební podoba špitálu, poprvé zminovaného r.1371 zustává neznámá. V letech 1513-1515 byl na míste starší stavby postaven pozdnegotický morový špitál spolu s kostelem Nejsvetejší Trojice. Jednolodní, východne orientovaná nízká stavba kostela s trojbokým záverem je prikrytá vysokou valbovou strechou, nad rozhraním lode a záveru kostela se nachází menší zvonice. Segmentove zasklená okna záveru byla zazdena, interiér osvetlují jen okna v bocních zdech lode. Vstup do kostela umožnovaly puvodne dva samostatné vchody, z nichž jižní byl druhotne zazden. Z kostela je prímé spojení do interiéru morového špitálu.
V letech 1763-1779 byl špitál i kostel prestaven a rozšíren. Nejprve byla r.1766 postavena nová špitální dvojtraktová budova s plochými drevenými a štukovými stropy (starý špitál s jedinou spolecnou síní tak nahradil nový o 6 místnostech). Asi r.1779 byl celý špitální areál na Pražském predmestí rozšíren o prístavbu severního krídla. Také interiér kostela se zmenil: r.1763 jej F. J. Prokyš vyzdobil freskami a soucasne byl porízen i nový barokní oltár od L. Huebera.
Soucástí výbavy kostela se r.1811 stal též deskový obraz Madony svatotrojické, pocházející z pocátku 15. století (dnes je obraz uložen ve sbírkách Alšovy jihoceské galerie v Hluboké nad Vltavou).
V podmínkách modernizující se spolecnosti 19. století získal areál bývalého špitálu nové urcení a jako chudobinec byl využíván ješte krátce po roce 1948 (v letech 1937-1951 jej spravovaly clenky ženského rádu Dcer krestanské lásky svatého Vincence z Pauly). Pozdeji byl celý objekt premenen na samostatné bytové jednotky. Špitální kostel sporadicky sloužil bohoslužebným úcelum až do r.1971. V roce 1977 byl opuštený a zanedbaný objekt preveden do správy Krajského strediska státní památkové péce a ochrany prírody (do r.1982 byl postupne renovován) a využíván byl pro potreby památkové péce až do r. 1996. Poté sloužily jeho prostory k ubytování príslušníku ceskobudejovické salesiánské komunity. Objekt není v soucasnosti verejne prístupný a je využíván reholním rádem Salesiáni Dona Bosca.
Doplneni listingu 4.3.2013
Uzemni pamatkova sprava v Ceskych Budejovicich ukoncila dlouhodoby pronajem objektu, ziskala financni dotaci ve vysi 15 milionu korun a jeste v letosnim roce provede opravy a rekonstrukci spitalu. Pote ho bude vyuzivat jako kancelarskou budovu a jednu mistnost zaridi jako muzeum – navstevnici se dozvi k cemu tato budova slouzila, jak fungoval zdejsi spital, jaky tam byl provoz atp.

K umístení kešky:
Od 3.7.2011 zmena umístení a velikosti krabicky. V keši není tužka.


Pri lovu se chovejte nenápadne, jde o frekventované místo.

 

Additional Hints (Decrypt)

Qin oyrfxl h mvirub cybgh, zntarg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)