Skip to content

ANDREJŠKY Traditional Geocache

Hidden : 01/07/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


_____________________________________________________________________________________________

Tato keška dostala dne 23.2.2010 titul: TOP PLZENSKÁ TRADITIONAL CACHE MESÍCE a dokonce i TOP PLZENSKÁ CACHE MESÍCE.

              

Dekujeme všem !!!

_____________________________________________________________________________________________

 

Andrejšky

(významná geologická lokalita)

Prírodní památka Andrejšky se nachází v okrese Plzen – mesto nedaleko Starého Plzence, ve svahu kopce Radyne.

 Na území o rozloze 2,015 ha a v nadmorských výškách od 428 do 473m se krome vypreparované buližníkové skály nachází i reliktní bor.

 

Dreviny na Andrejškách: borovice lesní (Pinus sylvestris), bríza belokorá (Betula pendula), jeráb obecný (Sorbusaucuparia), smrk ztepilý (Piceaabies) a dub letní (Quercus robur); z bylin metlicka krivolaká (Avenellaflexuosa), brusnice boruvka (Vaccinium myrtillus), na skalách roste osladic obecný (Polypodiumvulgare), kaprad osténkatá (Dryopteriscarthusiana), ruzné druhy mechorostu a lišejníku.

 

Andrejšky jsou také jednou ze zastávek Staroplzenecké naucné stezky.

Odkazy

Usnesení z roku 1975

Vyhláška z roku 1996 - strana 1

Vyhláška z roku 1996 - strana 2

 

Buližník

 

Buližník (lydit, silicit) - je druh usazené kremité horniny (kryptokrystal) pocházející ze starohor. Odruda kremene, jako hornina tvorí hmotu nezretelne zvrstvenou, hustou a znacne tvrdou, obycejne barvy tmavošedé, namnoze v ruzných smerech prošlehanou žilkami cistého kremene (bílého), nekdy vykazuje barvy svetlejší, rudé, šedorudé a j. Obycejne netvorí vrstvy souvislé, nýbrž podélné, peckovité shluky nebo jádra, jež vloženy jsou obycejne podlé smeru v bridlicích starších útvaru; tyto, jako hmota mekcí, rychleji ovetrávají a vycnívá na povrch, ale sám se pak casem rozpadá v jednotlivé, vetší nebo menší balvany, a ze shluku tvorí se kostrbaté pahorky a kamýky.  Vyskytuje se hlavne v útvarech silurských, devonských a kamenouhelných. Dále se Buližníky hojne vyskytují v usazených vrstvách ve stredních a západních Cechách. Pro svou vysokou tvrdost, jej používali nekdy pravecí lidé místo pazourku.

______________________________________________________________________________

Starohory
2,5 miliardy až 600 milionu roku pred naším letopoctem

Kdybychom naši planetu spatrili tak, jak vypadala pred 600 miliony roky, nejspíš bychom neverili vlastním ocím. Pod naoranžovelou atmosférou, ve které bylo skoro stokrát méne kyslíku než dnes, se skrýval témer zcela mrtvý svet.

K nepoznání bylo dokonce i rozmístení jednotlivých kontinentu. Kontinenty totiž putují po plastickém plášti naší planety jako gigantické kry. Pohyb je to sice velmi pomalý, nanejvýš nekolik centimetru za rok: Když ale chod casu dostatecne urychlíme, bude se nám planeta menit doslova pred ocima.

Nejrozsáhlejším kontinentem konce starohor byla tzv. Gondwana, která v sobe zahrnovala zárodky soucasné Afriky, Jižní Ameriky, Indie, Austrálie, Antarktidy a jižní Evropy. Cást dnešní Evropy byla roztroušena v radu menších kontinentu lemujících severní okraj obrí Gondwany. Mezi temito malými kontinenty bychom našli i ten, který dnes tvorí podstatnou cást podkladu naší republiky.

Prosíme všechny kacery, aby nelezli na skály a nepoškozovali prírodu. Nacházíte se v ochranném pásmu významné prírodní památky.

Prejeme príjemnou procházku k Andrejškám.

 

Zdroj: www.wikipedia.cz, www.leccos.cz

free counters TOPlist

Additional Hints (Decrypt)

Mn onyinarz cbq xnzrarz 30 zrgeh an wvub/mácnq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)