Skip to content

Libicky luh Traditional Geocache

Hidden : 01/01/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška vás privede do Národní prírodní rezervace Libický luh.

Libický luh

Už na konci 17. století se luh pod názvem Libitzer Au objevuje na vojenských mapách. V roce 1819 bylo prokopáno koryto Labe a došlo tak k oddelení Pnovského luhu. Predmetem ochrany v dnešní rezervaci je nejsouvislejší lužní lesní porost v Cechách, který je na soutoku Labe s Cidlinou protkán radou slepých ramen a tuní. Krome zmínených rek protéká tímto územím i rícka Bacovka. Z velké cásti je rezervace pokryta dubohabrinami a mokradními olšinami. Znacný podíl na vekové strukture zdejšího lesního porostu mají rozpadající se a odumrelé stromy. Na prelomu 19. a 20. století tu prevládaly vrby, olše a topoly.


Pozdeji však došlo k rozsáhlým výsadbám dubu, které daly základ dnešní podobe vetšiny zdejších lesních porostu. V odumrelém dreve stromu se vyvíjejí larvy vzácných druhu brouku, dríve zde byli k videní i velmi vzácní motýli. Libický luh je rovnež hnízdištem vzácných ptáku. Stinné lesy jsou príhodné napríklad napr. pro cápa, jestrába, i datla. Setkat se tu mužete také s obojživelníky.
V roce 1985 byla vyhlášena Národní prírodní rezervace Libický luh, které zabírá území o celkové ploše 410 hektaru. Dnešní podoba luhu je dána predevším regulací reky Labe. Tím, že bylo rícní koryto prohloubeno a naprímeno, prestalo docházet k pravidelným záplavám, které zdejší flóru i faunu obnovovaly a vyživovaly.

Pokud chcete videt rozkvetlý Libický luh je nejlepší ho navštívit na jare, kdy jsou tu nádherné koberce dymnivek, sasanek, plicníku a u mokrin vykvetou blatouchy.

        

Tímto územím v soucasné dobe prochází dálnice D11. Její první cást byla dostavena v roce 1990 a práve Libický luh se stal predmetem sporu pri pokracování výstavby smerem na Hradec Králové. A tak tato cást dálnice byla po splnení urcitých podmínek ochráncu prírody dokoncena až v roce 2005 a plne zprovoznena v roce 2006.


Protože vstupujete do Národní prírodní rezervace je nutné se pohybovat pouze po znacených turistických cestách. Z Velkého Oseka vede zpevnená široká lesní cesta na rozcestí Stáj. V Libickém luhu se udržuje velká vlhkost. Keš je prístupná celorocne, ale po deštích se pripravte na trochu blátivý terén. Záleží na vás jakou si vyberete rocní dobu a pocasí. Pokud vyrazíte za horších podmínek, nenadávejte nám, my jsme vám to ríkali... Pro geocaching platí v NPR prísná pravidla, napr. keš musí být od znacené cesty do 3 metru, takže nehledejte dál od cesty - to vám muže posloužit i jako nápoveda.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]: Cbq xnzrarz, grfar h...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)