Skip to Content

<

Rovninské bludné balvany-Erratic rocks Rovniny

A cache by polerok Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/02/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

EN

These boulders have been found wandering in the extraction of sand in Hlucín-Rovniny and the conclusion of sand in 1964 were transported to this place.


CZ

Tyto bludné balvany byly objeveny pri težbe písku v Hlucíne-Rovninách a po uzavrení pískovny v roce 1964 byly prevezeny na toto místo.


EN

These glacial erratic blocks were discovered in a sandpit in Hlucín – Roviny in 1958 during eploatation of glacifluvial and glacilacustrinal sands, sediments with a significant proportion of the glacially transported material. They were deposited in the river or lake environment in front of the receiding continental glacier.
Glacial boulders of a smaller size are abundant in the vicinity of Ostrava. They consist of virtually all types of rocks, which were eroded by the glacier during its propagation from the northern areas to the south. However, only resistant rocks from the Fennoscandian Shield (Baltic Shield) like granitoids, porphyres, migmatites, gneisses, amphibolites and quarzites are preserved in the larger blocks.
The largest of the ten boulders present at the site reaches 190×115×100 cm and 180×115×95 cm. Predominant rock type is coarse-grained granite with phenocrysts of pink to dark red potassium-feldspar, containing plagioclase, quartz, biotite and accessory minerals.
Two boulders od migmatites have different composition. Migmatites are metamorphic rock formed under such extreme conditions, that some minerals from the original rock were melted. So it stands on the frontier between igneous and metamorphic rocks. Larger from those two contains parts of granitoid composition with phenocrysts of pink feldspars alternating darker rock with high biotite content. Smaller block is fine-grained rock with crumpled bands of pink and greenish gray colour. Two smaller rocks are light gray fine-grained quartzites. All rock surfaces are weathered.

Conditions of acknowledgement of the log:
1) To take a snap of you with the GPS behind boulders
2) Send me information: elevation above sea-level, date of promulgation.


CZ

Bludné balvany byly odkryty v pískovne v Hlucíne-Rovninách v roce 1958 pri težbe glacifluviálních a glacilakustrinních písku, sedimentu s významným podílem ledovcem transportovaného materiálu, ukládaného v rícním ci jezerním prostredí. Pri dílcím ústupu cela pevninského ledovce.
Valouny centimetrových velikostí, v ledovcových uloženinách na Ostravsku bežné, se oznacují jako souvky. Mohou být tvoreny prakticky všemi druhy hornin, které ledovce pri svém šírení ze severních oblastí smerem k jihu erodovat. Avšak pouze odolné horniny severského puvodu (napríklad: granitoidy, porfyry, migmatity, ruly, amfibolity, kvareity) se zachovaly ve vetších balvanech.
Nejvetší ze skupiny deseti balvanu dosahuje velikosti 190x115x100cm a 180x115x95cm. Prevažuje horniny typu prosvekofenidní kristalinikum stredního Švédska – žula (granit) s ružovými až rude cervenými draselnými živci. Základní hmota, ponejvíc hrube zrnitá , obsahuje krome draselného živce ješte plagioklas, kremen , biotit a akcesorické minerály.
Dva balvany jsou tvoreny migmatickou horninou odlišného charakteru. Jako migmatity se oznacují smesné horniny, vyznacují se vedle metamorfního puvodu i významným podílem vyvrelé, nejcasteji granitické složky. Vetší ze 2 bloku je složen z partií granitoidního charakteru s velkými vyrostlicemi ružových živcu, strídaných polohami tmavší hrubozrnné horniny se zvýšeným obsahem, prohýbaných lupínku biotitu. Menší balvan je tvoren jemnozrnnou horninou s provrásneným páskováním ružové a nazelenalé šedé barvy.
K rozmerove menším patrí dva balvany, tvorené svetle šedým jemnozrnným kvarcitem. Všechny balvany jsou povrchove dosti zvetralé.

Podmínky uznání logu:
1) Priložení fotografie vás s GPS – nebo GPS pokud jste sami – pred balvany
2) Poslání informace o nadmorské výšce a roku vyhlášení.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.