Skip to content

Batelov krestansky, zidovsky, svetsky Multi-cache

This cache is temporarily unavailable.

jarynek1: dle došlých info není jisté, zda je keš na místě, musím zkontrolovat

More
Hidden : 12/01/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Slovo úvodem

Batelov (nemecky Battelau) je mestys po obou stranách bývalé cesko-moravské zemské hranice, rozkládající se asi 18 kilometru jihovýchodne od Pelhrimova. První zmínka o Batelovu je ze 13. století, v roce 1279 je o nem první písemná zmínka jako o vsi.
Dominanty Batelova tvorí pozdne renesancní zámek ze 17. století postavený na míste stredoveké tvrze a barokní kostel Petra a Pavla na námestí. Zachovalé domy židovského ghetta a židovský hrbitov doplnují ráz mesta. Na všechny tyto zajímavá místa vás tato cache zavede!

Od 23. dubna 2008 byl obci vrácen status mestyse.

Obec se clení na 5 katastrálních území:
:: Batelov
:: Lovetín (místní cást a ZSJ Lovetín)
:: Nová Ves (místní cást a ZSJ Nová Ves)
:: Rácov
:: Bezdecín1. STAGE - Farní kostel sv. apoštolu Petra a Pavla | N 49° 18.733 ; E 0 15° 23.699 |


Krásný farní kostel sv. apoštolu Petra a Pavla byl založen dle soucasných zpráv archivu farního na míste kostela starého se drevenou veží Krištofem Burkhardem baronem Kleem r. 1755, a stavba dokoncena za syna jeho Františka Ludvíka roku 1760. Znacné rozmery chrámové jakož i dokonalá stavba strízlivého baroka staví chrám zdejší ku podareným pracím druhu toho, jakéž zvlášte na venkove vídáme jen porídku. Kostel obnoven a vne i vnitr opraven v letech 1874-1875 farárem Františkem Vondráškem.
Vnitr jsou krásné obrazy italských umelcu, kopie to obrazu z Rímských kosteluv; obraz hlavního oltáre predstavuje sv. Petra a Pavla loucící se pred smrtí; obrazy pobocních oltáru sv. Barboru a neposkvrnené pocetí Panny Marie, a na pekném obraze ze 14. století vymalován Kristus na kríži.-Veliké r. 1839 Fr. Svítilem z Nov. Mesta vystavené varhany se dvema manuály a 17 rejstríky. Hrobka svob. pánu Burkharduv nesmí se více otevríti ze prícin zdravotních. - Pred chrámem postaveny pekné schody nákladem 600 zl.; celá oprava vyžadovala 2200 zl. Na schodišti pred kostelem stojí ? nových soch, a to sv. Petra a Pavla, sv. Cyrilla a Methodeje z r. 1885, sv. Jana Krtitele a sv. Jana Nepomuckého z r. 1888.


ÚKOL: Zjisti kolik soch stojí pred kostelem sv. Petra a Pavla. Pocet soch je císlo L


2. STAGE - Památníky | N 49° 18.869 ; E 0 15° 23.649 |


Pred batelovskou radnicí stojí dva pomníky. Napravo najdeme pomník památce padlých vojínu v první a druhé svetové válce. Nalevo pak najdeme pamatník, který nás zajímá více z duvodu zjištení údaju do konecných souradnic. Pomník je venovaný Karlu Havlícku Borovskému, který zajíždel do Batelova za dob studií, napsal zde zacátek své básne "Dumka", projíždel v roce 1851 a 1855 pri ceste do Brixenu a zpet. V roce 1841 kázal v Batelove za faráre Hanka; pametní deska ve Vršku na Velkém Kameni.


ÚKOL: Na pametní desce K. H. Borovského je napsáno, mezi kterými roky zde pobýval. Letopocty od sebe odecti a výsledný rozdíl ti dá císlo K


3. STAGE - Starý a nový zámek | N 49° 18.932 ; E 0 15° 23.656 |


V mestecku Batelove existovala v minulosti tri panská sídla: tvrz, "starý" a "nový" zámek. Uvozovky u prívlastku "starý" a "nový" jsou v tomto prípade uvedeny zcela zámerne, protože zámek Nový Batelov je vymezen jako "nový" proti staré, již na pocátku 15. století pusté tvrzi. "Starý" zámek je témer jiste ze všech trí staveb nejmladší a dokonce ani není zcela jisté, zda vubec kdy sloužil jako šlechtická rezidence, nebo zda se jedná o pouhou úrednickou budovu. At tak ci onak, soucasný stav, prípadne úcel využití všech trí batelovských panských sídel je dnes takový, že pro bežného návštevníka toho v Batelove mnoho k videní není.


ÚKOL: Secti okna na budove starého zámku (s bílou fasádou). Pocítej pouze okna v celní cásti zámku - od silnice. Výsledek ti dá císlo M
sude cislo


4. STAGE - Obcanská záložna | N 49° 18.856 ; E 0 15° 23.766 |


Prvním penežním ústavem v míste se stala kontribucní záložna (roku 1863) s predsedou Martinem Kšírem a správcem Jakubem Koprivou. O necelých deset let pozdeji zakládá poštmistr Ferdinand Rajský obcanskou záložnu, která již za tri roky mela rocní obrat 50 000 zlatých. V jejím cele stál František Ondrácek s námestkem Jirsou a dozorcem Rajským. Casem ústavy splynuly v jednu obcanskou záložnu. Dnes je budova sídlem Ceské sporitelny, a.s.


ÚKOL:Na této zastávce je potreba zjistit pocet oken na strane, kde je vchod do zalozny z ulice Trestska - získáš písmeno N


5. STAGE - Židovské ghetto a synagoga | N 49° 18.859 ; E 0 15° 23.789 |


Židovské ghetto vzniklo východne od námestí pravdepodobne hned v dobe, kdy se Židé usadili v Batelove po svém vyhnání z Jihlavy, dukazy o tom však chybí. Všechny starší domy – vcetne synagogy – podlehly velkému požáru v roce 1790. Nove vystavená židovská ctvrt tvorí pomerne dobre dochovaný celek s malým námestím a nekolika úzkými ulickami. V 19. století zde bylo 14 obytných domu. Synagoga stojí v severozápadním rohu námestícka, na míste starší synagogy znicené spolu s ostatními okolními domy pri požáru v roce 1790. Dostavena byla v roce 1794, upravena byla v roce 1825. K bohoslužbám místní židovské obce sloužila do 2. svetové války. V letech 1958–74 budovu využíval místní sbor Církve cs. husitské. V letech 1984–85 byla upravena na klub a sloužila místní organizaci svazu zahrádkáru. I pres pozdejší úpravy si zachovala klasicistní vzhled.


Na prostranství nad synagogou je na kamenu pametni deska na pamatku IJ obcanu židovského vyznání z Batelova.FINÁLKA


Pro výpocet finálky dosad do tohoto vzorce:

N 49 °19 . (I+J)*L-27
E 0 15 °23 . 10*K*N+5*M-7


POZOR! Vysoká koncentrace mudlu! Dej bacha, at te nikdo nevidí!free counters

Additional Hints (Decrypt)

bgibe, bq ibql

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)